Klub výsadkových veteránů Brno

O nás:

Kubiš


Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno (KVV) začal svoji činnost v roce 1994, kdy bývalí výsadkáři - kolegové Miroslav Bukáček a Jan Klust začali jezdit do Prostějova na srazy tamějšího klubu výsadkových veteránů. Pomalu začali oslovovat další bývalé výsadkáře žijící v Brně a setkání se uskutečnovalo každý měsíc v restauraci „U tří kohoutů“ na Masarykově ulici v Brně. Postupně se členská základna našeho klubu rozrůstala o další členy, předsedou klubu byl kol. Bukáček a kolega František Chlup oslovil tehdejší Vojenskou akademii, která nám nabídla své prostory akademického klubu na ul. Šumavská k pravidelné schůzkové činnosti našeho klubu. Tak se postupně rodila pravidelnost nejen v setkávání, ale i programu a zájmů členů klubu. Klub řídíl a řídí 3 členný výbor v čele s předsedou klubu. V roce 2002 byl zvolen předsedou klubu kol. František Chlup, jenž měl velký podíl na pravidelném organizování schůzí klubu VV, připravoval program schůzí a společenských akci v době mezi schůzemi, které byly pravidelně jednou měsíčně. Členové klubu se zúčastňovali veteránských setkání na Hamrech org. prostějovským klubem VV, setkání ve Starých splavech u Stráže pod Ralskem, sportovních soutěží výsad. veteránů, výletů, návštěv kulturních akci, pietní vzpomínky na padlé parašutisty za 2.sv. války na Resslově ul. v Praze, pravidelné návštěvy rodné obce plk. Jana Kubiše i.m.v Dolních Vilémovicích apod. Tyto aktiva se pořádají pravidelně každý rok a náš klub se jich aktivně zúčastňuje. V roce 2008 odstoupil předseda klubu František Chlup ze zdravotních důvodů a novým předsedou byl zvolen kol. Jaroslav Foršt. Prvním krokem nového předsedy a s ním i staronového výboru bylo vypracování stanov klubu pro registraci občanského sdružení u Ministerstva vnitra ČR, které je potvrdilo a tak se KVV stal 07.10.2008 registrovaným občanským sdružením. Klub se nadále schází na klubu dnešní Univerzity obrany, která je velmi vstřícná a pravidelně zve představitele klubu na své akce a slavnostní zasedání k významným státním svátkům a významným dnům. Dalším významným krokem byla záchrana rodného domku Jana Kubiše (jeden ze dvou čsl. parašutistů, který provedl likvidaci říšského protektora Heydricha v roce 1942) v Dolních Vilémovicích, kdy za podpory tichého sponzora, byl domek převeden do majetku obce. Klub VV nadále vyvijí svoji činnost v prohlubování historie československých výsadkářů, zúčastňuje se společenských a sportovních akcí organizovaných dalšími kluby VV v ČR a SR.

V tomto roce dosáhnou životního jubilea tito členové klubu:
75 let Jaroslav Foršt
70 let Ing.Petr Dvořáček


V roce 2020 měli:
98 let - ing. Ivan Kutín
80 let - Jaroslav Stross
80 let - ing. Jiří Bendák CSc
80 let - František Antl
70 let - Tomáš Kozák

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024