Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost klubu výsadkových veteránů Brno v roce 2021:

Takový byl rok 2021 našeho klubu.

Byl to zvláštní rok. V našem životě nás zaskočila covidová epidemie, která ovlivnila činnost klubu a nejen našeho, ale celé společnosti, což se projevilo na nás všech. Počátkem roku Krajské velitelství Ostrava ještě stihlo zorganizovat pietní vzpomínku na českosl. parašutistu Josefa Otiska v Lišni, my jsme zvládli připravit a provést soutěž plk. Kutína v laserové střelbě za účasti deseti družstev z řad AČR a klubů výsadkových veteránů a tím okamžikem všechny akce v ČR skončily. Buďme upřímní, všichni jsme byli a jsme pod tlakem nejen sdělovacích prostředků, ale i zdravotní situace, takže jsme seděli doma, s obavami jsme chodili ven, stranili se větším setkáním a shlukování osob. V průběhu letních měsíců se situace uvolnila a najednou chtěli všichni dodatečně organizovat a provádět plánované akce, který měli přeložené termíny na pozdější dobu. Tím se vše nahromadilo do pár dnů Setkání veteránů Prostějově, souběžně se střelbou z ručních zbraní u našeho patronátního útvaru v Bučovicích, Mezinárodní setkání modrých přileb v Brně a k tomu hned další den pochod po stopách Mužů plk. Moravce. Všechny jmenované akce proběhly za menší, či větší účasti naších členů. Zde se projevuje, že a to si přiznejme, stárneme a v mnoha případech se nám už nechce a nebo na to nemáme duševní sílu, bohužel je to tak. Celospolečenská situace ovlivnila naše jednání a přes další omezení jsme neuskutečnili ani výroční schůzi, abychom zhodnotili naši činnost za rok 2020. předseda Jaroslav Foršt.Devadesátosm.

Dne 4.února 2021 se dožil devadesáti osmi roků plk.v.v.Ing.Ivan Kutín, čestný předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno. Absolvent Vojenské akademie v Hranicích n/M v roce 1946, bývalý příslušník Pěšího praporu českosl. parašutistů 71 v Zákupech, jeden z těch výsadkářů, který budoval ve funkci NŠ 22.výsadkovou brigádu v Sabinově, kterou v roce 1961 přestěhoval do Prostějova a později na Vojenské akademii v Brně učil velitele výsadkového vojska. Po roce 1968 byl za své postoje propuštěn z armády a rehabilitovaný byl po roce 1990. Kolega Kutín sice říká, že je to v genech dožít se takového věku, ale je v dobré fyzické a duševní kondici. A o tom to je. Přejeme mu každý den modré nebe nad hlavou, pohodu a radost ze života. A se ti daří kolego. Výsadkoví veteráni.

1Smuteční řeč

Drazí pozůstalí,vážení smuteční hosté,veteráni,vojáci a vojákyně. Jsme zde,abychom vzdali poslední poctu Čestnému předsedovi klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno, plukovníkovi ve výslužbě, Ing. Ivanu Kutínovi, který se narodil 4.února 1923 v obci Zareča, oblast Ukrajiny. Jeho rodiče se krátce na to, přestěhovali do Chocně, kde Ivan vystudoval obchodní akademii, kterou ukončil v roce 1944 a hned na to ho tehdejší německá mašinérie protektorátu Čechy a Morava odvedla na nucené práce, kopat obranné valy na pomezí Slezka a Moravy. Zde se cíleně zranil, byl propuštěn. Po skončení 2.světové války ho v září 1945 odvedla československá branná moc k vykonání voj. základní služby do posádky v Jaroměři. Zde si podal žádost k přijetí na Vojenskou akademii v Hranicích na Moravě a na základě psychotechnických a tělesných zkoušek byl přijat do 2.ročníku. Akademii ukončil v roce 1946 a byl odvelen k 20.pěšímu pluku v Prešově, kde v roce 1947 absolvoval kurz spojovacích náčelníků a tuto funkci vykonával u tohoto pluku. Na jaře 1948 si podal jako dobrovolník přihlášku k výsadkovému vojsku, byl přijat v dubnu 1948 na funkci spojovacího důstojníka 71.výsadkového praporu v Zákupech u České Lípy.
Byl jeden z posledních žijících vojáků, který zažil zakladatele výsadkového vojska Palečka, Krzáka, Černotu.V roce 1949 - 1951 absolvoval Vysokou vojenskou školu v Praze a poté byl ustanoven do funkce náčelník operačního oddělení MNO - Velitelství výsadkového vojska. Odtud byl v roce 1952 při vzniku výsadkové brigády jmenovaný do funkce náčelníka štábu výsadkové brigády v Sabinově, která měla v té době na dva a půl tisíce vojáků a z pohledu dnešní doby byl manažérem této jednotky, což vyžadovalo veliké úsilí jak duševní,tak fyzické. Tuto funkci vykonával po dobu 8 let, kde se za jeho působení vystřídali velitelé pplk.Bunzak, mjr.Faluba, sám byl pověřený velením brigády 8 měsíců a pak přišel pplk.Mansfeld. V roce 1961 organizoval a zabezpečil přestěhování 22.výsadkové brigády do Prostějova a v červnu téhož roku byl jmenován do funkce staršího učitele taktiky vzdušných výsadků na Vojenské akademii zde v Brně, kde připravil po odborné stránce desítky velitelů výsadkového vojska. Ovšem do toho přišel rok 1968, okupace Československa vojsky Varšavské smlouvy, s čímž nesouhlasil, byl stoupencem tehdejších politického uvolnění a změn v jejímž čele stál Dubček za což byl vyloučen ze strany a v roce 1971 byl propuštěn z armády jako nepohodlný tehdejšímu režimu, byla mu sice ponechaná hodnost do zálohy, ovšem bez dalších nároků. Bohužel našel práci, která byla sice v jeho oboru z mládí, u tehdejšího podniku Pramen, kde ale zastával nižší pracovní místo až do devadesátých let.
V roce 1991 byl plně rehabilitovaný,armáda mu uznala veškeré podmínky odškodnění za uplynulé roky, byl povýšen do hodnosti plukovník se všemi náležitostmi vojenské důchodce. Ovšem život šel dál a nebylo to bez problémů. Došlo k smutné události, když mu v roce 2002 zemřela manželka Marie po 52 létech manželství a aby toho nebylo málo v roce 2005 mu zemřel mladší syn Igor. Byly to těžké chvíle v jeho životě s kterými se musel vyrovnat. Ovšem život šel dál, aktivně se zapojil do klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno, stal se Čestným předsedou našeho klubu, byl důsledný nejen k sobě,ale i k nám mladším kolegům, nevynechal jedinou členskou schůzi, rád si poseděl mezi námi při sklence červeného vínka a léta běžela. Společně jsme oslavili životní jubileum 95 let, které dovršil v roce 2018 stále v dobré fyzické a duševní formě. Nezapomenu, žes měl na svůj věk vynikající pamě, když vyprávěl zkazky ze svého profesního života, jména i jednotlivé události které prožil za celou dobu své vojenské kariéry sis pamatoval a i v tom nám byl příkladem. Co na to říct?
Ivane, byl jsi vždy tělem a duší výsadkář, byl jsi nᚠa tak jim i zůstaneš v historii výsadkového vojska. Čest tvé památce.

1 2 3Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024