Klub výsadkových veteránů Brno

O nás:

Kubiš


Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno (KVV) začal svoji činnost v roce 1994, kdy bývalí výsadkáři - kolegové Miroslav Bukáček a Jan Klust začali jezdit do Prostějova na srazy tamějšího klubu výsadkových veteránů. Pomalu začali oslovovat další bývalé výsadkáře žijící v Brně a setkání se uskutečnovalo každý měsíc v restauraci „U tří kohoutů“ na Masarykově ulici v Brně. Postupně se členská základna našeho klubu rozrůstala o další členy, předsedou klubu byl kol. Bukáček a kolega František Chlup oslovil tehdejší Vojenskou akademii, která nám nabídla své prostory akademického klubu na ul. Šumavská k pravidelné schůzkové činnosti našeho klubu. Tak se postupně rodila pravidelnost nejen v setkávání, ale i programu a zájmů členů klubu. Klub řídíl a řídí 3 členný výbor v čele s předsedou klubu. V roce 2002 byl zvolen předsedou klubu kol. František Chlup, jenž měl velký podíl na pravidelném organizování schůzí klubu VV, připravoval program schůzí a společenských akci v době mezi schůzemi, které byly pravidelně jednou měsíčně. Členové klubu se zúčastňovali veteránských setkání na Hamrech org. prostějovským klubem VV, setkání ve Starých splavech u Stráže pod Ralskem, sportovních soutěží výsad. veteránů, výletů, návštěv kulturních akci, pietní vzpomínky na padlé parašutisty za 2.sv. války na Resslově ul. v Praze, pravidelné návštěvy rodné obce plk. Jana Kubiše i.m.v Dolních Vilémovicích apod. Tyto aktiva se pořádají pravidelně každý rok a náš klub se jich aktivně zúčastňuje. V roce 2008 odstoupil předseda klubu František Chlup ze zdravotních důvodů a novým předsedou byl zvolen kol. Jaroslav Foršt. Prvním krokem nového předsedy a s ním i staronového výboru bylo vypracování stanov klubu pro registraci občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR, které je potvrdilo a tak se KVV stal 07.10.2008 registrovaným občanským sdružením. Klub se nadále schází na klubu dnešní Univerzity obrany, která je velmi vstřícná a pravidelně zve představitele klubu na své akce a slavnostní zasedání k významným státním svátkům a významným dnům. Dalším významným krokem byla záchrana rodného domku Jana Kubiše (jeden ze dvou čsl. parašutistů, který provedl likvidaci říšského protektora Heydricha v roce 1942) v Dolních Vilémovicích, kdy za podpory tichého sponzora, byl domek převeden do majetku obce. Klub VV nadále vyvijí svoji činnost v prohlubování historie československých výsadkářů, zúčastňuje se společenských a sportovních akcí organizovaných dalšími kluby VV v ČR a SR.

V tomto roce dosáhnou životního jubilea tito členové klubu:
95 let Ing.Ivan Kutín
80 let Josef Gall
70 let Jaroslav Morkus
65 let Luboš Nalezen
60 let Vitězslav Kramář

Rok 2017
Ing. Petr Dvořáček 65 let
Jaroslav Foršt 70 let
Čestmír Franěk 75 let
Ing. Jan Klust 90 let

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©