Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2014.

A stále se něco děje:

11.11.2014 - Den válečných veteránů.

Tento den válečných veteránů je příležitostí připomenout si všechny, kteří ve válečných konfliktech ve všech částech světa obětovali své životy v bojích na obranu principu svobody a nezávislosti. Je třeba si připomenout, že jsou veteráni z první a druhé světové války,že jsou veteráni z novodobých konfliktů a tak si připomeňme osudy mrtvých i živých veteránů tichou vzpomínkou na všechny ( tím, že minutou ticha uctíme jejich památku). Symbolem tohoto dne je květ vlčího máku, který jako jediná květina za 1. světové války kvetl na bojištích rozvrtané granáty a na hrobech vojáků, kteří byli pochovaní na místech svého bojiště, kde padli. Připomeňme si heslo dne veteránů - svoboda není zadarmo. Na den veteránů jsme obdrželi 2 pozvánky, první přišla z Bučovic od 74.lmpr, kterou jsme potvrdili a později přišla další od Univerzity obrany, tak jsme to vyřešili tím, že se na UO zúčastnili kolegové Jarda Morkus a Víťa Kramář. Oslava byla zahájena slavnostním nástupem příslušníků UO v kasárnách na Šumavské, kde nastoupeným vojenským celkům velel velitel posádky a zást. rektora plk.Ing.Marek, nástup byl důstojně zahájený příchodem státní vlajky a bojového praporu a 5 historických praporů před tribunu. Po hlášení rektoru UO se rektor-velitel br.gen.Ing. Bohuslav Přikryl ujal slavnostního projevu v kterém zvýraznil význam a úlohu Dne veteránů. Poté byl přečtený rozkaz MO AČR k udělení pamětních odznaků za službu v AČR příslušníkům UO, na závěr byl slavnostní pochod. Po krátkem občerstvení na klubu byl přistavený autobus, kterým se zástupci společenských organizací, vojáků UO a členové našeho klubu přesunuli na centrální hřbitov k pomníku padlých veteránů, kde v 11 hodin proběhl slavnostní akt k uctění památky za přítomnosti představitelů kraje a města Brna. Naši kolegové zde, jako další delegace položili kytici k pomníku.

1 2 3

V bučovických kasárnách 74. lehkého motorizovaného praporu byl slavnostní nástup na nástupišti, kde byla rozmístěná bojová technika. Za přítomnosti zástupců samosprávy města Bučovice, pozvaných hostů, ředitele KVV Brno plk.Ing.Laciny a dalších hostů, včetně našich členů, kol.Ing. Jiří Bendák CSc, Josef Gall, František Antl, Ing.Petr Dvořáček a předseda Jaroslav Foršt a našeho klubového praporu, jsme uctili památku veteránů, kdy měl velitel krátké slovo, poté se ujal slova předseda klubu Foršt, jenž pronesl krátké slovo k významu Dne veteránů a při této příležitosti rozhodl náš klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno, udělit pamětní medaili klubů výsadkových veteránů České republiky veliteli 74.lmpr pplk.Ing. Petru Svobodovi za jeho trvalou podporu veteránského hnutí a rovněž za trvalou podporu veteránů ČR kterou mu předal kol.Foršt. Poté byl vyhlášen rozkam MO ČR k udělení pamětních medaili za službu v AČR, které předal velitel praporu vyznamenaným vojákům. Na závěr byl proveden slavnostní pochod. Po krátkém občerstvení, jsme se přesunuli na náměstí města Bučovice, kde byl slavnostní akt u pomníku padlých za 2.sv, za přítomnosti občanů města, představitelů města,armády, policie a nás výsadkových veteránů. Tím byl ukončen slavnostní den uctění památky veteránů celého světa. jafor

1 2 311.10. - Memoriál mjr.in mem Bohumil Vávrů a ppor.Václava Martinka.

Memoriál organizoval ČSOL v Jindřichově Hradci za podpory 44. lmpr, klubu voj. v záloze při ÚVS J.Hradec k 70. výročí karpatsko- dukelské operace. VI. ročník proběhl na střelnici Břeskáč v Dolním Skrýchově u JH v disciplínách:
1.střelba z pistole 9 mm 3+ 10 ran vstoje bez opory v čase 2 min na terč nekrytě ležící figura s kruhy na 25 metrů.
2.střelba z útočné pušky CZ 805 Bren ráže 5,56 mm na 50 metrů 3 rány za 2 min a 2x5 ran v čase 6 minut.
Z našeho klubu se zúčastnili kolegové Ing. Jiří Bendák, Jarda Morkus a Karel Jochman jako družstvo našeho klubu. Cestu do JH uskutečnili soukromým vozem Jardy Morkuse, střeleb se zúčastnilo na 78 střelců v 25 družstvech. Celkově zvítězilo družstvo KVZ JH, naše bylo v celkovém pořadí 25 družstev na 19 místě. Cílem nebylo určitě zvítězit, ale zastřílet si z nové zbraně a setkat se s přáteli a kamarády. jafor

1 2 39.10. - 7.mechanizovaná brigáda.

Toto bojové uskupení AČR, 7.mechanizovaná brigáda slavila 20. výročí svého vzniku. Původně 3. mechanizovaná divize dislokovaná v Kroměříži se postupně reorganizovala na 7. mechanizovanou brigádu nového typu a před 10 lety se redislokovala do města Hranice n M. Náš klub byl pozvaný na slavnostní nástup brigády v centru města Hranice a tak jsme brzy ráno vstávali, tak, abychom i s přesunem z Brna do Bučovic byli v této posádce před šestou hodinou ranní, s tím,že jsme se přesunuli spolu s bučovickými vojáky do Hranic. Bylo nás šest,kolegové Ing.Jiří Bendák CSc, Josef Gall, Jaroslav Morkus, RSDr. Pavel Pazdera, Vítězslav Kramář a Jaroslav Foršt, kteří jsme po přesunu došli na nádhernou městkou radnici, kde bylo pro hosty připravené ranní občerstvení - káva, zákusky, voda a kam stále přicházeli další a další hosté. Náš klub se rozhodl, že 7. mb, jež nese historický název „Dukelská“, udělí spolu s o.s.Červené barety Prostějov pamětní medaili 2. paradezantní brigády která vznikla právě před 70 léty, jako ocenění vojáků tohoto uskupení. Před desátou hodinou jsme se přesunuli na náměstí, kde již byly nastoupené vojenské celky, vojenská hudba a tak jsme nastoupili vedle tribuny a předseda Jaroslav Foršt na tribunu mezi další hosty VIP, mezi kterými byli i tři veteráni z 2sv, kteří byli příslušníky tehdejší tankové brigády. Tribuna se naplnila hosty, před ní nastoupili praporečníci s bojovými prapory jednotek brigády,bylo veleno k příchodu státní vlajky, kterou doprovázela čestná četa pražské posádky, vojenská hudba hrála chorál k tomuto pochodu a krátce poté, kdy velení vojenských celků převzal velitel brigády plk.Ing.Josef Kopecký zavelel k příchodu náčelníka GŠ AČR arm.gen.Petra Pavla,kterého doprovázel při přehlídce nastoupených vojáků a na tribunu, kde gen.Pavel nejen pozdravil nastoupené vojáky ale ujal se i krátkého slova, v kterém vyzvedl úlohu a zařazení 7.mbr v systému obrany a v paktu NATO. Po něm vystoupili další hosté, kteří ve svých projevech podpořili příslušníky armády v Hranicích,poté vystoupila starostka města p.Ing.Ondriášová, která nejen poděkovala vojákům za jejich spolupráci s městem a zhodnotila jejich přítomnost pro život města a na základě těchto skutečností udělila 7.mb stuhu města na bojový prapor. Po jejím vystoupení dostal slovo předseda klubu Foršt, který poblahopřál vojákům a celé brigádě k 20. výročí a zároveň udělil pamětní medaili 2.paradb 7. mb na bojový prapor. Po jeho vystoupení se spolu se starostkou města a velitelem brigády přesunuli před tribunu k bojovým praporům, kde starostka města připnula stuhu na žerď praporu a předseda klubu Foršt připnul udělenou medaili na prapor brigády. Poté byly uděleny pamětná medaile 7.mbr významným vojákům, bývalým velitelům 3.md-3.mb-7.mb. Na závěr celého ceremoniálu bylo veleno k odchodu státní vlajky a byl rozchod všech nastoupených vojáků kdy jsme se všichni přesunuli do sokolovny poblíž náměstí, kde bylo připraveno občerstvení pro všechny vojáky, včetně nás výsadkových veteránů. Tento den vyšlo nádherné počasí, bylo sice ráno chladno, ale v průběhu dopoledne se oteplilo, slunečno a to mělo vliv na naši dobrou náladu a podtrhlo to příjemný slavnostní den a tak jsme se vraceli spokojení domů autobusem s vojáky do Bučovic, plní dojmů a zážitků. jafor

1 2 3 4 5 66.10. - Legie 100

V pondělí 6.10. proběhla vernisáž ve vestibulu Univerzity obrany ke stému výročí vzniku československých legii v zahraničí. Tato putovní výstava obce legionářské spolu s exponáty zapůjčené od VHÚ Praha spolu s dokumenty o legionářích včetně soukromých fotografií od fi AWIW, byla za podpory našeho klubu a pracovníků UO, instalovaná v prostorách UO. Za přispění kol. Jaroslava Foršta a Dr. Pavla Pazdery, členů našeho klubu byla v průběhu dvou dnů postupně instalovaná výstava zaměřená na vznik čsl.legií a život legionářů v zahraničí. Vernisáž, která proběhla v odpoledních hodinách 6.10. na kterou byli pozvaní zástupci společenských organizací, představitelé UO a studenti UO. Průběh vernisáže řídil kol.Dr. Pavel Pazdera, zástupce obce legionářské br. František Trávniček, který při této příležitosti předal plk.v.v. Josefu Trojanovi pamětní odznak 3. st. obce legionářské za trvalou podporu myšlenky legionářů, hlavní slovo si vzal prorektor pro vnější vztahy prof.Ing.Rudolf Urban, který ve svém vystoupení podtrhl význam historie naších vojáků za1.sv při vzniku Československa a historický význam legionářů pro úlohu a význam armády. V průběhu vernisáže byly promítané krátké sestřihy z původních filmových záběrů o našich legionářích. jafor

1 2 34.10. Brno - Střelecká soutěž.

ČSOL pořádala tento den spolu s firmou AWIW Brno 6. ročník střelecké soutěže jednotlivce memoriál Marie Ljalkové a memoriál padlých hrdinů za svobodu republiky a demokracii 3členných družstev, obě soutěže z pistole 9 mm. (Marie Ljalková -Lastovecká /+7.11.2011/, byla vyhlášenou odstřelovačkou na východní frontě za 2.sv.) Hlavní cenou je putovní pohár, který věnovala za svého života plk.v.v.Ljalková a pro nejlepšího střelce byla vzduchovka. Soutěž proběhla v Brně na zbrojařské firmě AWIW Brno v kryté střelnici a z našeho klubu se zúčastnil kol. Ing. Jiří Bendák CSc, Josef Gall a Dr.Pavel Pazdera. První střelba byla z pistole vz. 75, 3+10 ran vstoje na 25 m v čase 2+4 min na terč nekr. ležící figura s kruhy; Druhá střelba byla ze zbraní 9 mm CZ-75,Walter, Sig Baner, Bereta ,Gloch podle vlastního výběru, 2+3 rány rovněž na 25 metrů; Pro zájemce byla možnost si vystřelit z nové zbraně Bren 5,56 mm 10 ran a z SA-61 (Škorpion) 9 mm EVO 3A1, obě zbraně s kolimátorem, střelba z těchto zbraní byla velmi přesná. Organizace střeleb byla vynikající, v přátelském ovzduší, bylo zabezpečené občerstvení a podstatou bylo zastřílet si, což se podařilo všem zúčastněným. jafor

11.10. Slavnostní nástup Univerzity obrany.

Univerzita obrany Brno si tento den připomněla 10. výročí své existence a tuto oslavu spojila se zahájením akademického roku slavnostním nástupem na nástupišti kasáren Šumavská. Za GŠ AČR byl přítomný genmjr. Josef Bečvář 1. zástupce NGŠ, hejtman jihomoravského kraje Michal Hašek, zástupci všech partnerských společenských organizací, za náš klub se zúčastnil předseda Jaroslav Foršt, Ing.Jiří Bendák CSc a Jaroslav Morkus. Nastoupení posluchači a vedení UO, příchod bojového praporu, vztyčení státní vlajky, to vše doprovázela vojenská hudba. Poté, rektor UO br.gen. Ing. Bohuslav Přikryl spolu s gen. Bečvářem provedli přehlídku nastoupených celků posluchačů, po které se ujal slova rektor UO, který zhodnotil 10letou činnost UO a nastínil další vzdělávací strategii UO, která je lépe zaměřena na potřeby AČR. S dalším projevem vystoupil krajský hejtman Hašek, který otevřeně pohovořil o vztahu UO a jihomoravský kraj a podtrhl, že UO má nesmírný význam pro jižní Moravu a váží si toho, že v Brně jsou vojáci. S krátkým slovem vystoupil gen. Bečvář za GŠ AČR. V dalším průběhu slavnostního nástupu byla udělena vybraným příslušníkům UO pamětní medaile UO k 10. výročí školy. Bylo veleno k slavnostnímu pochodu a jednotlivé celky posluchačů včele s vedením UO pochodovali před tribunou a po svém zařazení na původním místa bylo veleno k odchodu bojového praporu a celý ceremoniál uzavřela živě hraná státní hymna. Pozvaní hosté, včetně představitelů společenských organizací byli pozvaní na malé občerstvení na klubu UO, kde po krátkém, neformálním slově rektora UO, byly udělené pamětní medaile UO jak rektorovi, tak dalším představitelům velení UO,jihomoravskému hejtmanovi Haškovi, gen. Bečvářovi a rovněž i předsedům společenských organizací, včetně předsedy našeho klubu Jaroslavu Forštovi, který se poté ujal slova a asi s trochou překvapení vystoupil s tím, že náš klub uděluje spolu s o.s. Červené barety Prostějov pamětní medaili 2. paradezatní brigády, která byla vydaná k jejímu 70 výročí vzniku, Univerzitě obrany, aby tak připomínala historii československých vojáků za 2 sv. Na závěr došlo k neformálnímu a přátelskému posezení u sklenky dobrého moravského vína. jafor

1 2 330.9. Brno - Poslední cesta

V úterý toho dne v dopoledních hodinách jsme se důstojně, s pietou a s vojenskými poctami rozloučili s válečným a výsadkovým veteránem plk.v.v. Ing Mojmírem Resem ( 90) v brněnském krematoriu. Za účasti rodiny, přátel, veteránů a vojáků AČR proběhl smuteční obřad, který byl organizovaný vojenskou posádkou Brno, naším klubem a rodinou. Za účasti vojáků z74. lmpr Bučovice, kteří nastoupili s bojovým praporem, přijeli vojáci z 43. výsadkového praporu Chrudim, který je nositelem historického názvu 71. pěšího praporu českosl. parašutistů Zákupy v kterém působil Mojmír jako dobrovolník v roce 1948. V průběhu obřadu se zahrály jeho oblíbené písně a při nich byly promítány jeho fotografie, od vojenského mládí až po současnost, proslov k jeho rodinnému životu byl ze strany rodiny, předseda klubu Foršt pohovořil o Mojmírově vojenském životě a jeho kariéře. Poté hudba hrála husický chorál, byl stříleny 3x salvy a na závěr zazněla státní hymna, která vyprovodila Mojmíra Rese do výsadkového nebe. Čest jeho památce, navždy zůstane v naší myslí náš „Mojmír“. Jafor

1 2 318.9. - Prostějov - Sportovní setkání.

Ve dnech 17.-19.9. proběhlo na letišti v Prostějově VI. Sportovní setkání výsadkových veteránů. Záštitu na setkáním měla 601. ssps, 102. průzkumný prapor, primátor města a celou akci zajišťovala fi DROPZONE, která provádí tandemové seskoky, ubytování, nocleh a strava byla v režii této firmy na letišti v Prostějově. O co jde? Kluby výsadkových veteránů mají možnost postavit 3 členné družstvo, bez ohledu na věk a zúčastnit se sportovních disciplín : střelba za vzduchovky, hod granátem na cíl, hod šipkami, lukostřelba ( zajišťuje lukostřelecký oddíl Prostějov), veslování na veslovacím trenažéru v kategoriích podle věku a jeden z družstva provede tandemový seskok padákem z výšky 4 km a při přistávání ve výšce asi tak 300 metrů soutěžící hází balónek na doskokovou plochu, kde je vytyčený terč. Pro další dva členy družstva je možnost zúčastnit se vyhlídkového letu, spolu se skákajícími členy soutěžních družstev letounem L-410 V. Letošního setkání se zúčastnilo 11 družstev, naše družstvo bylo ve složení kol.Ing.Jiří Bendák CSc, Karel Jochman a Víťa Kramář. Setkání bylo přátelské, počasí ten den vyšlo, tak že proběhly i seskoky padákem, jednotlivé disciplíny všichni soutěžící prožívali jako za mlada, rivalita byla velká, ale zdravě šla správným směrem. V celkovém hodnocení obsadilo naše družstvo 7. místo a patří mu poděkování za reprezentaci našeho klubu. Jafor

1 2 3 4 5 65-7.9. Brno - 6.mezinárodní setkání modrých baretů.

V těchto dnech proběhlo v Brně již po šesté, mezinárodní setkání modrých baretů, občanů střední a východní Evropy, kteří se zúčastnili zahraničních misí, pozorovatelských misí UN z Česka, Slovenska, Polska a Rakouska. Letošní ročník byl jak organizačně, tak účastí a podporou stáních orgánů, místní samosprávy jeden z těch o kterých se dá říct - super. ČSOL – legionáři jihomoravského kraje, včele s br. Ing. Karlem Černochem, který si vzal vše na svá bedra, předvedla to, že jihomoravané jsou pohostinní hostitelé a to bylo vidět na každém kroku. V pátek 5.9. byli všichni akreditovaní hosté slavnostně přijati jihomoravských hejtmanem Judr. Michalem Haškem na hejtmanství, kdy úderem 20 hodiny se všichni přítomní sešli ve slavnostním zasedacím sále, příchodem vlajek nesené vojáky AČR, včele vlajka UN, státní a jihomoravského kraje a konče asociacemi jednotlivých států, přítomen byl prezident AISP-SPIA p.Lauren Attar-Bayrou z Francie za českou stranu již zmíněný Ing.Karel Černoch a za slovenskou Ing. Pavel Marko plk.v.v. prezident asociace válečných veteránů SR a další významní hosté. Za náš klub byl přítomný předseda Jaroslav Foršt, který byl rovně v zahraniční misi a tak byl akreditovaný jako další přítomní. Po příchodu hejtmana JmK Judr. Michala Haška byli krátké projevy, předání pamětních medailí hostům a hejtmanovi kraje, byl vyzvednut význam tohoto setkání pro mezinárodní společenství uvedených krajin. Poté byl slavnostní cere-moniál ukončen státní hymnou a hejtman JmK pozval všechny přítomné ke sklence dobrého moravského vína a na raut. Druhý den, v sobotu proběhl v hotelu Internacionál seminář nad kterým převzal záštitu primátor Brna Bc.Roman Onderka na téma úloha a poslání mírových jednotek OS do míst konfliktů. Tato část byla věnovaná jednotlivým sekcím jak psychologickým, tak přípravě vojáků na vyslání do mise, průběh mise a hlavně zabezpečení vojáků a rodin po návratu z mírových misí. K těmto tématům vystoupili odborníci z VA AČR Vyškov, kpt.Dr.Valík provedl průřez mírových operací ČR a pplk.Ing.Šebesta pohovořil o přípravě vojáků na vyslání do misí, organizaci v AČR. Jejich přednášky byly velmi konkrétní a na vysoké odbornosti. V odpoledních hodinách proběhl turnaj v malém fotbálku na hříšti Sokola na Kounicové a dál pokračoval seminář. V neděli byl kulturní program, všichni hosté „vyvezeni“ do Slavkova, na mohylu Míru, Žuráň a oběd na Starou poštu. Co na závěr? Setkání bylo vynikající, sešli se staří známí a přátelé a pro náš klub to byl jeden z bodů spolupráce mezi našim klubem a legionáři ČSOL na základě přijatého memoranda mezi oběma subjekty. jafor

1 229.8. Bučovice - slavnostní nástup 74. lehkého mechanizovaného praporu.

Hned po skončení jihočeského setkání výsadkových veteránů, jsme se v pátek 29.8. vydali na pozvání velitele 74.lmpr do Bučovic na slavnostní nástup útvaru. Z klubu se zúčastnil kol.Jaroslav Foršt, ing.Jiří Bendák CSc, František Antl a Josef Gall. Samozřejmě jsme vzali klubový prapor, abychom se prezentovali na veřejnosti. O co šlo? Vojáci nastoupili za přítomnosti vojenské kapely, vzdali poctu příchodu státní vlajky a bojového praporu, a hlavně, nástup byl rozloučením s vojáky, kteří byli vyslaní do zahraniční mise, konkrétně do Mali. Ten den byly v kasárnách otevřené dveře, byli pozvaní rodinní příslušníci, přátelé a známí těchto vojáků, na nástupišti byla bojová technika, hosté z místní samosprávy města Bučovic, včele se starostou Radovanem Válkem a přítomen byl velitel 7. mech brigády plk.Ing.Kopecký. My,veteráni jsme nastoupili vedle tribuny, náš prapor nesl jeden voják od útvaru. Po hlášení a přehlídce velitelem brigády byly krátké proslovy o účelu mise a poté byl vyhlášeny personální rozkaz, kterým udělil MO ČR medaile za službu v AČR asi 20 příslušníkům praporu, kterým je předal velitel brigády spolu s velitelem praporu. Poté byly velitelem praporu udělené pamětní mince útvaru vojákům, kteří dosáhli vynikajících výsledků v soutěžích a k němu se přidal velitel brigády, který rovněž udělil mince dalším výtečníkům. Po těchto vystoupeních přednesl útvarový kaplan na závěr krátkou modlitbu. Závěrem byla odnesena státní vlajka a bojový prapor za doprovodu hudby, následně bylo zaveleno k rozchodu a vojáci do mise spolu s rodinami a blízkými byli pozvaní na klub k malému občerstvení a setkání. Zde nastoupili odcházející vojáci do tvaru a velitel brigády každému osobně popřál hodně štěstí v plnění úkolů mise. Mezi námi, veterány padla myšlenka: kdybychom byli mladí, určitě bychom šli do zahraničních misí, je to životní zkušenost každého moderního vojáka, vojáka 21. století. S touto myšlenkou jsme se pomalu rozloučili s vojáky a dali se na cestu do Brna. jafor

1 227.-29.8. Jindřichův Hradec – Jihočeské mezinárodní setkání výsadkových veteránů, X.ročník memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče.

Naši jihočeští kolegové z Klubu výsadkových veteránů v Jindřichově Hradci se ujali organizace tohoto setkání a v souběhu s ním uspořádat již tradiční klání výsadkových veteránů ve sportovních disciplínách, volně dané pro veterány, nad kterým převzal záštitu náčelník Generálního štábu AČR arm.gen. Petr Pavel. Ve středu 27.8. byla prezentace účastníků na posádkovém cvičišti, kde bylo připravené ubytování ve stanech, které zabezpečil 44.lmpr ze svých depozit jako součást svého výcviku při živelních pohromách a pomoci obyvatelstvu. Stany byla vybavené nejen podlahou, ale i topením, osvětlením a spalo se na polních lehátkách. Nic moc pro starší pány, ale dalo se to vydržet po dvě noci. Po prezentaci a vzájemných setkávání se starými kolegy, bylo zabezpečené stravování péči vojáků po celé tři dny v jídelně u 44.lmpr. V podvečerních hodinách v táboře vystoupil vojenský soubor Ondráš, skotský dudák, bylo zabezpečené občerstvení ,včetně točeného pivka. Ve čtvrtek, kdy byl „hlavní den“ se všichni veteráni (asi 150) slavnostně vystrojeni přesunuli do kasáren nejen na snídani, ale i na nástupiště, kde byla vystavena bojová technika, na polních stolech převedli vojáci svoji výstroj a výzbroj současného vojáka, což určitě uchvátilo každého veterána a před 9 hodinou se začal organizovat nástup jak výsadkových veteránů, tak i vojáků místní posádky, přijela vojenská hudba, sešli se pozvaní hosté, a přijel hlavní host - náčelník GŠ AČR arm.gen.Pavel. Za doprovodu hudby byla přineseny stání vlajky SR a ČR, státní hymny, v projevu na zahájení vystoupil předseda hostitelského klubu pplk.v.v. Petr Čejka, následovala vystoupení hostů v krátkých pozdravech, za slovenské výsadkové veterány promluvil jejich předseda klubů VV SR plk.v.v. Anton Múdrý, byla přečtena zdravice českého premiéra Bohuslava Sobotky a poté se ujal slova NGŠ AČR arm.gen.Pavel, který zdůraznil význam veteránů a ocenil jejich přístup ke klubovým činnostem. Poté, byl vyhlášen rozkaz NGŠ AČR, kterým byl udělen předsedovi našeho klubu Jaroslavu Forštovi Pamětní odznak „Za zásluhy“3.stupně, který mu osobně udělil a předal arm.gen.Pavel za dlouholeté propagování výsadkového vojska mezi příslušníky AČR, na veřejnosti, za aktivní podíl na rozvoji spolupráce s AČR. Je to ocenění nejen předsedy, ale celého klubu a jeho členů. Následovalo předávání dalších ocenění, včetně nových výsadkových odznaků dalším veteránům, za o.s. Červené barety Prostějov kol.Mucha předal dalším 5 klubům pamětní medaili 2. paradesantní brigády, vydané k jejímu 70 výročí vzniku, kterou obdržel i náš brněnský klub a byla tak připnuta na náš klubový prapor. V Žilině byla udělena zlatá pamětní medaile Jozefa Gabčíka Janu Kubišovi a tak byl pozvaný do J.Hradce jeho synovec Jiří Dusík, kterému předal tuto medaili předseda slovenských klubů plk.v.v. Anton Múdrý spolu s předsedou našeho klubu Jaroslavem Forštem. Na závěr celého slavnostního ceremoniálu byla vzdaná pocta státním vlajkám, které byly za doprovodu čestné čety odneseny a po rozchodu se všichni veteráni semkli do balíků na focení, kde byl středem NGŠ AČR gen.Pavel a tak vznikla pamětní fotka celého setkání. Po rozchodu byl čas na přátelská setkání, následoval oběd a po něm soutěžní družstva odjela na disciplíny – střelba ze vzduchovky na papírové terče a sklopky, hod šipkami,hod granátem na cíl a veslařský trenažér. Další hosté se autobusy vypravili na prohlídku města a jeho krásných památek.V 16 hodin přijal zástupce klubů a hosty VIP starosta města Ing. Stanislav Mrvka v krásně renovovaném bývalém jezuitském klášteře v centru města, kde je nyní fotografické muzeum a jenž nejen že vyzvedl krásné prostředí města, pohovořil o jeho historii a součastnosti, přijetí bylo přátelské a neformální. Ve večerních hodinách byla kultura a posezení u točeného pivka přímo v táboře. Poslední den byl čas na sbalení osobních věcí, snídani a v 11 hodin byl nástup a vyhlášení výsledků soutěže. Vyhrálo družstvo hostitele, tedy Jindř. Hradce, jak memoriál výs. veteránů, tak pohár Štefana Baniče. Naše družstvo ve složení kol.Pavel Pazdera, Vítězslav Kramář a Petr Kopecký bylo celkově na 8. místě z 18 družstev. Ty tři dny v Jindřichově Hradci se vydařili. Nejen počasím, ale i samotným programem a přijetím, prostředím krásného města a samozřejmě poděkování patří všem kolegům z hradeckého klubu, kteří se podíleli na přípravě a zdárném průběhu celého setkání a tím patří i poděkování vojákům z 44. lmpr za podporu a zabezpečení tohoto srazu, který se vydařil. jafor

1 2 3 4 5 622.srpen -Žilina – 20.výročí založení klubů výsadkových veteránů SR

Na tento den nás pozvali naši kolegové ze Slovenska, abychom s nimi oslavili 20.let činnosti slovenských klubů vojenských výsadkových veteránů v Žilině. Z našeho klubu se nakonec tohoto setkání zúčastnil pouze předseda klubu Jaroslav Foršt. Díky vstřícnosti a pochopení tajemníka předsednictva slov. klubů VV Mudr. Jána Hanáka, který nám zabezpečil vynikající ubytování v soukromém penzionu těsně za kasárenským objektem v Žilině, kde jsme se sešli, zástupci Liberce, Prahy, Brna a Jindřichova Hradce a večer jsme byli pozvaní kol.plk.v.v. Antonem Múdrým, předsedou slovenských klubů VV a kol. MUDr. Hanákem ke společnému stolu na večeři, kde jsme prožili příjemný a přátelský večer a za to jim patří dík. Druhý den, 22.8. po prezentaci na klubu VV v kasárnách 5. pluku zvl. určení OSSR, jsme se všichni pozvaní hosté přesunuli autobusy do zasedacího sálu městského úřadu Žilina, kde se sešlo na 200 hostů z řad výsadkových veteránů SR a ČR, pozvaných představitelů města, státní správy, armády SR a dalších hostů. Slavnostní úvod byl zahájen příchodem státních vlajek SR a ČR nesené vojáky OSSR, poté příchodem klubových vlajek, včetně historické repliky bojového praporu 2. paradezantní brigády a bojové zástavy 7.pluku zvl. určení Holešov, zazněla česká a slovenská hymna. Poté se ujal slova předseda klubů VV SR kol.Múdrý, který zhodnotil 20. let působení klubů výsadkových veteránů na Slovensku. Pokračovaly další zdravice hostů a po nich došlo k udělování pamětních medaili Josefa Gabčíka, kdy mezi nimi byli i Josef Gabčík a Jan Kubiš, kterým byla in memoriam udělena zlatá medaile a za Jana Kubiše ji převzal předseda klubu Jar. Foršt, který rovněž obdržel stříbrnou medaili Josefa Gabčíka, další medaile byly udělené členům klubů SR a ČR, postupně byly udělené i odznaky výkonnostních tříd výsadkáře AČR a další ocenění jednotlivých výsadkovým veteránů SR a ČR. Na závěr byly slavnostně odnesené státní vlajky a byla zahraná hymna výsadkářů. Ve vestibulu vystoupil v krátkém kulturním programu lidový soubor „Stavbár“. Poté byli všichni účastníci pozvaní na slavnostní oběd, který byl v prostorách vojenského útvaru. Tím byla ukončena oslava 20 .let činnosti slovenských klubů vojenských výsadkových veteránů. Co na závěr? Poděkování naším slovenským kolegům za organizaci, přijetí a hlavně pohostinnost k nám, všem zúčastněným. Děkujeme slovenští přátelé. jafor

1 2 3 416.srpen – Smolenice - SR. 100.výročí patentu USA na padák Štefana Baniče.

Rodák této slovenské obce Štefan Banič se narodil 23.11.1870 a v roce 1907 odešel za prací do USA, kde pracoval jako horník a dělník v oblasti New Yorku později přes Pennsylvánii skončil v Greenville. Jeho koníčkem bylo tehdejší letectvo a pro piloty sestrojil první padák, který byl použitelný pro svůj účel, osobně ho vyzkoušel a poté předložil Patentovému úřadu USA svůj vynález. 25.srpna 1914 obdržel patentovou listinu, která měla platnost 17 let a výsadní právo na jeho výrobu. Banič byl přijat jako čestný člen Americké společnosti na podporu letectva. Poté, ovšem prodal svůj patent za nízkou částku a vrátil se zpět na Slovensko, kde pracoval jako zedník, zabýval se průzkumem Karpatského krasu a byl spoluobjevitelem jeskyně Driny. Zemřel ve své rodné obci 2.1. 1941, kde je pochovaný na místním hřbitově. 16.srpna l.r. proběhla v obci oslava 100. výročí přijetí US patentu na padák Štefana Baniče, kterou organizoval Oblastní klub vojenských výsadkových veteránů Bratislava spolu s obci Smolenice a pod záštitou trnavského kraje. Na pozvání našich slovenských kolegů se této akce zúčastnili zástupci našeho klubu kol.Ing. Jiří Bendák CSc a předseda klubu Jaroslav Foršt. Oslava byla zahájena před obecním úřadem, kde je pomník Štefana Baniče neformálním nástupem asi 120 hostů a výsadkových veteránů z klubů jak z SR, tak z ČR. Po projevech představitelů samosprávy kraje, zástupkyně parlamentu SR a dalších hostů byly k pomníku položeny věnce za účasti čestné stráže armády SR. Po tomto ceremoniálu bylo čtené rozhodnutí bratislavského klubu VV o udělení pamětní medaile Štefana Baniče představitelům veřejného života, samosprávy a vybraným výsadkovým veteránům. Z našeho klubu byla medaile Štefana Baniče udělena předsedovi klubu Jaroslavu Forštovi. Poté jsme se odebrali do sálu obecního domu, kde byla mimo jiné výstavka historických součástí výstroje a padáků, kol. Řepka (KVV Prostějov) zde vystavil část své zajímavé sbírky odznaků z výsadkovou a padákovou tématikou a v 10 hodin byl zahájen mezinárodní seminář o historii a využití padáku, při kterém vystoupili s přednáškami, které byli doprovázené snímky, kolegové Zámečník,Tuček, Hoššo ze slovenských klubů. Byli jsme mimo jiné pohoštěni kávou, koláčky a po semináři byl oběd pro všechny účastníky, tradičně řízek. Poté jsme se přesunuli na místní hřbitov, kde proběhla u hrobu Štefana Baniče krátká modlitba místního kněze, proslov, položení věnců a kytic, kterou měl náš klub jako jeden z mála klubů VV. Po skončení jsme se přesunuli na nedalekou louku, kde provedlo 10 výsadkových veteránů seskok z letounu AN-2 na tuto plochu, což bylo velmi působivé a byli zde udělené další medaile Štefana Baniče. Závěrem jsme se přesunuli na obecní úřad, kde byl k večeři vynikající guláš, degustace místní odrůdy bílého vína a večer pokračoval zábavou, když mnozí účastníci zde měli nocleh v místních penzionech. My, brňáci jsme se rozloučili a pomalu se vydali na cestu domů, do Brna. Celá oslava se vydařila, nejen počasím, ale i pohostinností místní samosprávy, našimi kolegy ze slovenských klubů VV a hlavně díky podpoře bratislavského klubu VV, kterým patří dík za pěkně prožitý den mezi přáteli. jafor

1 2 3 4 5 6 725.7. - Slavnostní vyřazení absolventů Univerzity obrany.

Předseda klubu Jaroslav Foršt byl pozvaný rektorem UO spolu s dalšími představiteli společenských organizací na slavnostní vyřazení nových absolventů v pátek 25. července. Mezi významnými hosty byl ministr obrany pan Martin Stropnický, 1.zástupce NGŠ gen.mjr. Ing. Miroslav Žižka a další představitelé z AČR, jihomoravského kraje, představitelů města Brna atd. Nástupiště v kasárnách Šumavská bylo kolem dokola obsazené rodinnými příslušníky, na ploše nastoupeno 221 nových absolventů, po příchodu hostů na tribunu byl celý akt zahájen příchodem bojového praporu za zvuků vojenské kapely z Olomouce, prapor doprovázela čestná četa vojáků pražské posádky. Poté, pod velením nastoupených absolventů velitel posádky plk.gšt.Milan Marek předal hlášení MO a ten za doprovodu rektora-velitele br.gen.Ing. Bohuslava Přikryla provedl přehlídku nastoupených absolventů. Po pozdravu byly projevy ze strany ministra obrany a gen.ing. Žižky, pokračovalo předání odměn nejlepším absolventům a poté byl symbolicky pasovaný slavnostním mečem jeden vynikající absolvent - por.Holub rektorem UO. Po blahopřání absolventům bylo zaveleno k slavnostnímu pochodu. V té době prolétly na nástupištěm tři vrtulníky - 1x Mi-17 a 2x Mi-24 a za nimi ve větší výšce pozdravili všechny přítomné průletem 2 Gripeny, což bylo velmi působivé. Slavnostní pochod byl proveden za doprovodu hudby před tribunou s nástupem na výchozí místa. Poté bylo veleno k odchodu bojového praporu v doprovodu čestné čety. Poslední povel byl k rozchodu, kdy všichni absolventi uzavřeli svůj studijní rok vyhozením služebních čepic do vzduchu a rozešli se za svými rodinnými příslušníky. Výteční absolventi spolu s námi, představiteli spol. organizací a další hosté VIP jsme byli pozvaní na společenský raut na klub UO. Vyřazení absolventů poté pokračovalo v divadle, kde byl provedený promoční slib. Celý ceremoniál byl nejen na vysoké úrovni, ale pozvedl svým průběhem význam armády ČR na veřejnosti a v myslích všech přítomných. Po skončení nástupu vystoupilo 9 vojáků z pražské posádky s mažoretkovými cviky s přehlídkovými puškami a jejich asi 10 minutové cvičení vyvolalo ohromný ohlas. jafor

1 2 327.6. - Slavnostní nástup Univerzity obrany.

Dva zástupci našeho klubu, předseda Jaroslav Foršt a Jaroslav Morkus byli pozvaní na nástup Univerzity obrany v pátek 27.6. u příležitosti Dne ozbrojených sil. Tento den byl přijat jako významný den v dějinách ČR, kdy se poslední červnový den v roce 1918 konala slavnostní přehlídka 6 tisíc československých legionářů v oblasti Darney a Francie tak vyjádřila podporu novému státu - ČSR. Nástup se již tradičně uskutečnil na nástupišti v kasárnách Šumavská, zahájením nástupu všech vojáků a vojákyň UO, civilních zaměstnanců a hostů v 07,15 hodin, vztyčením státní vlajky, příchodem bojové praporu a předání hlášení zástupci rektora a veliteli posádky Brno plk. gšt. Milanu Markovi, který provedl přehlídku nastoupených vojenských celků. Celý ceremoniál doprovázela vojenská hudba z Olomouce. Po projevu, který pronesl plk.gšt.Marek, ve kterém se zmínil o historii tohoto významného dne, tak i o budoucnosti UO a její záměry rozvoje UO do dalších let. Poté bylo 14 příslušníkům UO předaná medaile Za službu v AČR a několika studentům byla předané ceny za jejich aktivity v průběhu studia. Poté bylo zaveleno k slavnostnímu pochodu a provedení slavnostního pochodu před tribunou s velením UO a čestnými hosty. Na závěr byl odnesen bojový prapor a rozchod. Všichni představitelé partnerských spolků – ČSOL, Svaz letců, Svaz PTP, Český svaz bojovníků za svobodu, Konfederace politických vězňů, Vojenské sdružení rehabilitovaných, Společnost Ludvíka Svobody, Klub vojenských důchodců při UO a zástupci našeho klubu byli pozvaní na posezení při kávě do erbovního salonku na klubu UO, kde se setkali se zástupci UO a byli představeni novému veliteli posádky Brno plk. gšt. Milanu Markovi s nimž hovořili o dalším působení těchto spolků na výchově mladé generace. jafor

1 2 321.6. - Pietní vzpomínka na Jana Kubiše.

Tento den jsme byli pozvaní do Dolních Vilémovic k uctění památky našeho patrona Jana Kubiše plk.in mem, která se konala v odpoledních hodinách. Přesto jsem vyrazili již dopoledne, abychom se setkali nejen se známými, ale navštívili i domek Kubišů, případně si prohlédli výstavku historických zbraní, výstroje a dalších exponátů historických klubů, které se zúčastnili této akce, včetně roty „Nazdar“, klub „Erika“, část roty aktivních záloh z Jihlavy a další. Po příjezdu a přivítání starostkou obce p. Jitkou Boučkovou, jsme byli pozvaní na kávu a domácí štrůdl, který pekly domácí hospodyňky, jsme se rozešli po jednotlivých částech jednotlivých klubů, kde rovněž probíhala soutěž pro děti - speciální výcviková škola, kde si děti procvičili nejen své vědomosti, ale i různé překážky, střelbu ze vzduchovky, hod granátem, ale i znalosti z historie formou testu. Velice dobré exponáty představil klub voj. historie Erika, který měl dobové zbraně, výstroj a výzbroj včetně uniforem z období 2. sv a krásné bylo i to, že jeden z obdivovatelů J.Kubiše, byl oblečen sice civilně, ale dobově ze čtyřicátých let, včetně toho, že vystupoval jako Jan Kubiš a měl doprovod mladých slečen, rovněž oblečené do protektorátní doby. Navštívili jsme samozřejmě i domek Kubišů, který je po zdařilé rekonstrukci, ale stále mu chybí expozice, kterou slibuje Voj.hist. ústav již delší dobu, ovšem zatím zůstalo pouze u slov a na tohle téma padlo hodně námětů a názorů. V odpoledních hodinách jsme se zúčastnili uctění památky u pomníku padlých občanů D.Vilémovic za přítomnosti čestné stráže v dobových uniformách a našeho klubového praporu, kde jsme položili kytici jako další hosté této vzpomínkové akce. Po skončení, jsem se pomalu rozloučili a dali se na cestu domů. Dík patří naším členům -Jirka Bendák, Josef Gall, Jarda Morkus, Víťa Kramář a předseda klubu Jarda Foršt, kteří se zúčastnili této akce a reprezentovali tak náš klub. jafor

1 2 3 4 5 613.6. - VI.ročník střeleckého trojboje v Holešově.

Naši kolegové z holešovského klubu výsadkových veteránů zorganizovali ve spolupráci s policejní školou VI.ročník střeleckého trojboje pro výsadkové veterány z České a Slovenské republiky a příslušníky AČR, který proběhl v pátek 13. června dopoledne na policejní střelnici Holešov - Dobrotice. Střelba byla podle propozic ze samopalu vz. 58, 3x5 ran na terč NLF na 100 metrů, z pistole vz.75, 3x5 ran na stejný terč na 25 metrů a z malorážky 3x5 ran rovněž terč NLF na vzdálenost 50 metrů,vše v čase 3+5 minut, samopal bez opory, pistole vstoje a malorážka s podporou. Z našeho klubu se zúčastnil střeleb kol. Jirka Bendák, Jarda Foršt, Petr Dvořáček, Jarda Morkus, Karel Jochman, Tomáš Kozák. Přesunuli jsme se ve dvou vozidlech, po průjezdu Holešova a hledání policejní střelnice v hlubokém lese na kopci jsem dorazili včas na místo. Počasí nám vyšlo, bylo příjemné, bez deště, přivítání kamarádské s mnoha kolegy z dalších klubů České a Slovenské republiky, včetně družstva AČR. Celkem bylo 25 tříčlenných družstev. Organizace velice dobrá, řízení střeleb proběhlo za organizace policejních odborníků, nemělo to chybu, mnoho z nás mělo po delší době zase v ruce samopal, pistoli nebo malorážku při ostré střelbě. Nešlo o výsledky, byly rozpačité, ale uspokojivé pro každého, že si mohl vystřelit ostrý náboj. O občerstvení a naše chlapské žaludky se postaral hostitelský klub, kde kolegové grilovali vynikající klobásy, pivko a káva byly také, nálada dobrá a tak se vydařil celý den, jako další společenská událost výsadkových veteránů. Našim holešovským kolegům veteránům a příslušníkům policie ČR patří poděkování za velmi dobrou organizaci a trpělivost s některými střelci. Díky a v Holešově zase příští rok. Jafor

1 2 316.5. 09,00 - Vrahovice - Střelecký memoriál plk.Mansfelda

V pátek tohoto dne proběhl 3. ročník Memoriálu ve střelbě plk.Františka Mansfelda, který organizoval prostějovský klub VV ve spolupráci s policii ČR, která poskytla střelnici a samozřejmě za podpory mnoha sponzorů a podporovatelů. Samotný průběh střelby z pistole Glock 17 zajišťovali vojáci z 601.ssps a 102. průzkumného praporu, kteří rovněž zabezpečili stan a guláš na posilnění. Tato akce byla v letošním roce první, kdy se sešlo hodně veteránů z klubů VV jak z ČR tak i naši kolegové z SR, mnoho hostů a hlavně paní Mansfeldová a syn František Mansfeld jun. Tak, jak jsme měli vždy problém dát dohromady střelce z našeho klubu, aby se zúčastnili tohoto memoriálu, letos to bylo naopak. Zájem velký a tak jsme i díky vstřícnosti naších kolegů z Jindř. Hradce, kteří se memoriálu nezúčastnili z tech. důvodů a nabídli nám, že můžeme za ně dát další družstvo a tak se střeleb z našeho klubu zúčastnili kolegové - Jiří Bendák, Petr Dvořáček a Tomáš Kozák jako Brno, Rosťa Sobotka, Jarda Morkus a Karel Jochman za J.Hradec, Pavel Pazdera jako jednotlivec a předseda klubu Jaroslav Foršt byl hostem. Celkem bylo 156 střelců, z toho 128 mužů a 27 žen a bylo postaveno 23 družstev za jednotlivé kluby VV. Příjemné a sympatické bylo setkání bývalých spolubojovníků a parťáků z činné služby po dlouhé době a i když počasí nepřálo, bylo chladno a střídaly se dešťové přeháňky, tak to nezkazilo náladu a příjemná setkání. Závěr se trochu protáhl, díky technickým problémům s vyhodnocením střeleb, ale co, nebylo podstatné se umístit na předních místech, ale zúčastnit se a o to šlo. Díky patří organizátorům z klubu VV Prostějov, vojákům AČR, polici ČR a dalším kteří se podíleli na průběhu memoriálu. jafor

1 210.5. 11,00 hod - Jemnice.

Na pozvání Křížovníků s červeným srdcem - Cyriaci se zúčastnil předseda klubu Jaroslav Foršt akce, kdy byla v sobotu zahájena další sezona zámku v Jemnici u Telče, kde se pod záštitou ministra obrany ČR postupně buduje vojenské centrum EU pro válečné veterány maršála RAF a generála letectva Janouška. Tento zámek, který byl velitelstvím 6. dělostřeleckého oddílu a později dělostřeleckého pluku tehdejší ČSLA, armáda opustila v 90tých létech a celý objekt předala městu Jemnice, které dlouhá léta nemohlo najít pro něho uplatnění, až před 3 roky se naskytla možnost zde vybudovat „sanatorium“ pro válečné veterány, jak ty z 2.sv tak současné. Tento projekt rozjeli Cyriáci (zadej si ve vyhledávači) s cílem zabezpečit bývalé vojáky, kteří prošli válečným soukolím 2 sv a dalších válečných oblastí až po současnost. Podporu pro tento projekt má od AČR, obce legionářské, Společnosti Ludvíka Svobody, Asociace záložních brigád a řádu Skotských templářských rytířů a dalších organizací. V 11 hodin byl slavnostní nástup za přítomnosti pozvaných hostů, přítomen byl letecký veterán RAF gen.Boček, za AČR byl přítomný náměstek MO gen. Dvořák, který doprovázel manželku po válečném letci p. Šiškovou, našich kolegů z pražského Klubu vojenských výsadkových veteránů a tak po krátkých proslovech byl zahájen letošní rok novými expozicemi výstav o našich letcích za 2.sv. Hlavním tahákem byla replika 1:1 stíhacího letounu Spitfire, který byl postavený leteckými nadšenci z Air Jihlava a je opravdu dokonalý, včetně „funkčního“ kopitu. Předseda klubu Jaroslav Foršt předal generálnímu převorovi Cyriáků Jiřímu Stanislavovi plaketu našeho klubu ( viz fotka, kde je i s Petrem Pokovbou mjr.v.v., bývalým voj. pozorovatelem UN v Gruzii jenž je současný jednatel ČSOL v Jindř. Hradci a který je dlouholetý přítel předsedy našeho klubu). Pokud si všimnete,že převor je v červeném baretu, tak je čestným členem pražského klubu VV. Den se vydařil, počasí přálo a občerstvení bylo zabezpečené. jafor

1 27.květen- 10, 00 hod. Slavnostní nástup 74.lmpr Bučovice.

Náš klub byl pozván do Bučovic na slavnostní nástup 74.lehkého motorizovaného praporu k 69. výročí ukončení 2.sv - Dne vítězství. Z klubu se tohoto nástupu zúčastnil kolega Jiří Bendák, Josef Gall, František Antl, Jaroslav Morkus, Vítězslav Kramář, Petr Dvořáček a Jaroslav Foršt, kdy jsme dorazili k útvaru před desátou hodinou, připravili vlajku klubu a na desátou napochodovala před nastoupené jednotky 74.lmpr státní vlajka a prapor útvaru v doprovodu čestné čety a naše skupina veteránů se rovněž přesunula k tribuně v čele s klubovým praporem. Na tribuně pozvaní hosté z místní samosprávy a představitelů města Bučovic a nezvykle tři čeští vojenští kaplani, kteří doprovázeli německého vojenského kaplana. Po zahájení a úvodním slovem NŠ mjr. Ing. Suchým ke Dni vítězství, bylo dalším programem předání medaili za službu v AČR 5 příslušníkům útvaru a po nich dostal slovo předseda našeho klubu Jaroslav Foršt, který ve svém projevu zdůvodnil rozhodnutí našeho klubu, jenž ve spolupráci s o.s. Červené barety Prostějov rozhodl udělit 74. lmpr pamětní medaili k 70. výročí vzniku 2. paradesantní brigády v tehdejším Sovětském svazu, protože v tomto útvaru jsou naši následovníci s červenými barety. Ve svém řeči předseda klubu vysvětlil v krátkosti historii a bojovou činnost 2.paradesantní brigády na východní frontě a ve slovenském národním povstání. Po tomto projevu vyzval velícího náčelníka štábu k převzetí udělené medaile, která byla předaná před praporem útvaru. Na závěr měl krátké slovo kaplan útvaru a po něm bylo zaveleno k slavnostnímu pochodu, který byl proveden před hosty na tribuně. Po skončení pochodu a odchodu státní vlajky a praporu útvaru byl rozchod. Na pozvání vojáků jsme se zúčastnili posezení při kávě, kde předsedu klubu VV oslovil německý vojenský kaplan, který je z posádky bundesweru v ULM-u a který byl doslova unesen, že jsme se mi veteráni zúčastnili slavnostního nástupu a ještě navíc předali této bojové jednotce pamětní medaili s tím, že to viděl poprvé, což není v německé armádě zvykem a navíc to vysoko ohodnotil jako úzké sepětí mezi veterány a vojáky AČR. Velice děkoval za tento zážitek a rovněž se zajímal o naši veteránskou činnost, kterou ze své činnosti vojenského kaplana nezná. Pro nás veterány to byl nejen slavnostní, ale i příjemný den. jafor

1 2 3 4 5 62. května – 11,00 hod. Pietní akt v Kroměříži

V pátek toho dne proběhl tradiční akt,který připomněl osvobození města Kroměříže. Protože pomník Rudé armádě - tank T-34 , byl v „bouřlivých“ dobách odstraněn, stejně jako pomník vojáků Rumunské armády, kteří se na osvobození Kroměříže podíleli, tak se každým rokem ti, kteří vzpomínají na válečná léta, schází u hrobu rodiny gen.Ludvíka Svobody na místním hřbitově. Generál Svoboda se narodil v nedalekém Hroznatíně, ale posléze bydlel a dokonce, v počátcích vojenské kariéry, sloužil přímo v Kroměříži, je tam pohřben se svou ženou a těmi příslušníky rodiny, kteří se neztratili v koncentračních táborech. Z jeho přímých příbuzných žije ještě jeho dcera Zoe, která se aktu zúčastňuje, letos se pro nemoc zúčastnit nemohla.
V našem klubu máme kolegy, které ke Kroměříži poutá pevná životní vzpomínka, především vzpomínka na mládí a hned následující vzpomínka - na službu u 3.průzkumného praporu tehdejší 3.msd. Kolegové Sobotka a Morkus absolvovali průzkumnou ŠDZ, pak byli zařazeni jako velitelé SHPz a kolega Bendák tehdy velel přímo rotě HPz. Bylo jasné, že když se naskytla příležitost navštívit zhruba po 43 letech město své služby a také svého mládí, nelitovali prostředků i času a náš KVV reprezentovali na zmíněném pietním aktu, dokonce s klubovou vlajkou. Asi si domyslíte, že jejich návštěva měla dvě části; soukromou a pak tu oficiální. Těžko lze pokládat obě části za veselé. Pokud jde o hřbitov, není třeba nic dodávat. Ta soukromá se těžko popisuje. Kasárna (ale i nedaleko stojící pěkná budova bývalého velitelství 3.msd), kupodivu stojí, jsou udržována, ovšem s armádou nemají už nic společného. Jen zašedlá deska na boční stěně budovy praporu oznamuje, že budovy bývaly kdysi kasárnami a že v nich sloužil armádní generál Svoboda. Jenže tato deska je zašedlá proto,že byla na budovu umístěna někdy po roce 1945. Budovy jsou využity, jednak několika školami, z toho jednou hudební (rajon bývalé ŠDZ), v rajonu roty HPz je dokonce vysoká škola s nějakým sociálně-právním zaměřením. Na místě výsadkového cvičiště tryská v miniparčíku menší vodotrysk. Jenže, když zavřete na chvilku oči, přestanete vnímat toto dnešní uspořádání a v podvědomí náhle slyšíte hlasy kamarádů, povely velitelů, krok pochodující roty atd.atd. A tak kol.Morkus s kol. Sobotkou v zamyšlení třeba zůstali stát nad několika kachličkami na chodbě v prvním patře, kam tehdejšímu výkon-nému praporčíkovi ŠDZ,pprap.Kopečnému,kdysi z recese vynesli jeho Fiata 600D.Vše je pryč,průzkumný prapor se propadá a nebo spíše už propadl do smutného zapomnění. Samotný pietní akt nás příjemně překvapil především velkou účastí spřízněných lidí, ale také důstojností a vážností. Nelze vyjmenovat všechny zúčastněné,ale z jiných klubů Výsadkových veteránů se zúčastnili kolegové z Holešova, přijeli dokonce spolubojovníci gen. Svobody, zástupci jiných klubů,třeba Legionářů, Společnosti L.Svobody, přijeli i zástupci rodné obce, brněnské UO, generální konzul Ruské federace a mnozí jiní. Z velení AČR bohužel nebyl přítomen nikdo. Několik krátkých proslovů, třeba starostky Kroměříže ale i jiných, objektivně bez zbytečných soudobých emocí, zhodnotilo rozhodující podíl vojsk RA při osvobozování naší vlasti, města Kroměříže, samozřejmě včetně podílu 1.armádného sboru. Odjížděli jsme, sice trošku „psychicky rozhozeni“ ,ale na druhé straně spokojeni, že jsme náš klub vhodně reprezentovali na solidní akci. Generál Svoboda si naši tichou vzpomínku a chvilku zamyšlení při hymnách s rukou u baretu určitě zasloužil… jiben

1 226.dubna 13,00 hodin - Out Distance.

Před 72 roky byla v prostoru obce Ořechov u Telče vysazena para skupina Out Distance ve složení npor. Adolf Opálka, rtn. Karel Čurda a des. aspirant Ivan Kolařík, které v daném prostoru vysadil letoun Halifax s polskou posádkou, jenž startoval v Anglii. Posádka letounu se spletla v navigaci a místo plánovaného prostoru vysazení skupiny Out Distance u Kopidlno u Jíčína, je vysadila u Ořechova u Telče 28.4.1942, 2. hodiny po půlnoci. Na palubě letounu byla další skupina Zinc, která byla rovněž vysazena v jiném prostoru, než měla být. Úkolem skupiny Out Distance byla sabotážní akce plynárny v Praze Michli, dodání nové vysílačky Mark III pro skupinu Silver A a radiomáják Beacon (předchůdce Eureka) pro přesné navádění letounů na cíle, aby nedocházelo k nepřesnému vysazení parašutistů do předpokládaného prostoru a navádění při bombardování. Ovšem při seskoku této skupiny si npor. Opálka zranil nohu, ztratil se jeden zásobník, a při úkrytu padáků a radio-majáku ztratil rtn. Kolařík falešné osobní doklady s fotkou své dívky. Vysazení skupiny bylo zpozorováno a ohlášeno, četníci našli materiál v okolí plochy vysazení, včetně dokladů Kolaříka. Opálka rozpustil skupinu, o něho bylo postaráno u jeho tety v Rešicích, Čurda odjel domů do jižních Čech, Kolařík rovněž jel za svoji rodinou do Valašského Meziříčí a k rodině své dívky Hrušákových. Když zjistil, že je pronásedovaný, tak se 1. dubna 1942 otrávil nedaleko Vizovic, Opálka se s Čurdou sešel v Praze. Opálka byl jmenovaný velitelem všech parašutistů na území protektorátu, podílel se na atentátu na Heydricha, ukryl se s ostatními v kryptě kostela na Resslově ulici, kde s ostatními zahynul. Čurda hledal Kolaříka, který měl u sebe velkou finanční hotovost pro činost v protektorátu a když zjistil, že je mrtvý, vrátil se ke své matce a pod tlakem událostí po atentátu se přihlásil na gestapo, kde vyzradil vše o parašutistech v českém odboji. Po válce byl odsouzen k trestu smrti za zradu a v roce 1947 byl popraven. Tolik krátce k historii.
Pietní akt organizovala obec Ořechov, Obec legionářská Brno, kluby vojenské historie a 43. výsadkový prapor Chrudim. Z našeho klubu se zúčastnil Jaroslav Foršt a Josef Gall, členové výsadkových klubů z Chrudimi a Jindřichova Hradce, legionáři, příznivci a hosté, v obci byla ukázka historické výzbroje z 2.sv včetně techniky, ale i současná výzbroj vojáků AČR. Celou akci doplnil sběratel pan Slavík, který vystavoval fotky, odznaky a další výsadkové symboly včetně promítání historických záběrů v obecním úřadě. Ve13.hodin po krátkých projevech hostů, za dudácké hudby ( která byla velmi působivá, až mrazilo) skupiny skotských dudáků The Rebel Pipers, byly jednotlivými zástupci položeny květiny u pomníku npor. Opálky. Po tomto aktu provedli výsadkáři z 43.vpr seskoky padákem z vrtulníku Mi-17 do prostoru před pomník, což bylo velmi atraktivní pro přítomné diváky. Počasí vyšlo, místní se postarali o občerstvení, podával se domácí guláš, domácí koláče, klobásky z udírny a samozřejmě i pivko bylo. Akce se zdařila, stálo to za to. Datum na fotkách je posunuté o den. jafor

1 2 3 4 5 616. duben 11,00 hodin - Výpustek.

Toho dne jsme uskutečnili „výjezd“ zájemců našeho klubu do Moravského krasu, abychom navštivili bývalý vojenský objekt Výpustek, který byl dlouhá léta utajovaný. Nachází se v obci Křtiny pár set metrů za kostelem. Jedná se o přírodní jeskyni kterou použivala prvorepubliková armáda ČSR jako sklad munice, po obsazení Československa zde německá armáda vybudovala podzemní továrnu na výrobu součástek pro letecké motory. Po skončení 2.sv v šedesátých létech zde tehdejší ČSLA vybudovala vojenský bungr, který byl určen pro mobilizační pohotovost, byl přísně utajovaný, ani vojáci, kteří ho střežili, nevěděli nic o tomto objektu, který byl určen pro 250 vojáků. Bungr je zachovalý tak, jak ho opustila AČR, včetně kompletního vybavení je stále „připravený“, ovšem už pouze pro návštěvníky, zájemce o vojenskou historii. Zařízení bungru je poplatné své době, kdy to bylo velitelské stanoviště na velmi dobré úrovní v rámci tehdejší studené války. Celkem nás bylo 8 veteránů, se zájmem jsme si vyslechli poutavý výklad průvodce, nejen tedy z novodobé historie, ale i historie tisíce let zpět, kdy byl tento prostor obýván našimi předky. Prohlídka trvala asi hodinu a půl a jedná se o jedny z nejstarších jeskyní Moravského krasu. Den se nám vydařil, počasí bylo příjatelné, přesto do jeskyně jsme byli vybaveni teplými bundami, ale stálo to za to. Datum na přiložených snímcích je posunuté o den dřív. jafor

1 2 3 4 5 626. března v 16,00 hod.

Tento den byl pozvaný předseda klubu Jaroslav Foršt a člen výboru Jaroslav Morkus na rozlučku, kterou pořádal při příležitosti odchodu z činné služby plk.gšt. Ing Josef Trojan, na klub Univerzity obrany. Plk.Trojan, který začínal od nejnižších fukcí u 22. výsadkové brigády, později 22. výsadkového pluku v Prostějově až po velitele 6. brigády zvláštního určení a tak více jak 20 let strávil na různých výsadkových funkcích. Postupně přešel přes voj. školu ve Vyškově na funkci zástupce rektora Univerzity obrany Brno a velitele brněnské posádky, kdy jsme celá ta léta s ním uzce spolupracovali, byl podporou našeho klubu výsadkových veteránů v naší činnosti a tak vzájemná podpora byla samozřejmostí. Rozlučka proběhla v dobré náladě, vynikajicího guláše a dalších pochutin, dobrého vína a za hraní hudebníků z Ondráše. Prostě to nemělo chybu. Výbor našeho klubu navrhl udělit kolegovi Trojanovi (už ho bereme jako výsadkového veterána) pamětní medaili gen. Klemeše, která byla s jeho souhlasem udělena chrudimským klubem VV, který je správcem medailí. Udělenou medaili předal kolegovi Trojanovi předseda klubu Jaroslav Foršt jako výraz ocenění zásluh při propagaci a upevňování tradic výsadkového vojska ve společnosti a za mimořádně prospěšnou práci pro klub výsadkových veteránů. Co k tomu dodat? Děkujeme kolego Trojane. jafor

130.leden 14,00 hodin - Návštěva v Bučovicích

V tento den jsme na základě pozvání velitele 74.lehkého motorizovaného praporu uskutečnili návštěvu v Bučovících, kde byla v prostorách klubu putovní výstava „Legie 100“, která mapovala vznik a život československých legionářů od roku 1914. Tato výstava je jedna z prvních akcí letošního roku, kdy slavíme stoleté výročí vzniku obce legionářské. V uvedený den jsme se kolega Jiří Bendák, Rostislav Sobotka, Jarda Morkus a Jarda Foršt v odpoledních hodinách zúčastnili přednášky a besedy kterou měli přítomní vojáci k stoletému výročí vzniku českosl. legií. Vyslechli jsme si výklad k historii, prohlédli si panely s historickými fotografiemi a dokumenty o našich legionářích. Svoji návštěvou jsme podpořili zahájení významného roku pro ČSOL. Na přiložené fotografii jsme vyfocení na síni tradic útvaru, před fotografií plk.Malečka, patrona bučovického útvaru. Jafor

125.leden 10,oo hod - Pietní vzpomínka na Josefa Otiska pplk.in.mem.

Krajské vojenské velitelství Ostrava v čele s ředitelem plk.Ing. Jaroslavem Hrabcem organizovalo v sobotu 25.ledna 2014 na hřbitově v Brně - Líšni pietní vzpomínku na čs.parašutistu pplk.in.mem. Josefa Otiska, rodáka z Lišně ( 30.1.1911-1.10.1986), jehož jméno nese rota aktivních záloh KVV Ostrava. Vzpomínka byla za přítomnosti roty AZ se svoji vlajkou, vlajkou KVV Ostrava, z Bučovic přijel velitel 74.lmpr pplk.Ing.Petr Svoboda s vojáky a rovněž vlajkou útvaru, přítomen byl syn a dcera Josefa Otiska, starosta městké části Brno-Lišeň, vojenská hudba z Olomouce, kluby výs. veteránů z Jindřichova Hradce a výs.veteránů Jana Kubiše Brno rovněž se svými vlajkami, obec legionářská z Ostravy s vlajkou, které tvořily důstojný špalír u hrobu Josefa Otiska. Úvodem aktu byla zahraná státní hymna, plk.Ing. Hrabec přednesl krátký a výstižný projev k poctě Josefa Otiska a připoměl 70.výročí para skupiny Wolfram (13.9.1944), jejimž velitelem byl právě Josef Otisk. Při té příležítosti udělil předseda ČSOL Ostrava kpt.v.v. Jan Šimčík pamětní odznaky Wolfram plk.gšt. Ing.Karlu Klinovskému, plk.Ing. Jaroslavu Hrabcovi a rotě AZ Ostrava. Poté si vzal krátké slovo kaplan Univerzity obrany, který přednesl krátký verš z bible a po jeho slově byly položeny věnce a kytice KVV Ostrava, ČSOL, starosty Líšně, klub VV Brno předsedou Jaroslavem Forštem, z J.Hradce předsedou Petrem Čejkou a dalšími zástupci spol.organizací. Na závěr byla troubena večerka. Celý akt proběhl ve slavnostní náladě, za mrazivého, ale jasného počasí, všichni jsme vydrželi, když se po závěru každý zahřál stopečkou slivovice, kterou nabídl kol. Rosťa Sobotka. Jafor

1 2 37.leden 15,00 hodin - Plán činnosti klubu 2014

17. ledna 08,00 hodin - Nástup 74.lmp Bučovice

Velitel 74. lehkého motorizovaného praporu Bučovice pplk.Ing. Petr Svoboda pozval předsedu klubu Jaroslava Foršta na slavnostní nástup útvaru k zahájení roku 2014, který se uskutečnil na nástupišti bučovických kasáren za přítomnosti všech vojáků praporu, jeho velení a velitele 7. mech. brigády v Hranicích plk. Ing.Josefa Kopeckého, který ve svém vystoupení objasnil hlavní úkoly 7. mechanizované brigády a 74. lehkého motorizovaného praporu. Podle jeho vyjádření budou vojáci v tomto roce plnit nadále složité bojové úkoly, zdokonalovat vlastní profesionální přípravu jak v posádce, tak v polních podmínkách a v účasti na zahraničních misích. Několika větami pozdravil nastoupené vojáky předseda klubu VV. Na závěr nástupu byl provedený slavnostní pochod, který byl na vysoké úrovni vycvičenosti vojsk a byl milým překvapením jak pro nás hosty, tak hlavně pro velitele 7. mech. brigády, který na závěr prohlásil, že vidí první jednotku brigády pořádně pochodovat. Já se přiznám, že po více jak 20 létech AČR jsem rovněž viděl poprvé vzorně provedený pochod vojenské jednotky. Díky vojáci z Bučovic. Jafor

1Zhodnotili jsme minulý rok.

Výroční členská schůze našeho brněnského klubu byla odložena až na 7.ledna, protože na klubu Univerzity obrany, kde se klub VV schází, probíhala rekonstrukce a tak jsme zahájili rok 2014 v novém, nádherně zrekonstruovaném salonku. Klub, jenž má 21 členů se sešel v počtu 18 členů a protože jsme se finančně vyčerpali v loňském roce, na výzvu, aby každý člen klubu přinesl něco na pohoštění, bylo na stole dostatečné množství klobásek a dalších pochutin, byla i slivovička na zahřátí, víno ze sklepů, sladkostí, ale byla vyhlášena prohibice na průběh jednání. Hostem byl zástupce prostějovského klubu VV kol. Michal Mucha. Předseda klubu přednesl zprávu o činnosti klubu za rok 2013, která byla na závěr odměněna potleskem a v dalším bodu jednání byl předán kolegovi Ing. Mojmíru Resovi (pplk.v.v. a bývalý příslušník 71.pěšího praporu čs.parašutistů v Zákupech) k jeho 90sátínám, které má 17. února blahopřejný list a pamětní odznak generála Klemeše. V den naší VČS kol.Rese položila srdeční slabost, byl odvezen na lékařské vyšetření a v průběhu jednání se náhle objevil mezi námi, odešel na revers a nechal se odvézt na naší výroční schůzi, což nás všechny překvapilo, ale podle jeho vyjádření musel jet za kamarády. Co ktomu dodat? I v tom je síla veteránství. Rovněž jsme ocenili pamětní medailí klubů výsadkových veteránů našeho příznivce a hlavně správce klubových webových stránek Davida Beera. V průběhu diskuse byly velmi kladně hodnocena činnost klubu, ovšem s tím, což je problém všech klubů, že se nám nedaří získavat další, nové členy klubu. V diskusi, kde vystoupil kol.Mucha si obhajoval a vysvětloval další činost obč. sdružení Červené barety, které pořádá akce na propagaci historie výsadkového vojska a tak se v některých momentech diskuse ubírala pouze tímto směrem. Na závěr schůze byl přijat plán činnosti klubu na rok 2014 a tak můžemě říct, že schůze měla dobrý průběh, stanovily jsme si priority na rok 2014 v přijatém plánu a potom jsme poseděli v přátelském ovzduší při sklence červeného a dobrých, domácích pochutin. Jafor

1O činnosti klubu za rok 2013.

Příchodem letošního roku 2014 jsme vstoupili do období, kdy si připomínáme 20 roků činnosti našeho klubu, který se postupně vytvářel a koncem 90 let jsme měli 31 členů, z toho 2 ženy , p.Anna Adámková a Jiřina Páleničková, které postupně z ohledem na věk opustili náš klub a hlavně ti kolegové našeho klubu, kteří odešli do výsadkového nebe a které si dovolíme jmenovat: Josef Požár , Miroslav Uhlíř, Milan Šedivý, Milan Terem, František Chlup,Dr.Jano Tomčík, Miloš Hledík, Miroslav Bukáček, Josef Alexa. Dovolte, abychom uctili památku nejen na ně, ale na všechny naše kolegy přátelé a kamarády, kteří již nejsou mezi námi. Pokud jsme hovořili o roku 2012, že byl rokem plným akcí a tak i náročný pro život klubu, tak rok 2013 byl ještě náročnější a bohatší na veteránské, společenské a reprezentační činnosti nás všech. Připomeňme si, že v lednu jsme se již tradičně zúčastnili pietní vzpomínky na brněnského rodáka, čs. parašutisty Josefa Otiska, kterou pořádá Kr. voj. veliteství Ostrava spolu se svoji rotou aktivních záloh, která nese jeho jméno jako historický název a které jsme při té příležitosti udělili na její vlajku pamětní medaili k 65. výr. zal. výsadkového vojska, jako symbol vzájemnosti mezi veterány a aktivními vojáky AČR.
Na pozvání velení 74. leh. mot. praporu Bučovice jsme se v březnu zúčastnili slavnostního nástupu jeho příslušníků po návratu z Afganistanu, kde působili v Logaru a byly jim předány pamětní odznaky za službu v zahraničí za přítomnosti představitelů vlády ČR, AČR, místní samosprávy a společenských organizací.
Na pozvání KVV veteránů, 44.leh.mot.praporu a starosty města Jindř. Hradce jsme se v dubnu zúčastnili vzpomínkové akce 100. výročí narození jindřichohradeckého rodáka Františka Peltána-čtvrtého člena odbojové skupiny 3 králů, kteří se podíleli na odboji za 2.sv. války. Hned po tom následovala další akce a to pietní akt na para skupinu Out Distance v Ořechově u Telče, kde jsme se rovněž zúčastnili, abychom uctili památku čs.parašutistů, kteří byli do tohoto prostoru vysazeni v průběhu 2.sv.
V měsíci květnu jsme byli díky velení 74. leh. mot. praporu pozvaní na Den velitele 7. mech.brigády v Hranicích do voj. prostoru Libavá na ukázku ostrých bojových střeleb z těžké bojové techniky, kde nám byla předvedena úkázka taktiky a použití součastné techniky.
Pro příznivce vojenské techniky a novinek ve výzbroji armád proběhl v červnu veletrh IDET 2013, který se pořádá jednou za 2 roky a kterého jsme se zúčastnili díky možnosti ze strany UO, která nám poskytla vstupenky pro zájemce z našeho klubu.

Nejvýznačnější údálostí v životě našeho klubu byla oslava 100. výročí od narození patrona našeho klubu Jana Kubiše, plk.in.mem.a hlavně otevření domku v Dolních Vilémovicích, kde rodina Kubišových žila. Díky vstřícnosti UO a podpory ze strany velitele posádky a zást. rektora UO plk. Josefa Trojana, byla cesta do D.Vilémovic zabezpečena autobusem spolu s představiteli dalších společenských organizací a této akce se zúčastnila většina členů našeho klubu a vzdali jsme tak poctu všem, kteří položili životy za 2.sv. Při této příležitosti byly na návrh našeho klubu uděleny Klubem výs.veteránů Chrudim a se souhlasem gen.Klemeše jeho pamětní odznaky naším členům kol.Ivanu Kutínovi, kol.Josefu Gallovi při příležitosti jejich životních výročí, předsedovi klubu Jaroslavu Forštovi a starostce obce D.Vilémovice p. Jitce Boučkové za aktivní podporu novodobé historie a Jana Kubiše, které předal na místě předseda KVV Chrudim kol.Čermák. Současně při této příležitosti udělil předseda klubu Foršt pamětní medaili klubů výsadkových veteránů členovi našeho klubu kol. Pavlovi Pazderovi za jeho dlouhodobou podporu klubu ze strany UO. Tyto oslavy byly jednou z nejvýznamějších akcí našeho klubu v roce 2013. Zde je potřeby se zmínit, že tato oslava odhalila skutečnost, že dochází v rozporu mezi potomky Jana Kubiše, kteří se najednou hlásí k odkazu čs.parašutistů a vrhá to stín na celou historii. Na základě těchto poznatků jsme došli k závěru, že nám nestačí pouze prohlášení rodiny Dusíkových jako jedné větve z rodiny Kubišových ale, že je nutné zohlednit a právně potvrdit čestný název našeho klubu. Byla poslaná žádost na ministerstvo vnitra, odbor shromažďování o registraci čestného názvu a teprve po 6 opravách a odpovědích se nám podařilo v průběhu dlouhých 3 měsíců minulého roku docílit závěru, že máme čestný název registrovaný a tak se uchránit od možných postihů a nebo budoucích nepříjemnosti, které by mohly vyplynout z odkazu Jana Kubiše.

V srpnu proběhl slavnostní nástup bývalých příslušníků 7.výsadkového praporu zvl. určení v Holešově a při té příležitosti byla na návrh našeho klubu udělena pamětní medaile holešovského pluku našemu kol. Františku Antlovi a našemu příznivci Jiřímu Musilovi, který sice mezi nás nechodí, ale nepřímo nám pomáhá v oblasti programů a počitačové sítě.

Koncem srpna proběhl v Chrudimi za organizace chrudimského klubu Memoriál zaklada-telů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče na který nastoupilo za náš klub 3 členné družstvo ve složení kol.Jaroslav Morkus, Petr Dvořáček a Vítězslav Kramář, kteřé po usilovném zápolení celkově získalo 2. místo, což bylo překvapivé, ale jistě zasloužené a dalo tak základ, že je mezi kluby VV i Brno.
V září, již tradičně proběhlo sportovní setkání výsadkových veteránů v Prostějově, které organizuje prostějovský klub a kterého se pravidelně zúčastňujeme jedním družstvem. Cílem není vahrát, ale zúčastnit se, potkat se s bývalými kolegy, kamarády, přáteli. Z našeho klubu šlo družstvo ve složení kol.Jiří Bendák, kol.Jarda Morkus a kol. Tomáš Kozák. Nejvýznamější disciplínou tohoto klání je provedení tandemového seskoku, který si prožil kol. Morkus. Při příležitosti tohoto setkání udělil předseda klubu Foršt pamětní medailí výsadkových veteránů kol. Jiřímu Bendákovi za jeho aktivní přístup k akcím klubu a za jeho dlouholetou činnosti bývalého výsadkáře v průběhu jeho pro profesionální služby vojáka z povolání.

Koncem září jsme byli pozvaní k 5. výročí vzniku 74. leh.mot. praporu plk.Malečka v Bučovicích, kterého se zúčastnili zástupci velení AČR, představitelé státní správy, společenských organizací kraje, města Bučovic a další. Součástí tohoto slavnostního nástupu bylo předání pamětní medaile k 65. výr.zal.výsadkového vojska tzv.Palečka voj. útvaru našim klubem a tak jsme tímto krokem zviditelnily veteránské hnutí ale i tím, že byl náš klubový prapor, který nesl kol.Kramář, začleněn samostatně jako součást nastoupených jednotek a byla mu vzdaná úcta vojenskými představiteli jako dalším symbolům AČR. Pro nás veterány, co jsme se zúčastnili tohoto aktu to bylo nejen milé,ale byli jsme i hrdi na tento okamžik.
V průběhu roku jsme se zúčastnili ostrých střeleb z ručních zbraní v Prostějově, kde proběhl memoriál ve střelbě plk.Mansfelda, střeleb v Holešově, které za podpory policie ČR zorganizoval holešovský klub, ale i střeleb na které nás pozvala Čs. obec legionářská do Jindřichova Hradce a zde v Brně, kterých se zůčastnili zájemci z našeho klubu.

Další velkou událostí v životě klubu byla výstava „Muži v červených baretech“ nad kterou jsme spolu s velitelem posádky převzali záštitu a která byla umístěna ve vestibulu budovy UO a jejiž vernisáž proběhla na den veteránů. Součástí vernisáže byla beseda se studenty UO a pozvanými hosty o výsadkářích a jejích historii, což rovněž přispělo k popularizaci nejen výsadkářů AČR, ale i nás veteránů, když zde byla po celý den ČT a novináři. Při příležitosti vernisáže našemu klubu udělil svaz vojenských technických praporů stuhu na vlajku jako ocenění nositelů tradic Jan Kubiše a rektor UO gen.Přikryl udělil pamětní odznak UO kol. Ivanu Kutínovi a Jaroslavu Forštovi. Rovněž jsme se ten den zúčastnili pietního aktu k uctění památky všech válečných veteránů na ústředním hřitově a tak den válečných veteránů 11.11. byl tak trochu i dnem našeho klubu.
Musíme rovněž vyzvednout, že jsme v průběhu roku po dlouhodobém jednání a neustálého doplňování údajů o získaných výsadkových třídnostech jednotlivých členů klubu, nám AČR udělila současné výsadkové odznaky v třídnostech, které jsme získali v průběhu vojenské služby, což je další ocenění nás veteránů. V našem klubu bylo celkem uděleno 12 odznaků doložených třídností, od 3.třídy až po třídu mistr z 20 současných členů a je to 60% čl.základny.

Nesmím zde zapomenout, že se zlepšila informovanost našeho klubu, nejen tím, že jsme většina členů na elektronickém spojení, ale hlavně díky vstřícnosti a pochopení našeho příznivce Davida Beera, máme jeho zásluhou vlastní webové stránky, které jsou dostupné pro veřejnost a tak nás nejen reprezentuji ale i informují o činnosti našeho klubu. Od jejich vzniku v srpnu 2011 je navštivilo už přes 4 tisíce zájemců a týdně si je prohlédne 20 – 30 osob. Tím jsme se zařadili mezi pár klubů VV, které mají vlastní elektronickou stránku. Nebylo zde úmyslem podrobně vyjmenovat a popsat činnost klubu, ale pouze potrhnout ty nejvýznamější akce a dát tak podnět i pro další činnost klubu. Závěrem děkujeme všem členům klubu za členství v našem klubu, zvlášť dovolte poděkovat kolegům Morkusovi, Dvořáčkovi, Kramářovi, Bendákovi, Sobotkovi, Jochmanovi, Antlovi, Pazderovi, Gallovi, Beerovi za aktivní činnost v klubu, ale i těm starším, že se pravidelně zúčastňují schůzí a zajímají se o život výsadkových veteránů. Pánové děkujeme Vám všem a díky za pozornost. jafor

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024