Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2020.

A stále se něco děje:

Takový byl rok 2020.

Byl to zvláštní rok. V našem životě nás zaskočila covidová epidemie, která ovlivnila činnost klubu a nejen našeho, ale celé společnosti, což se projevilo na nás všech. Počátkem roku Krajské velitelství Ostrava ještě stihlo zorganizovat pietní vzpomínku na českosl. parašutistu Josefa Otiska v Lišni, my jsme zvládli připravit a provést soutěž plk. Kutína v laserové střelbě za účasti deseti družstev z řad AČR a klubů výsadkových veteránů a tím okamžikem všechny akce v ČR skončily. Buďme upřímní, všichni jsme byli a jsme pod tlakem nejen sdělovacích prostředků, ale i zdravotní situace, takže jsme seděli doma, s obavami jsme chodili ven, stranili se větším setkáním a shlukování osob. V průběhu letních měsíců se situace uvolnila a najednou chtěli všichni dodatečně organizovat a provádět plánované akce, který měli přeložené termíny na pozdější dobu. Tím se vše nahromadilo do pár dnů Setkání veteránů Prostějově, souběžně se střelbou z ručních zbraní u našeho patronátního útvaru v Bučovicích, Mezinárodní setkání modrých přileb v Brně a k tomu hned další den pochod po stopách Mužů plk. Moravce. Všechny jmenované akce proběhli za menší, či větší účasti naších členů. Zde se projevuje, že a to si přiznejme, stárneme a v mnoha případech se nám už nechce a nebo na to nemáme duševní sílu, bohužel je to tak. Celospolečenská situace ovlivnila naše jednání a přes další omezení jsme neuskutečnili výroční schůzi, abychom zhodnotili naši činnost za plynulý rok. Uvidíme,co nám přinese nastávající období, zdraví, spokojenost dobrou náladu a modré nebe den. Předseda Jaroslav ForštOcenění předsedy.

Ke dni 28.října minulého roku udělil ředitel Krajské vojenského velení v Brně plk.gšt.Ing. Radek Černý MSS pamětní odznak tohoto velitelství předsedovi Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslavu Forštovi za dlouholetou spolupráci s tímto velitelstvím a za budování a udržování vojenských tradic. Vzhledem k pandemické situaci, kdy nemohla proběhnout oslava státního svátku, byl kolega Foršt pozvaný 9.prosince na KVV, kde mu ředitel předal pamětní odznak tohoto brněnského velitelství. Je to ocenění všech výsadkových veteránů na základě dlouhodobé spolupráce mezi výsadkovými veterány a AČR.

1Den veteránů.

11.11.2020 Den veteránů nebyl. Tedy byl, je a bude, ovšem neslavil se, žádné pietní akty a vzpomínky potlačila covidová epidemie, v Brně pietní akt zrušil velitel vojenské posádky, pouze Komunitní centrum pro válečné veterány zorganizovalo malou vzpomínku u centra. V souvislosti s veterány je třeba připomenout, že z Military muzea gen. Sergeje Ingra Petr Něnička spolu s manželkou sedli do auta a objížděli hroby padlých vojáků a jednotlivá pietní místa po celém Česku. Záslužná činnost o které mluvíme má spojitost i s našim klubem, jsme součástí Asociace spolků válečných veteránů a muzeum gen.Ingra je rovněž členem této asociace. Takže svým způsobem Petr prezentoval všechny nás. Záslužná činnost, která zasluhuje poděkování a pochvalu, Petr rovněž předal lavičky veteránů, které jsou trvalou vzpomínkou na padlé veterány, v rodném domku Kubišových v Dolních Vilémovicích a tuto cestu přes jednotlivé pomníky zakončil 11.11. na Generálním štábu AČR, kde předal lavičku cti náčelníkoví štábu, jako trvalou připomínku na veterány. Tento akt zasluhuje poděkování manželům Něničkovým. Předseda Jaroslav Foršt

1 2 3Vznik 43. výsadkového pluku.

Dne 1. října 2020 vznikl v Chrudmi 43. výsadkový pluk z 43. výsadkového praporu, který byl do té doby součástí 4. brigády rychlého nasazení. Slavnostní nástup a předání bojového praporu proběhl na chrudimském letišti, ovšem bez účasti veřejnosti a tím i nás výsadkových veteránů, díky covidovým opatřením. Pluk byl vyjmut z podřízenosti 4.brigády a byl začleněn do podřízenosti Velitelství pozemních sil v Olomouci velitel gen.mjr.Ing. Ladislav Jung. Pozemní síly jsou jádrem armády ČR a čítají na 13 tisíc vojáků, jejíchž hlavními jednotkami jsou 4.brigáda rychl. nasazení a 7. mech brigáda (těžká), 43.výsadkový pluk je samostatnou součástí a jeho hlavními jednotkami je tzv. 5 comand a 6 je tvořené vojáky z aktivních záloh. Velitelem pluku je plk.Robert Dziak. JaFor

1 2Muži plk. Moravce.

5.9.2021proběhl již 3. ročník pochodu po stopách mužů plk. Moravce, který pořádá a organizuje Tomáš Sláma, legionář SPIA Czech. Letošní ročních byl o československých parašutistech ze skupiny SPELTER (Břetislav Chrastina, Rudolf Novotný, Jaroslav Kotásek, Jan Vrba, radiostanice Lenka). Pochod kterého se zúčastnilo na 50 osob včetně dětí byl zahájen u Kramolína v prostoru vysazení paraskupiny, odtud pokračoval do Dalešic, kde u pomníku padlých proběhlo položení kytic za přítomnosti starostky obce Rešice p. Jílkové, z které pocházeli českosl. parašutisté Adolf Opálka a František Pospíšil. Další cesta částečně už na korbě historického vojenského vozidla pokračovala do Dolních Vilémovic, kde byla zastávka v domku Kubišových a pietní vzpomínka s minutou ticha a položením věnců a kytic před domkem u památníku Jan Kubiše. Z našeho klubu se zúčastnil této akce pouze předseda Jaroslav Foršt, který zde vystoupil a krátce připomněl činnost českosl. parašutistů a při té příležitosti předal jmenovací dekret a červený baret bývalé starostce D.Vilémovic p.Jitce Hanákové (dříve Bočková), kterou přijala naše výroční schůze za čestnou členku našeho klubu VV Jana Kubiše za její osobní přínos na obnově domku Kubišových a propagaci Jana Kubiše. Odtud se již vozidly všichni účastnici pochodu přepravili k hájence Na Ostrých -Myslibořice, kde byl vybudovaný kemp. Rovněž zde byl pietní akt k uctění památky padlého parašutisty Jaroslava Kotáska, na jehož památku je zde pomník. Po skončení této části byl volný prostor pro posezení, občerstvení a historik p.Janík pohovořil o odboji a činnosti parašutistů ze skupiny SPELTER (jeji činnost je možné vyhledat na těchto webových stránkách). Někteří účastníci zde přespali ve stanech do dalšího dne a někteří za soumraku odjeli do svých domovů. Zdařilá akce Tomáše Slámy má úspěch a už se všichni těší na další ročník v roce 2022. Díky za to. JaFor

1 2Mezinárodní setkání modrých baretů.

V pátek 4.9. se uskutečnilo v Brně mezinárodní setkání Modrých baretů pro střední Evropu, které proběhlo v areálu brněnské hvězdárny na Kraví hoře, když ředitel této instituce je příznivcem veteránů a tak poskytuje prostory hvězdárny pro tyto akce. Celou akci organizuje Komunitní centrum vál. veteránů Brno a legionář SPIA v čele s ředitelem centra a předsedou Ing. Karlem Černochem, který je hlavní organizátor a „otcem myšlenky“ těchto setkání. Ovšem letošní setkání bylo tvrdě ovlivněno pandemickou situací a omezeními nařízené vládou. Mohlo být pouze na sto osob a ještě musel mít každý zakryté dýchací cesty respirátorem nebo rouškou. I přes tato opatření, přijeli veteráni ze Slovenské republiky které vedl prezident válečných veteránů SR plk.v.v.Ing.Pavol Marko, představitelé spolků a společenských organizací, zástupci AČR mimo jiné velitel 7.mbr gen.Ing. Petr Svoboda a další. V průběhu dopoledne proběhly diskusní příspěvky a jednotlivá vystoupení hostů, na téma veteránské hnutí. Byl stanovený přesný časový plán pro jednotlivé přednášející a celým programem perfektně prováděl Ing. Roman Kopřiva z KCVV, který to měl přesně naplánované „do minuty“ a tím to mělo spád. Rovněž se zde představila „Asociace spolků válečných veteránů“, kterou představil předseda gen.v.v.Ing. Karel Blahna a jednotlivé spolky představili předsedové nebo zástupci těchto spolků,za náš klub se zúčastnil předseda Jaroslav Foršt, který nás rovněž představil jako jednoho z členů této Asociace. Mimo jiné vystoupila gen. Mgr.Lenka Šmerdová, ředitel odboru vál. veteránů MO plk.Ing.Karel Vávra, plk.v.v.Pavol Marko, který předal vybraným veteránům pamětní medaile slovenských vál. veteránů. V průběhu konference byl sponzorský raut s občerstvením a v odpoledních hodinách došlo i na kulturní vystoupení cimbálovky Jánošík a dětský soubor Jarabáček. Celý den proběhl i přes přijatá opatření v přátelském a kamarádském duchu, každý účastník to bral jako nutnost k udržení hygieny. Závěrem je potřeba poděkovat organizátorům za perfektní a hladký průběh, příjemné prostředí a přátelská atmosféra byla dominantou celé konference. Jafor

1 2 3Střelecká soutěž v Bučovicích.

Ve čtvrtek 3.9.jsme byli pozvaní našim partnerským útvarem 74.lmpr v Bučovicích na střeleckou soutěž o putovní pohár velitele útvaru a stím i o putovní pohár našeho klubu, která proběhla na střelnici v Bučovicích, za podpory a organizačního zabezpečení uvede-ného voj. utvaru. Z naši strany se nějak nepodařilo zabezpečit zájemce- střelce a tak se zúčastnil pouze kolega Jiří Bendák a Michal Ratajský a třetí střelec do počtu družstva byl voják z útvaru. Střelecké disciplíny byly ve střelbě z Pi CZ 75 Phantom/Glock a z CZ 805 Bren. Pistolová střelba proběhla ve 3 disciplínách, první byla střelba na standartní terče Pi ve vzdálenosti 20 a 10 metrů 15 nábojů, druhá disciplína střelba v družstvu na padající terče na vzdálenost 20 metrů a 3 střelba na vzdálenost 25 metrů. Z CZ 805 Brenu proběhla střelba v družstvu na vzdálenost 40 a 50 metrů za pochodu vstoje. Zajímavý průběh střeleb, který naši střelci ovšem neznali, učili se za pochodu, ovšem jako staří výsadkáři, celý průběh střeleb zvládli. Po skončení bylo zabezpečeno ze strany útvaru občerstvení, vyhodnocení a naši veteráni se umístili uprostřed startovního pole, což byl dobrý výsledek. Náš putovní pohár zase zůstal u vojáků v Bučovicích.Po skončení střelecké soutěže odjeli naši střelci do Prostějova na letiště, kde probíhal memoriál VV a setkání veteránů. předseda Jaroslav Foršt

1Setkání výsadkových veteránů ČR a SR v Prostějově.

Ve čtvrtek 3.září proběhlo v Prostějově setkání výsadkových veteránů České a Slovenské republiky, které bylo zaměřené k 30. výročí vzniku Klubu výsadkových veteránů Prostějov a 60. výročí dislokace výsadkových útvarů v Prostějově. Tato výročí byla podpořena účastí premiéra ČR Andreje Babiše, ministryně vlády ČR Schillerové,hejtmana Olomouckého kraje Oklešťka, primátora Prostějova F.Jury a dalších politiků, vojáků, kdy GŠ AČR zastupoval ředitel Ředitelství speciálních sil gen.Pavel Kolář, velitel 601.skss, velitel 102.pzpr. Na setkání se registrovalo 201 výsadkových veteránů z 15 KVV ČR a 7 z KVV SR, 29 hostů. Náš klub zastupoval kol.J.Morkus s klubovým praporem, kol.J.Straka a později se dostavili kol.J.Bendák a M.Ratajský. Státní hymnu a hymnu výsadkových veteránů zahrála 31 členná vojenská hudba z Olomouce a o dobrou náladu v průběhu celého dne se postaral cimbálový Vojenský soubor Ondráš a country skupina z Hranic. Premiér Babiš a ministryně Schillerová ocenili ve svých vystoupeních význam veteránského hnutí, jeho vliv na současnou generaci vojáků AČR, na historii a veřejnost. Součástí tohoto významného setkání bylo ocenění výsadkových veteránů Čestným odznakem AČR Za zásluhy 2.stupně -1vet.,3.stupně-4. vet., mincí NGŠ AČR-15 vet., pamětní mincí 601.skss-4.vet., Medailí J.Gabčíka Za zásluhy-2.vet. a Kříž cti Josefa Gabčíka-2.vet. Všem oceněným osobně popřál premiér Babiš. Součástí ocenění byl i tandemový seskok vybraných členů KVV, z našeho brněnského klubu ho uskutečnil Jan Straka za svou aktivní činnost v našem klubu. Doplněním programu byly ukázky výzbroje, výstroje jak stacionární, tak dynamické výsadkářů 102.pzpr, 601.skss, a 533.prBzP. Součástí byla prohlídky síně tradic 601.skss a 102.pzpr a putovní výstava „Život gen.Františka Moravce. Celé setkání ses uskutečnilo i neformálním setkáním, vzpomínkami a za výborného počasí. Děkujeme nejen výboru KVV Prostějov ale i všem členům tohoto klubu za vynikající průběh SETKÁNÍ 2020.Díky kolegové. předseda Jaroslav Foršt

1 2 3Pětadevadesátník.

Když oddělíte od toho názvu zadní část, tak je z toho desátník. A takový je Augustin Černý který slavil 22. srpna 2020 své devadesáté páté narozeniny. Bývalý příslušník Pěšího praporu českosl. parašutistů 71 v Zákupech se dožil tohoto věku ve zdraví a duševní pohodě, přiměřeně svému věku, ale musím říct - dobrý. Oslava proběhla vOslavanech u Brna, kde žije desítky let spokojeně se svoji manželkou. Pocta oslavenci byla zahájena mší v oslavanském kostele a byl jsem jako host hrdý, když jsem viděl přijít oslavence pomalým krokem o hůlce, ale hrdě s červeným baretem na hlavě, jak kráčel do kostela, kde se sešlo na 50 hostů a rodinných příslušníků, bylo to milé a působivé. K tomu nebylo co dodat. Prostě ta naše výsadkařina zůstává na celý život.Po skončení mše jsme byli pozvaní na občerstvení do hotelu Moravská Bašta. Byl jsem posazen do čela tabule vedla bratra Augustína, kterému je pouhých? 92 roků, ale oba jsou vynikající chlapi. Během rozhovoru jsem se dozvěděl historii, která je sice známá, ale ne v detailech. V roce 1948, když po pozemním výsadkovém výcviku v Zákupech došlo k prvním seskokům na padáku, byly na letiště dovezené zabalené padáky na nákladních autech, každý voják „vyfasoval“ pouze hlavní padák a šly na seskoky, tedy bez záložních padáků. Hned při prvních vysazení se jednomu neotevřel padák a zahynul namístě s tím, že všichni říkali, Černý zahynul. Augustín se ovšem ozval, já jsem tady. Shodou okolností byli u praporu dva vojáci s příjmením Černý a byl to tedy ten druhý. Bohužel nebo bohudík? Augustinovi hned předvídali po této epizodě dlouhý život a jak sám říká, splnilo se mu to doslova. Jen pro upřesnění, hned po prvním seskoku a tragedii byly druhý den dodány i záložní padáky a další seskoky už probíhaly se záložním padákem. Oslava se vydařila a navíc, Augustin Černý je hrdý na svoji rodinu, má tři vnuky kteří jsou profesionální vojáci AČR a jak prohlásil, má splněno po stránce obrany. Zbývá pouze dodat: hodně zdraví a ještě dlouhá léta Augustine Černý. předseda Jaroslav Foršt

1Den ozbrojených sil.

Po dlouhých měsících kovidové karantény proběhl v úterý 30.6. nástup Univerzity obrany v kasárnách na Šumavské jako připomínka vzniku Dne ozbrojených sil. Nástupu který byl stanovený na 8 hodinu, předcházel nácvik všech nastoupených studentů a vojáků UO ještě v rouškách, což bylo velmi náročné a tak padl rozkaz „roušky sundat“. Stejně další den bylo celostátně nošení roušek zrušeno. Byla to úleva pro všechny ,včetně nás hostů. Nástup byl zahájeny příchodem rektora UO gen. Přikryla, který provedl přehlídku nastoupených celků a po jeho pozdravu byl přinesen bojový prapor za doprovodu čestné čety. Proslovu se ujal gen.Přikryl,který připomenul vznik a vývoj ozbrojených sil, které jsou vizitkou občanů státu. Poté byl vyhlášený rozkaz, kterým bylo odměněno 13 studentů UO, kteří se aktivně podíleli ve zdravotních zařízeních při ošetřování nemocných kovidem, dalších 100 studentů pomáhalo v hygienických stanicích. Po těchto odměněných byl přečten personální rozkaz MO o udělení medailí za službu v AČR, kterých bylo uděleno víc jak dvacet. Na závěr došlo k rozloučení s plk. Jaroslavem Králem, velitelem školního pluku, který po skončení závazku odešel do zálohy. Musím se ovšem zmínit o jednom zážitku, který ve mně zanechal negativní stopu v pohledu na profesionální vojáky. Když se řekne voják, tak jde automaticky o rovnici: voják = zbraň = pořadovost. A u toho se zastavím. Při vystupování praporčíků a důstojníků podle čteného seznamu o udělení medailí za službu v AČR,vystoupil jeden hodnostně vyšší důstojník, který pochodoval před nastoupené vojáky, jako jeden z mnoha oceněných, ovšem jeho pochod, pokud se to dá nazvat, to nebylo známé seno, sláma, tedy pravá noha ,levá ruka do předu a naopak, zde šly co krok, obě ruce najednou dopředu a bylo vidět na důstojníkovi v jeho tváři, jak se příšerně trápí a není schopen svoji vůli synchronizovat pochodový pohyb vojáka. Klidně řeknu bylo to trapné, může být jakýkoliv odborník, vědec a já nevím co ještě, ovšem v první řadě je v uniformě na které má hodnost vyššího důstojníka. Nechci jmenovat jeho hodnost, ani jakou barvu měl baret na jeho hlavě, ovšem bylo to ne směšné, ale přinejmenším trapné, jak nezvládá svůj pochod. Proč v kanceláři kam asi patří, netrénuje, vždyť si musí být vědom své slabiny a přesto se ztrapnil před prvními řadami nastoupených vojáků, studentů. Je to obraz dnešní doby v české armádě, bohužel, kde jsou ty doby, kdy jsme museli při setkání s nadřízeným jít pořadovým krokem a všechny nástupy se konaly pořadově. Na jedné přiložené fotce k tomuto článku je vidět, ale nemůžu na něho ukázat prstem. To jen tak na závěr Dne ozbrojených sil. jafor

1 2 3Soutěž plk. Kutína ve virtuální střelbě.

V pátek 28.2. proběhl v Komunitním centru pro vál.veterány (KCVV) l. ročník soutěže plk.Kutína v laserové střelbě, která byla uspořádaná Klubem výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno za podpory KCVV k připomenutí nejstaršího výsadkového veterána plk.v.v.Ing.Ivana Kutína, který počátkem února l.r. oslavil 97 narozeniny a je stále čilý, jak sám hovoří je to o genech. Nejen to, plk.Kutín byl už v roce 1948 vojákem u 71.pěšího praporu československých parašutistů v Zákupech u Č.Lípy, v roce 1951 organizoval 22.výsadkovou brigádu v Sabinově ve funkci náč. štábu brigády, kterou přestěhoval v roce 1961 do Prostějova. Od roku 1962 učil na Vojenské akademii v Brně velitele výsad. vojska, za své postoje v roce 1968 byl propuštěn do zálohy, rehabilitovaný byl až v roce 1991. Do l. ročníku střelby se přihlásilo 9 tříčlenných družstev, celkem se sešlo 28 střelců a střelkyň z řad výsadkových veteránů, vojáků a vojákyň AČR. Za materiální podpory a prostorů KCVV celá soutěž proběhla v duchu společenského setkání a i přes technické problémy s počítačem, byl použitý záložní program,díky kol.Ratajskému, který půjčil a obsluhoval nový herní systém.
Celkově se na 1. místě umístilo družstvo součástí UO. Na 2. místě bylo družstvo školního pluku UO a 3. místo obsadilo družstvo 74. lmpr Bučovice. V jednotlivcích obsadil 2. místo kolega Milan Vašek- KVV Prostějov.
Všem vítězným střelcům předal ceny a diplomy osobně plk.v.v.Ing.Ivan Kutín. V průběhu střelby byl promítnut film o Kosovu, brněnští výsadkoví veteráni uspořádali ukázku dnes již historických novodobých zbraní např. britský samopal STEN II, českosl.samopal vz.26, SA-61,SA-58, ruský AK-47, pistole vz.52 a chladné zbraně, což bylo zpestřením celé akce, mimo to je oslovila nová výstavu o osvobození Brna, vojenské odznaky a celkové celé Centrum … zanechalo ve všech účastnících ohromný dojem, všichni chválili nejen samotnou střelbu, ale milé prostředí, občerstvení a od všech zněla jen slova díků. Nešlo jen o střelby, ale o setkání a poznání nových lidí, přátel a kamarádů. A o tom to bylo. Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt

1 2 3Devadesátsedm - žádný věk.

Jak tedy pro koho, ale určitě pro našeho kolegu plk.v.v.Ing.Ivana Kutína, který je oslavil po 4.února, kdy jsme měli plánovanou členskou schůzi a termín nám vyšel přesně na den jeho narozenin. Sešli jsme se už tradičně na klubu Univerzity obrany, která nám pro naši schůzovou činnost poskytuje salonek podle potřeb našeho klubu. Všichni jsme mu popřáli dobrého zdraví do dalších let, při sklence vynikajicího moravského vínka, přišla mu popřát zástupkyně Krajského voj. velitelství, popřáli mu písemně i další, včetně velitele 601.ssps. Co dodat? Ivane, ať jsi takový jaký jsi, zdravý a svěží a buď co nejdéle mezi námi. Máme tě všichni rádi. Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt

1 2 3Wolfram.

Tímto příspěvkem doplňuji informace ve zpravodaji č.81, kde se zmínil o pietním aktu kol. Ota Hájek. Náš brněnský klub od roku 2012 podporuje pietní vzpomínku na velitele para skupiny Wolfram pplk.Josefa Otiska (30.1.1911-10.1.1986) rodáka z Brna-Lišně, který je pohřbený na hřbitově ve staré Lišni. Podle pozvánky KVV Ostrava, jehož rota aktivních záloh (AZ) nese tradici pplk. Josefa Otiska každoročně informujeme další kluby vv o termínu této vzpomínky podle požadavků KVV Ostravy, které zve k řádnému cvičení vojáky AZ a v průběhu této akce přijíždějí do Brna k pietní vzpomínce na svého patrona. V letošním roce jsme se sešli už v sobotu 11.ledna za řízení nového ředitele KVV Ostrava plk.gšt.Ing.Jaroslava Medka, který je nástupcem na funkci ředitele KVV plk.Ing.Jaroslava Hrabce, který odešel na jinou funkci a který byl iniciátorem tohoto lišeňského aktu. Mimo našeho brněnského klubu se zúčastnili kolegové z Prostějova Ota Hájek a Jarda Kovář, z holešovského klubu se zúčastnil předseda klubu Dušan Hric s kolegy, z Jindřichova Hradce přijeli kolegové s předsedou Petrem Čejkou, za 74.lmpr Bučovice byl vrchní praporčík a asistentka velitele, z Vojenské akademie Vyškov je tradičně přítomný prap.Losenický a letos i s vrchním praporčíkem a kaplanem, samozřejmě rodina Josefa Otiska syn a dcera a vnuk, pozvaní zástupci obce Lišeň, hudebníci vojenské hudby Olomouc a část roty AZ z Ostravy. Po projevu ředitele KVV plk.gšt.Medka, byly jednotlivými zástupci položené kytice a věnce k hrobu Otiska za zvuku hudby, kaplan přednesl modlitbu a na závěr zazněla večerka a tím skončila oficiální část piety, kdy po rozchodu došlo k neformálním setkáním hostů. Tady poukážu na jeden historický fakt. Proč rota AZ z Ostravy nese tradici Otiska, je to trochu paradox, když před lety došlo k nařízení MO, že útvary ponesou tradice našich předků, veteránů a padlých za 2.sv.a došlo k tzv „přidělování“ historie v rámci AČR, tak MO, VHÚ,odbor vál.veteránů nedomysleli skutečnost že rota AZ je ve městě Ostrava, které samo osobě má tradici z ostravské operace v roce 1945 a je zde z tohoto období dost osobností, které mají svoji hrdinnou historii. Tady to vojenští historici a úředníci nedomysleli. Přitom v Brně je rovněž rota AZ, je zde Univerzita obrany, kde mohli mít svého Otiska. Ale je to dané, úředníci rozhodli a tak Ostraváci jezdí do Brna. předseda KVV Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt

1 2 3Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024