Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost klubu výsadkových veteránů Brno v roce 2013:

Takový byl rok 2013 našeho klubu.

Muži s červenými barety.

Tak se jmenuje výstava o mužích v červených baretech, která probíhá v budově Univerzity obrany Kounicova 44 (do 6.12.) a na které jsme se podíleli. V polovině měsíce řijna náš klub oslovil plk.gšt.Ing.Trojan zást. rektora UO a velitel brněnské posádky, zda bychom s ním vzali záštitu nad touto výstavou, což jsme přivítali a připojili se. Vše začalo 7.11. kdy se předseda klubu Jaroslav Foršt stal jakýmsi odborným poradcem při instalaci této výstavy, která je putovní a na panelech, které zpracoval Vojenský historický ústav, kde je vyobrazen dobovými fotografiemi prvopočátek činnosti československých parašutistů v roce 1941 v Anglii, přes jejich nasazení na území protek-torátu Čechy a Morava, 2. paradesantní brigáda v tehdejším Sovětském svazu, poválečný vývoj, vznik pěšího praporu československých parašutistů 71 v Zákupech, vznik a činnost 22. výsadkové brigády, až po současné jednotky, 601 skup.spec.sil, 102. průzkumný prapor, 43.výsadkový prapor v Chrudimi, jejich výcvik, a konče bojovými misemi v zahraničí. Za pomoci voj.studentů došlo k sestavení panelů podle historické postoupnosti a za účinné pomoci pracovníků UO, kolegy Pavla Pazdery spolu s Markem Žižlavským a externím aranžérem se postupně dávala výstava do celku. Kol.Foršt ze své sbírky dodal část exponátů, další zapůjčil VHÚ, 601.spss ,102.pzpr a tak se výstava postupně stala skutečností tak, že v pondělí 11.11. na den veteránů, byla připravena její vernisáž.
V ten den proběhl v ranních hodinách slavnostní nástup UO v kasárnách na ul.Šumavská ke dni veteránů za účasti představitelů společenských organizací a v 08.30 byla zahájena vernisáž, za přítomnosti pozvaných hostů, rektora UO br.gen.Ing. Bohuslava Přikryla, plk.gšt. Josefa Trojana a samozřejmě i nás, členů klubu včetně naší vlajky, které se ujal jako praporečník kol.Morkus. Po krátkých úvodních slovech rektora a velitele posádky, předal předseda klubu Foršt pamětní medaili klubů výsadkových veteránů UO, kterou převzal rektor UO jako poděkování za trvalou péči UO o společenské organizace a zástupci vojenských pracovních táborů nucených prací předali našemu klubu stuhu na klubový prapor jako ocenění za propagci historie výsadkářů. Nečekaně si vzal slovo rektor UO a na základě jeho rozkazu byla udělena medaile UO členům našeho klubu, kol. Ivanu Kutínovi plk.v.v. (91 ,bývalý příslušník 71. praporu českosl.parašutístů v Zákupech a první náčelník štábu, který byl pověřený budováním 22. výsadkové brigády v roce 1952) a předsedovi klubu Jaroslavu Forštovi štprap.v.v.za rozvíjení tradic armády ČR. Poté, byla slavnostně přestřižena páska a tím byla zahájena výstava „Muži s červenými barety“. V aule následovala beseda za přítomnosti hostů a zájemců, které se zúčastnil plk.Ing.Trojan, plk.v.v.Ing.Ivan Kutín, Jaroslav Foršt a plk.gšt.Ing.Karel Klínovský - výsadkář a šéf výcviku ve Vyškově.
Poté jsme všichni odjeli autobusem na ústřední hřbitov, kde ve vojenské části u pomníku veteránů proběhl v 11 hodin pietní akt k uctění památky všech veteránů.
Co na závěr? Celý den a výstava se tak trochu stala dnem našeho klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše, kde jsme o sobě dali důstojným spůsobem vědět, samozřejmě který nám umožnila v úzké spolupráci Univerzita obrany Brno, za což ji patří poděkování a velký dík. Jafor

1 2 3 4 5 65. Memoriál ve střelbě Marie Ljakové.

Dne 5. října proběhl v Brně již 5.memoriál ve střelbě Marie Ljakové (českosl. odstřelovačka za 2.sv.války v českosl. armádním sboru, jež žila v Brně), který pořádala Československá obec legionářská jihomoravského kraje s firmou AWIW s.r.o. na její střelnici. Soutěž byla vyhlášena v disciplínách:
1.ve střelbě z pistole vz. 75 - 3+10 ran vstoje na 25 metrů na terč nekr. ležicí figura s kruhy;
2.disciplína byla střelba 3 členných družste z pistole ráže 9mm, kterou určil los z CZ 75, Glock, Sig Sauer,Bereta, bez nástřelu 2+ 3 rány. Z našeho klubu se zúčastnil kolega Jiří Bendák a Jaroslav Morkus, soutěžicí byli z řad AČR, legionářů,včetně družstva ze Slovenska vedené prezidentem vál.veteránů SR plk.v.v.Pavlem Marko, jednotlivců a zájemců o střelbu. Doplňkovou střelbou byla pro zájemce elektronická pistole na počítači, kde si mohl každý vyzkoušet své střelecké návyky. Prostředí firmy AWIW dávalo dobrou náladu, prostředí úžasné, střelci v pohodě, celková atmosféra byla pohodová. Kolega Bendák doplnil družstvo legionářů z Liberce do 2.disciplíny a toto družstvo bylo i vítězem střelby. Tak se kol. Bendák zařadil mezi vítěze memoriálu. Členům našeho klubu je potřeba poděkovat za reprezentaci klubu. Předseda klubu Jaroslav Foršt byl hostem organizátorů a na přiložené fotce je s prezidentem vál.vet. SR Pavlem Marko. Jafor

1Střelby v Jindřichově Hradci.

Dne 28.září proběhl v Jindřichově Hradci 5. ročník střelecké soutěže memoriál mjr.i.m.Bohuslava Vávrů a ppor.i.m.Václava Uhříka na střelnici Březkáč v Dolní Skrýchově u Jindř. Hradce. Memoriál organizovala Československá obec legionářská spolu s 44.leh.motor. praporem a klubem voj. v záloze v JH při příležitosti 69.výročí karpatskodukelské operace za 2.světové války. Z našeho klubu se zúčastnili kolegové Jiří Bendák, Rostislav Sobotka, Jaroslav Morkus a Vítězslav Kramář. Střelba proběhla z 9 m pistole 3 + 10 ran vestoje na 25 metrů bez opory v čase 2+4 minuty na terč s nekrytě lež.figury s kruhy. Druhá část střelby byla z automatické pušky vz.58 - 7,62mm s nástřelem: 5 ran vleže, 5 ran vstoje, 5 ran vkleče, na 50 metrů bez opory v čase 2+2+2 minuty na každou úlohu. Naše družstvo „A“ ve složení kol.Bendák,Morkus a Kramář skončilo celkově na 14 místě z 25 družstev a ve své kategorii bylo 11, Družstvo „B“ ve složení kol.Sobotka ,bylo doplněno volnými střelci Jan Bada, Marek Kučera a bylo celkově na 14 místě a ve své kategorii na 9 místě. Účast byla i společenská událost setkáním s kolegy výsadkovými veterány z Klubu VV J.Hradec a samozřejmě možnost si zastřílet z ručních zbraní. Všem je potřeba poděkovat za reprezentaci našeho klubu a účast na střelbách. Díky. Jafor

1 2Slavnostní nástup 74. lehkého motorizovaného praporu „plk.Bohuslava Malečka“ v Bučovicích.

Dne 27.září se uskutečnil v Bučovicích slavnostní nástup při příležítosti 5. výročí založení 74.lmpr a 75.výročí příchodu cyklistického praporu 2 do Bučovic v prostorách před bučovickým zámkem, na který jsme byli díky vstřícnosti a pochopení velení praporu včele s velitelem pplk.Ing. Petrem Svobodou pozvaní i my, výsadkoví veteráni. Před samotným nástupem jsme byli všichni hosté přijati na bučovické radnici starostou města panem Dr. Radovanem Válkem. Na 10 hodinu se všichni hosté včele s genmjr. Jánem Gurnikem velitelem pozemních sil AČR a který v doprovodu velitele 7.brigády plk. Josefem Kopeckým provedl přehlídku nastoupeného vojenského celku, se přesunuli na ochoz zámku před nastoupený 74.lmpr, jenž byl po rotách, včele se státní vlajkou a bojovým praporem, kde mezi rotami bylo bojové vozidlo Iveco, před nímž nastoupil kol. Kramář s praporem našeho klubu, po straně bylo bojové vozidlo Pandur. Slavnostní atmosféru doplňovala vojenská hudba z Olomouce. Po nezbytném hlášení a pozdravech vystoupili hosté, starosta Bučovic přednesl rozhodnutí rady města o čestném občanství plk.Bohuslava Malečka a na něho navázal vnuk plk. Malečka, který předal vojákům certifikát o jmenování praporu čestným názvem. Po těchto oficialitách dostal prostor předseda našeho klubu Jaroslav Foršt, který na základě rozhodnutí výboru klubu předal vojenskému útvaru pamětní medaili klubů výsadkových veteránů k 65. výročí vzniku výsadkového vojska (tzv.Palečka) s těmito slovy:
Vážení hosté, dámy a pánové, vojáci. Za výsadkové veterány České republiky Vám blahopřeji k 5. výročí vzniku 74. lehkého motorizovaného praporu a 75. výročí příchodu cyklistického praporu 2 pod vedením plk.Bohuslava Malečka sem, do Vaší posádky Bučovice a součastně i 75. let od vyhlášení všobecné mobilizace. Váš patron - plk. Maleček, byl vlastenec, který ctil národní hrdost, odvahu, ale i odhodlání, že položí vlastní život za vlast. Nechci zde popularizovat nás výsadkové veterány, ale i my máme svého patrona - Jana Kubiše plk. in memoriam, československého parašutistu, který se,spolu se svými bojovými druhy řídil podobnými, ne-li stejnými charaterovými vlastnostmi jako další tisíce vojáků před 75. léty. Tito dva vojáci, které máme v čestném názvu, Vy, plk.Malečka, my Kubiše plk.in memoriam si byli vědomi,že jdou na určitou smrt, nezalekli se a až do svého konce byli odhodlaní bojovat. Každý znich padl na jiném místě a v jinou dobu, ale splnili svoji vojenskou přísahu do poslední kapky vlastní krve. A to musí navždy zůstat v naších srdcích a myslích. Jsou to základní kritéria, která jsou poplatná i dnes, pro Vás vojáky AČR. Na návrh našeho brněnského Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše, uděluji výsadkoví veteráni ČR pamětní medaili gen.Palečka - zakladatele výsadkového vojska, Vašemu praporu. Pane pplk. Svobodo, převezměte prosím medaili.
Po těchto slovech, kdy byl pod ochozem nastoupen bojový prapor s velitelem 74. lmpr, přešel předseda klubu spolu s kol. Morkusem dolů, kde předal medaili pplk. Svobodovi a kol. Morkus mu předal naší pamětní plaketu. Poté následovaly projevy gen. Gurnika a plk. Kopeckého, kteří popřáli vojákům k výročí a ohodnotili jejich bojovou činnost jako velmi dobrou, která splňuje kritéria armády nového typu. Po nich vystoupil velitel 74. lmpr pplk. Svoboda, který rovněž zhodnotil 5 letou činnost praporu a poděkoval všem vojákům útvaru za splnění úkolů výcviku. Na závěr měl krátkou řeč kaplan útvaru, který několika větami z bible, oslovil všechny přítomné. Nástup ukončila hudba se státní hymnou. Po skončení tohoto slavnostního nástupu, jsme byli pozvaní na občerstvení do zámeckých prostor a při té příležitosti byla nabídnuta krátká prohlídka zámku, kterou jsme využili jako možnost poznat historii Bučovic. Co na závěr. Celý ceremoniál v nás zanechal ohromný dojem, který oslovil nás bývalé a staré vojáky, vzpomínali jsme na to, když jsme nastupovali sami, prováděli slavnostní pochody a vzdávali pocty nadřízeným, hostům. Vojáci v Bučovicích děkujeme. JaFor

1 2 3 4 5 65. Sportovní setkání výsadkových veteránů v Prostějově.

Ve dnech 18-20.září proběhlo v Prostějově již páté sportovní setkání výsadkových veteránů České a Slovenské republiky, které pořádal klub výsadkových veteránů Prostějov spolu s aeroklubem DROPZONE a které se uskutečnilo v prostorách tohoto aeroklubu na letišti Prostějov za podpory 601.skupiny spec.sil a 102. průzkumného praporu a města Prostějov. Každý klub mohl vyslat jedno tříčlenné družstvo bez ohledu na věk a z našeho klubu se přihlásili „dobrovolníci“ kol.Jiří Bendák, Jarda Morkus a Tomáš Kozák. Příjezd, registrace a vylosování star. čísel proběhlo dne 18.9. navečer, ubytování bylo v prostorách aeroklubu, strava byla zabezpečena ve vojenské jídelně 601.skss. 19.9. ráno byl slavnostní nástup za přítomnosti pozvaných hostů, jak předsedů klubů VV, tak zástupcu města, vel. 102. pzpr, 601. skss a dalších. Po poučení se rozjely jednotlivé disciplíny:
- střelba ze vzduchovky vz.47 na vz. 10 metrů 5 ran
- střelba z luku -3 šípy zkušební a 3 soutěžní na vz. 10 metrů za dohledu instruktora střelby
- hod šipkami 3x na terč 50 cm na vz. 2,37 metrů,ve výši 173 cm
- hod granátem na cíl 3x na cíl vzdálený 20 metrů s třemi kruhy o průměru 1,2,3 metry
- veslování na trenažéru na čas 1 min „uveslovat“ co nejdelší vzdálenost v metrech, bylo rozděleno podle věku a tím zatížení veslování
- jeden člen družstva provedl tandemový seskok v rámci aeroklubu z výšky 4 tisíc metrů a ve výšce 300 metrů na zemí házel míček do kruhu o průměru 50 metrů.
Disciplíny byl rozjeté, snaha a soutěživost byla na nejvyšším stupni adrenalinu, vše bylo pod neustálou kontrolou rozhodčích z řad prostějovského klubu a dalších soutěžicích, kteří si hlídali výsledky, počasí částěčně vyšlo, bylo ovšem chladno a foukal vítr, takže seskoky byly nakonec odloženy na další den, původně se měly provést na letišti Vyškov, z důvodu letového provozu nad prostějovským letištěm. Z našeho klubu provedl seskok kol. Jarda Morkus, samozřejmě si ho prožil, i díky tomu, že byl odložený na další den, další členové družstva měli vyhlídkový let letounem L-410 na Prostějovem a okolím. Sportovní setkání bylo setkáním známých, kamaradů, bývalých kolegů a tak došlo k mnoha setkání starých známých, výměně zážitků, jak ze společné služby, tak i života a rodin. A o to šlo. Poděkování patří všem organizátorům a sponzorům, vojákům a všem, kteří se podíleli na zdárném průběhu sportovního setkání a samozřejmě i družstvu našeho klubu za reprezentaci klubu. Díky. Jaroslav Foršt

1 2 3IX.memoriál zakladatelů výsadkového vojska gen.Karla Palečka, gen.Rudolfa Krzáka, plk.Josefa Černoty a vynálezce padáků Štefana Baniče.

Ve dnech 28-29. srpna 2013 proběhl v Chrudimi 9. ročník Memoriálu zakladatelů výsadkového vojska a vynálezce padáku Štefana Baniče, který organizoval chrudimský klub výsadkových veteránů za podpory města Chrudim, Slatinany a 43. výsadkového praporu. Každý klub mohl vyslat jedno tříčlenné družstvo, které muselo mít věkový součet minimálně 175 roku, prezentace družstev proběhla v klubu VV na letišti Chrudim. Náš klub vyslal družstvo ve složení kol. Jarda Morkus, kol. Petr Dvořáček a kol. Vítězslav Kramář, kteří dali dohromady 182 roky. Při losování o startovní čísla si vylosovali č. 14 ze 14 družstev. Přijetí u partnerského klubu VV Chrudim bylo velmi vstřícné, zabezpečení ubytování, organizace memoriálu a přátelský přístup, to vše bylo fajn. Začalo se 29.8. ráno, podstatou memoriálu a jednotlivých disciplín byl přesun na 4 km v čase 60 minut a v průběhu přesunu, který byl terénem podle mapy 1.25 000, byl 3x hod granátem na okop 1,5 m x 3 m na vzdálenost 20 metrů, střelba ze v zduchovky vz.47 šest ran bez opory na 10 m na sklopný terč, házení RG do okna 70x140 cm ze vzdálenosti 8 m a na závěr střelba z paintbollové pistole ve stoje na vzdálenost 10m na pevný terč. Přesun a jednotlivé disciplíny proběhly v krásném prostředí lesů za chrudimským letištěm na Podhůře a okolí, centrem byla krásná hájenka na Podhůře, kde bylo centrum a štáb memoriálu. Disciplín hodně,čas krátký, příprava žádná, snaha o co nejlepší výsledky veliká, pevná vůle ještě větší, stím šlo do klání naše brněnské družstvo. Na trati nechalo duši, při jednotlivých disciplínách šlo o nervy, ale výsledek byl překvapujicí – první místo ve střelbě ze vzduchovky a v celkovém hodnocení krásné 2. místo. K tomu nebylo třeba slov, prostě se vzchopili a bojovali až do konce, za což jim patří velký dík. Co na závěr? Naši kolegové z chrudimského klubu VV se vytáhli, nasadili vysokou laťku v organizaci pro další ročníky, rok od roku jak stárneme a léta příbývají, přátelé, organizace memoriálu se zdokonaluje a nabírá stále vyšší úroveň. Ještě jednou za vše v Chrudimi patří velký dík místním výsadkovým veteránům a všem sponzorům, kteří se podíleli na zdárném průběhu memoriálu a který zůstane asi velmi dlouho, jako velmi zdařilý. Jaroslav Foršt

1 2 3Nástup 7. pluku zvláštního určení.

V pátek 23. srpna byl vyhlášen nástup výsadkových vetránů 7. pluku zvláštního určení v Holešově jako připomínku 45.výročí okupace Československa vojsky tehdejší Varšavské smlouvy. Tehdy, 21. srpna 1968 se holešovský pluk postavil na odpor a odmítl se podřídit požadavkúm ruské tankové jednotky. Tím se pluk zařadil mezi jednotky tehdejší ČSLA, který nesouhlasil s okupací spojeneckých vojsk a navíc po zadržení Dobčeka a Svobody v srpnu 68 byla ze sestavy pluku vyčleněna „úderná výsadková jednotka“, která se přemístila do Hostinských vrchů a byla připravovaná na možné vysazení na území Polska, kde byli naši vládní představitelé zadržovaní před jejich odsunem do Moskvy. V roce 1969 byl 7. pluk přemístěn do Prostějova na letiště a postupně byl rozpuštěn. Tolik krátce k historii tohoto výsadkového pluku. V Holešově vznikl klub výsadkových veteránů, který sdružuje hlavně bývalé příslušníky z řad voj. zákl. služby a z povolání a pravidelně jedenkrát do roka „povolává“ všechny k nástupu do Holešova. Klub vydal svůj pamětní odznak, který je číslovaný a o jeho udělení bývalým „holešovákům“ rozhoduje podle stanovených kriterií a na základě návrhu klubů výsadkových veteránů České a Slovenské republiky. V našem brněnském klubu máme l člena - čet.v.z. František Antl a l příznivce - nprap.v.v.Jiří Musil, na které byl podaný návrh do Holešova a tak dne 23. srpna si byli oba osobně převzit pamětní odznak v Holešově. Je to čest nejen pro ně, ale i pro náš klub. Jaroslav Foršt

2 1 3100 let od narození Jana KUBIŠE plk.in.mem.

Tak přišel ten den, sobota 22. června, kdy jsme byli všichni pozvaní do Dolních Vilémovic na oslavu 100letého výročí od narození čsl.parašutisty Jana Kubiše (24.6.1913) a otevření rekonstruovaného domku, kde žila rodina Kubišových. Díky vstřícnosti a pochopení Univerzity obrany Brno, která zabezpečila autobus pro přepravu všech zájemců o oslavu jak výsadkových veteránů, vojáků univerzity a dalších zástupců a představitelů společenských organizací z Brna, jsme odjeli do D. Vilémovic. Přijeli jsme s časovým náskokem, abychom měli prostor na neformální setkání s dalšími kluby VV- Chrudim, Jindřichův Hradec, Prostějov, Praha, kolegové ze Slovenské republiky a dalších jednotlivů zastupců klubu VV a samozřejmě my z Brna. Mezi významnými hosty byl hejtman kraje Vysočina Mudr. Jiří Běhounek, senátor RNDr.Miloš Vystrčil, býv. senátor Vítězslav Jonáš, místostarostka Prahy 8 Vladimíra Ludková, Jiřina Kubišová - manželka Kubišova bratra, rodina Dusíkova, příbuzní Aloise Denemarka (kamarád Kubiše), Katarina Tomčíková - praneteř J.Gabčíka, Vlasta Tkadlecová - neteř J.Valčíka, zástupci ČSOL, OREL, Společnost Václava Morávka, Asociace nos.leg.tradic, Český svaz bojovníků za svobodu a další sdružení a organizace. Za armádu byli přítomen významný host - poslední žijící čsl.parašutista z 2.sv brig.gen. Jaroslav Klemeš (paraskup.Platinum), genmjr. Aleš Opata za GŠ AČR, plk.Knížek ředitel VHÚ za MO ČR, ředitel KVV Jíhlava, vojáci od 43.výs.úderného praporu z Chrudimi, zástupci letecké základny v Náměšti n.O., rota aktivních záloh Jana Kubiše při KVV Jihlava a další jednotliví vojáci AČR. V obci byli rozmístěn historický tábor z 2.sv klubu voj. historie, byla zde vojenská historická vozidla VVC Březnik a VVC Třebíč, ukázka výcviku „paramilitary course“ ve Skotsku VHK Erika, hrál voj.um.soubor Ondráš, prodávali se klobásky, točilo pivko a tak nálada byla skutečně oslavná.
Ve 14 hodin se pro hosty VIP otevřel rekonstruovaný domek rodiny Kubišových, kde po krátkém slovu starostky obce jsme byli pozvaní k prohlídce. Tento okamžik jsme využili k tomu, že jsme měl pro starostku obce paní Jitku Boučkovou připravený pamětní odznak Josefa Gabčíka od slovenských kolegů VV a na náš návrh udělil chrudimský klub paní starostce pamětní odznak gen. Klemeše a tak jsme vyzvali v expozici domku spolu s předsedou chrudimského klubu VV Jaromírem Čermákem starostku obce p. Jitku Boučkovou, které jsme předali tyto pamětní odznaky, včetně jmenovacích dekretů jako projev uznání jejího osobního přínosu nejen v propagaci Jana Kubiše, ale hlavně byla tím hlavním tahounem v rekonstrukci a opravě domku Kubišových, což jsme každý ve svém neformalním projevu zdůraznili. Starostka byla z toho mírně řečeno překvapená, neměla o tom ani potuchy a tak to bylo milé, jak byla zaskočena.
V 15 hodin byl slavnostní oběd pro pozvané hosty VIP v sále obecního úřadu z našeho klubu jsem se zúčastnil já a kol. Ivan Kutín a po něm jsme se odebrali znovu k domku, kde bylo jeho slavnostní otevření, které zahájil gen. Klemeš. Po proslovech byl domek s expozicí osobních předmětů Jana Kubiše, které se našli při rekonstrukci domku, otevřen pro veřejnost. V 16,30 hodin bylo zahájeno uctění památky obětem 2.sv u památníku v obci za tónu dudácké hudby The Rebel Pipers, kde jsme položili věnce a kytice asi od 25 státních a společenských subjektů, za přeletu bitevních vrtulníků Mi-24 z náměštské letecké základny a tím bylo podtržen význam a úcta všem padlým občanům Dolních Vilémovic a hlavně rodině Kubišových. Po tomto aktu bylo slavnostní shromáždění před obecním úřadem, kde zaznělo mnoho projevů, děkovaček a projevů úcty k Janu Kubišovi a obci D.Vilémovice za opravu domku. Po skončení této části, byl „rozchod“, pokračovalo další kulturní vystoupení mažoretek a pod. Členové našeho klubu se odebrali směrem k autobusu, kde proběhlo neformální předání pamětních odznaků gen.Klemeše, které předal předseda KVV Chrudim kol.Čermák vybraným členům našeho klubu.(viz.jiný článek našeho webu.)
Celkově se oslava vydařila, ale abychom nejen chválili, byli i negativní postřehy, např. že organizátoři zapoměli na slovenskou hymnu, ze strany státních orgánů a armády ČR se nezúčastnil nikdo z významných představitelů, kteří tak dali najevo, jaký mají vztah k historii, všichni vojáci AČR, kteří byli přítomni byli ve slavnostních uniformách, pouze gen. Opata v maskáčích a k tomu ještě trochu sepraných nedával moc prostoru pro reprezentaci AČR a to se ještě od něho tak nějak očekávalo, že alespoň promluví na závěr před obecním domem, což se nestalo, škoda. Ale jinak to byl den, který se vydařil, počasí nám přálo až moc, všichni jsme byli utahaní až tak, že jsme při odjezdu zapoměli kolegu G. v obci a tak ho naší kolegové z JH dovezli do Třebíče, kam jsme se pro něho vrátili a pak jeli spokojeně do Brna. Byl to dobrý den. Podle mého názoru se domek Kubišových musí stát „kapličkou“ každého výsadkáře AČR, aby věděl jací byli hrdinové naší předchůdci, českoslovenští parašutisté. JarFor

1 2 3 4 5 6Udělení pamětních odznaků gen. Klemeše

3

Na základě návrhu Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno udělil Klub výsadkových veteránů Chrudim „pamětní odznak gen. Klemeše č.49 za zásluhy o upevňování tradic výsadkového vojska“ paní Jitce Boučkové, starostce obce Dolní Vilémovice ke dni 18.června 2013 za její soustavnou a cílevědomou propagaci historie československých parašutistů, zvláště pak Jana Kubiše plk.in memoriam a tím i novodobé historie výsadkových jednotek AČR a klubů výsadkových veteránů České a Slovenské republiky. Svým přístupem, obětavostí a osobním vztahem se dlouhodobě snaží navázat na historické údálosti čtyřicátých let minulého století, zvláště pak na obec Dolní Vilémovice, které se tak pomalu dostávají do podvědomí občanů české republiky jako jedna z epizod z 2.světové války.
Na základě návrhu Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno udělil Klub výsadkových veteránů Chrudim „pamětní odznak gen. Klemeše č.51 za zásluhy o upevňování tradic výsadkového vojska“ plk.v.v. Ing. Ivanu Kutínovi ke dni 18.června 2013 jako výraz ocenění příslušníka pěšího praporu československých parašutístů 71 v Zákupech, rovněž tak za budování a výstavbu 22. výsadkové brigády v roce 1951, kdy jako první náčelník štabu této brigády ji organizačně vybudoval, později přestěhoval do Prostějova a v další funkci učitele na Vojenské akademii Brno nadále připravoval velitelský sbor pro výsadkové vojsko. Po perzekuci za rok 1968 byl propuštěn do zálohy bez nároku na odškodné a až do roku 1990 pracoval v civilním sektoru, když si po roce 1990 zažádal o rehabilitaci a byla mu navrácena hodnost a všechny náležitosti.

Na základě návrhu Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno udělil Klub výsadkových veteránů Chrudim „pamětní odznak gen. Klemeše č.52 za zásluhy o upevňování tradic výsadkového vojska“ čet. v.z. Josefu GALLOVI ke dni 18. června 2013 za jeho dlouholetou činnost ve prospěch výsadkového vojska, když ve funkci instruktora parašutismu v Brně vycvičil a vychoval stovky branců a vojáků v záloze, které tak připravoval pro potřeby ozbrojených sil a výsadkové vojsko. Svým přístupem a postoji propagoval parašutismus u mladé generace a zanechal tak pocit vlastenectví u všech mladých lidí, které cvičil. Nadále propaguje historii parašutismu a je aktivním členem brněnského klubu výsadkových veteránů.

Klub výsadkových veteránů Chrudim udělil „pamětní odznak gen.Klemeše č.50 za zásluhy o upevňování tradic výsadkového vojska“ předsedovi Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslavu FORŠTOVI ke dni 18.června 2013 jako výraz ocenění zásluh při propagaci a upevnování tradic výsadkového vojska ve společnosti, zvláště pak za podíl při obnově historických tradic československých parašutistů za 2.světové války a českosl. parašutisty Jana Kubiše plk.in memoriam, jehož jméno nese brněnský klub VV a za dlouholetou spolupráci mezi kluby výsadkových veteránů České a Slovenské republiky.
Odznaky byly všem jmenovaným uděleny 22.6.21013 v Dolních Vilémovicích při oslavě 100. výročí od narození Jana Kubiše a otevření rodného domku Kubišových.

1 2 3 4Střelecká soutěž v Holešově.

Naši kolegové z holešovského klubu výsadkových veteránů zorganizovali ve spolupráci s policejní školou střeleckou soutěž v trojboji pro výsadkové veterány z České a Slovenské republiky, která proběhla v pátek 14. června dopoledne na policejní střelnici Holešov-Dobrotice. Střelba podle odmínek byla ze samopalu vz. 58 3x5 ran na terč NLF na 100 metrů, z pistole vz.75 3x5 ran na stejný terč na 25 metrů a z malorážky 3x5 ran rovněž terč NLF na vzdálenost 560 metrů. Z našeho klubu se zúčastnil střeleb kol. Foršt, Morkus, Dvořáček, Bendák, Sobotka, Jochman, Kozák. Přesunuli jsme se ve dvou vozidlech a po objížce kolem Holešova a hledání policejní střelnice v hlubokém lese na kopci jsem dorazili včas na místo. Počasí nám vyšlo, bylo příjemné, bez deště,přivítání kamarádské s mnoha kolegy z dalších klubů České a Slovenské republiky, když se sešlo na 80 střelců. Organizace velice dobrá, řízení střeleb proběhlo za organizace policejních odborníků, nemělo to chybu, mnoho z nás mělo po desítkách let v ruce samopal nebo malorážku při ostré střelbě. Nešlo o výsledky, byly rozpačité, ale uspokojivé pro každého, že si mohl vystřelit ostrý náboj. O občerstvení a naše chlapské žalůdky se postaral hostitelský klub, kde kolegové grilovali vynikajicí roštily, pivko bylo také, nálada dobrá a tak se vydařil celý den, jako další společenská událost výsadkových veteránů. Kolegové z holešovského klubu výsadkových veteránů, díky za celou akci. Jafor

1 2 3Pamětní odznak brig.gen.Jaroslava Klemeše, Platinum Powter 17. únor 1945

V dubnu l.r. byl vydán pamětní odznak brig.gen. Klemeše, který dal svolení k jeho zřízení a jediným vlastníkem Pamětního odznaku je o.s. Klub výsadkových veteránů Chrudim při 43.vpr s právem o jeho udělení. Autorem odznaku je plk.v.v.Ing. Jaromír Čermák, který má veškerá práva. Odznak byl vydán v sérii 200 kusů, je číslovaný a byl schválen komisí VHÚ Praha. Odznak se uděluje 3 x ročně spojených s historií vojenských výsadkářů a to 17. února v den výsadku Platinum Powter, 18. června při příležitosti pietního aktu na českosl. parašutisty, kteří zlikvidovali Heidrycha a 11. listopadu ke Dni válečných veteránů. Odznak se uděluje za zásluhy, propagaci a upevňování tradic výsadkového vojska, za mimořádně prospěšnou práci pro kluby výsadkových veteránů, za upevňování a dlouholetou spolupráci mezi kluby České a Slovenské republiky. Pamětní odznak se uděluje jako ocenění jednotlivců – výsadkových veteránů, kteří se dlouhodobě podílejí na práci klubů VV, jako ocenění vyjímečných výsledků a iniciativy při plnění úkolů a těch, kteří se zasloužili o rozvoj tradic výsadkového vojska a podpory vlastenectví v České a Slovenské republice. Pamětní odznak může být udělen jen se souhlasem předsedů klubů VV a může být udělen pouze jednou a to těm, kteří jsou členy klubů nejméně 3 roky a byli, nebo jsou vojenskými výsadkáři. Odznak je jednostupňový s pořadovým číslem a k němu se vydává certifikát s číslem odznaku a jménem držitele. O udělení odznaku se vede písemný seznam, odznak je nepřenosný a je neprodejný. Pamětní odznak je ražený z patinovaného tombaku z mosazi v nepravidelném tvaru v základní kruhové části o průměru 40 mm a síle 2-3 mm. Je zavěšený na stuze, která ve střední části obsahuje barevné kombinace Československého válečného kříže 1939, střídající kombinace tenkých proužků bílá - červená, bílá - modrá a po stranách je lemovaná trikolorami – heraldicky vpravo československou – bílá - červená - modrá a na druhé straně skotskou – modrá - bílá - modrá. Stužka je v barvě stuhy odznaku se zlatou miniaturou prvního rozlišovacího odznaku pro výsadkáře. (Uvedený text je výpisem z podmínek pro jeho zavedení a udělování KVV Chrudim) Jafor

odznakVýsadkové odznaky - paraplacky.

Postupným zaváděním nových výsadkových odznaků v AČR u vojáků, kteří provádějí seskoky padákem a jsou tak „dekorovaní“ jednotlivými výkonnostními třídami, došlo i na nás,výsadkové veterány. Díky vstřícnosti a pochopení ze strany velení AČR, jsme byli osloveni,že ti znás, kteří jsme byli držiteli jednotlivých výkonnostních výsadkových tříd a máme o tom věrohodné, dohledatelné doklady, že nám budou naše původní odznaky vyměněny za nové. Jak se řeklo, tak se i provedlo. Mnozí z nás máme průkazky od odznaků, výpisy z rozkazů o udělení a tak po dlouhé době jejich shromažďování a dávání dohromady jmenných seznamů přišla řada i na nás veterány, kterým byly odznaky výsadkových třídností uděleny, s dekretem a průkazkou držitele, včetně evidenčních čísel.
Jsme nejen vděčni, ale i hrdí na to, že naši pokračovatelé výsadkových tradic na nás nezapoměli a vyšli nám tímto krokem vstříc a ocenili i nás, veterány. Armádo České republiky děkujeme. Jafor

Držítelé výsadkových třídností našeho klubu:
3.třída - Res
2.třída - Antl, Franěk, Pazdera, Jochman, Kramář
1.třída - Klust, Sobotka, Morkus, Vitásek
Mistr - Foršt, Bernovský

odznakyIDET 2013

Ve středu 22.května jsme uskutečnili společnou návštěvu 12. mezinárodního veletrhu obranné a bezpečnostní techniky na výstavišti v Brně, který zahájil ministr obrany Picek za přítomnosti dalších představitelů vlády, velení armády a dalších významných hostů. Na úvod byl přelet letounu Cassa za doprovodu 5 letounů Gripen. Idet byl rovněž součástí 20. výročí vzniku Armády ČR a tím i srovnání výzbroje, techniky a výstroje v průběhu těch 20.let od vzniku samostatnosti ČR až po součastnost. Z našeho klubu se nás zúčastnilo celkem 11 kolegů a tak pro nás většinou bývalé vojáky, bylo zážitkem vidět na vlastní oči útočnou pušku CZ 805 BREEN, pistole Glock, ohromný dojem v nás zanechaly modifikace obrněných transportérů Pandur, nebo lehká obrněná vozidla Iveco a nebo představený „prototyp“ modernizovaného OT BVP z jakékoliv modifikace. Idet byl tak pro nás společenská údalost, kde jsme si zavzpomínali na „staré časy“ starých zbrojnošů. Bylo na co se dívat, případně omakat vlastníma rukama a prohlédnout si bojovou techniku, výzbroj a výstroj. V historické části jsme museli pochválit repliky železničních vagonů naších legionářů působicích v Rusku. Jafor

1 2 3Návštěvní den velitele 7. mechanizované brigády Hranice.

Díky laskavostí a vstřícnosti vojáků AČR jsme byli pozvaní dne 23.5. na „Návštěvní den velitele 7.mb Dukelská“, který byl zorganizovaný v termínu bojových střeleb rotního bojového uskupení 73. tankového praporu ve vojenském prostoru Libavá. Naše cesta byla „zahájena“ odjezdem z Brna do Bučovic, kde díky veliteli 74.lmpr byla zabezpečena naše doprava do obce Mrsklesy a odtud do prostoru Velká Střelná ve VVP. Z našeho klubu se zúčastnil ukázky kol. Jarda Foršt, František Antl, Petr Dvořáček a Vítězslav Kramář. Po příjezdu všech pozvaných hostu, starostů obcí, vojáků včele s gen.mjr. Alešem Opatou a dalších hostů v počtu asi 80 osob, kdy nás uvítal velitel 7.mb plk.gšt. Kopecky, jsme byli pozvaní na bríefing, kde nám byla operačním důstojníkem objasněna fiktivní situace, téma a provedení celé ukázky, jejímž cílem byly bojové střelby rotního úkolového uskupení při průzkumu bojem ve složení 4 x T – 72 M4CZ, 3x BVP -2, 4x LOV IVECO za palebné podpory minomentné baterie 120mm. Po této části jsme se přesunuli na pozorovatelnu, kde jsme byli svědky uvedené ukázky spojené s ostrou střelbou ze všech bojových vozidel. Byl to pro nás všechny účastníky ohromný zážitek, který v nás, bývalých vojácích, zanechal hluboké dojmy stát na pozorovatelně a vidět ostrou střelbu na cíle ve vzdálenosti 1- 2 km se 100% přesností spojené s ukázkou činnosti jednotek 7.mb a bojové činnosti 10 tanků T-72 M4CZ. Po této ukázce jsme měli možnost si prohlédnout a „omakat“ veškerou použitou techniku a výzbroj vojáků AČR. Bylo to pro nás nezapomenutelný zážitek o kterém jsme mluvili po skončení návštěvy po celou cestu zpět do Bučovic.
7. mechanizovaná brigádo AČR, díky. Jafor

1 2 32. ročník memoriálu plk.Mansfelda ve střelbě z pistole

Dne 17. května proběhl 2.ročník memoriálu plk. Mansfelda ve střelbě z pistole, který organizoval KVV Prostějov na střelnici policie ČR ve Vrahovicích. Z našeho klubu se zůčastnili kol. Jarda Foršt, Jiří Bendák, Rostislav Sobotka, Jarda Morkus, Karel Jochman a Tomáš Kozák. Střílelo se z pistole Glock, 3+10 ran na vzdálenost 50 metrů. Střelbu zabezpečovala 601. skss, nejen materiálně, ale i organizačně vojáky pro řízení a průběh střeleb. Cílem nebylo pouze střílení, ale byla to společenská údálost pro všechny veterány, kteří se zde setkali, celkem bylo na 160 účastníků z klubů VV, policie, AČR a dalších společenských organizací a pozvaných hostů. Vojáci zabezpečili stan, byl vynikajicí vojenský guláš, po odstřílení si mohl dát každý pivko. Počasí vcelku vyšlo, trochu zaskřípala organizace, když se mělo střílet podle registračních čísel, tak se to v druhé polovině, která vyšla na nás , brňáky a další, zvrhlo, kdo přišel a vystál si, šel střílet. Rovněž odpolední čekání na vyhlášení výsledků střelelb se neustále prodlužovalo díky oprávněnému protestu, ale přežili jsme to, poděkování patří všem kteří se podíleli na organizaci a zabezpečení střeleb, hlavně vojákům AČR. Díky a zase příští rok. Jafor

1 2Buchlovice 30.května 2013

Tento den odpoledne proběhl v městysi Buchlovice pietní akt odhalení pomníku 14 místním občanům, kteří byli členy roty Obrana národa a v roce 1939 – 40 odešli do zahraničí bojovat proti fašismu a až na jednoho se všichni vrátili zpět do své rodné obce. Na pietním aktu se podílel Český svaz bojovníků za svobodu, vedení obce a další společenské organizace. Z našeho klubu se zúčastnili zástupci kol. Rostislav Sobotka a Jaroslav Morkus, kteří se v řadách výsadkových veteránů z klubů v Prostějově, Zlínu, Holešova a Chrudimi tak připojili k uctění památky účastníků 2. sv. války spolu se zástupci armády ČR. Ceremoniál proběhl velice důstojně za doprovodu vojenské hudby, přeletu bitevních vrtulníků a účasti historických vozidel. Jafor

1 2Návštěva u 74. lehkého motorizovaného praporu.

V úterý 30.4. jsme navštivili 74. lmpr v Bučovicích, kde byl slavnostní nástup útvaru včetně bojové techniky a vynesenou bojovou zástavou na počest odchodu zást. velitele pplk. Ing. Miloše Zrubce, který po létech v činné službě a na výsadkových funkcích strávil od roku 1996 dlouhá léta profesionálního vojáka a jenž odešel na jinou funkci. S ním se přišli rozloučit velitel 7.mech. brigády plk.gšt.Ing.Kopecký, genmjr.Ing.Opata, představitelé města, kamarádi a ti, kteří sním strávili dlouhá léta v činné službě u 43. výs. praporu Chrudim, kde dříve působil. Z našeho klubu se nástupu zúčastnili předseda Jaroslav Foršt, kol. Josef Gall, František Antl, Rostislav Sobotka, Jaroslav Morkus a Petr Dvořáček a na nástup jsme nastoupili poprvé s naší klubovou vlajkou. Po neformálních projevech došlo na předání dárků a náš klub se rozhodl udělit pplk. Ing Zrubcovi medaili k 65. výročí zal.výsad. vojska jako oceněnní jeho práce a přínos pro rozvoj výsadkového vojska AČR, kterou mu předal předseda klubu Jaroslav Foršt. Po slavnostním nástupu bylo na útvarovém klubu zajištěné občerstvení a slavnostní přípitek na rozloučenou. Celá akce měla důstojný průběh a byla dobře zorganizovaná, odjížděli jsme s dobrým pocitem. Díky vojáci. Jafor

1 2OUT DISTANCE – Ořechov u Telče.

Dne 27.4.2013 proběhl v obci Ořechov u Telče vzpomínkový akt k 71. výročí vysazení paraskupiny OUT DISTANCE v roce 1942 (28.03.) V prostoru této obce, kde byli vysazení českoslovenští parašutisté npor. Adolf Opálka, rotný Karel Čurda a des. Ivan Kolařík, kteří měli za úkol provádění sabotáží (plynojem v Praze) a dodání radiostanice Silver A. Skupina byla díky špatné navigaci polských pilotů shozena o 130 km dál než bylo místo určení – Kopidlno u Jíčína. Vzpomínkový akt pořádala obec Ořechov spolu s Českosl. Obcí Legionářskou Brno, kluby voj. historie a 43.výsadkovým praporem z Chrudimi. V obci bylo připravené občestvení v podobě výborného guláše, klobás z udírny a hlavně výstavy „Jan Kubiš“, „Historická výstroj a výzbroj“ a „Současná výstroj a výzbroj AČR“. Součástí tedy byla nová bojová technika a zbraně, které předváděli výsadkáři z 43.výs.praporu a dobová - historická technika, uniformy a zbraně klubů voj. historie. Na 13 hodinu se účastníci přesunuli na okraj obce k pomníku npor. Opálky, kde proběhl pietní akt, který komentoval vojenský kaplan, krátké proslovy, poté kladení věnců a kytic zástupci jednotlivých organizací a spolků, včetně přítomných zástupců klubů výsadkových veteránů. Za náš klub byl přítomný předseda Jaroslav Foršt, kol.Jaroslav Morkus, Rostislav Sobotka, František Antl a Josef Gall. K pientní náladě hrála skupina skotských dudáků The rebel pipers a po skončení tohoto slavnostního aktu byl proveden výsadek výsadkářů z vrtulníku Mi 17, což bylo největším magnetem pro přítomné občany nejen z obce Ořechov, ale i z mnoha okolních obcí. V odpoledních hodinách hrál k poslechu Dixilend jazz band Telč. I přes slibované dešťové přeháňky, počasí vyšlo, nepršelo, nálada byla dobrá a náš přesun z Brna do Ořechova a zpět vozidlem, které nám laskavě zapůjčil kolega Dvořáček, nezkazilo ani to, že nám cestou praskla pneumatika a museli jsme v extrovním oblečení zpravovat defekt. Stálo to za to, výlet se vydařil a je na co vzpomínat. Jafor

1 2Čtvrtý ze „Tří králů“.

V sobotu 6. dubna proběhla vzpomínková slavnost na četaře Františka Peltána, rodáka z Jindřichova Hradce, kde se narodil 1.4.1913 a který po nástupu do voj. základní služby v roce 1933 u 1.telegrafického pluku byl vycvičen jako radista. Po okupaci Československa v roce 1939 se zapojil do vojenské organizace Obrana národa jako radista radiostanice SPARTA I. V roce 1941 byl osloven Josefem Balabánem a začal pracovat na rdst SPARTA II pro skupinu „Tří králů“ - Josef Balabán, Josef Mašín a Václav Morávek. 3x se mu podařilo utéct gestapu, které pátralo po radio-stanici, nakonec byl těžce postřelen pří konspirační schůzce 11. července 1942 o které gestapo vědělo a zemřel v německém lazaretu 20.7.1942. Celkem tak pracoval víc jak tři roky ve prospěch národního odboje jako radista a udržoval spojení s Londýnem. Pietní akt proběhl v části J.Hradce - Zbuzany, kde byla na jeho rodném domě umístěna pamětní deska, kterou zabezpečila místní Jednota československé obce legionářské spolu s radou města. Aktu se z našeho klubu zúčastnili kol. Jaroslav Foršt, Jaroslav Morkus, Petr Dvořáček, Rostislav Sobotka a Vítězslav Kramář. Cesta z Brna se uskutečnila za podpory kol. Dvořáčka, který poskytl vozidlo. Slavnostního aktu se zúčastnil předseda senátu ČR pan Štech, l. náměstek MO, zástupce NGŠ, zástupci obce legionářské, AČR, představitelé města v čele se starostou Stanislavem Mrvkou ,čestná stráž pražské posádky a ústřední voj. hudba, desítky výsadkových veteránů, občané města a vojácí z 44.lmpr z J.Hradce, kteří zde představili svojí výzbroj a bojovou techniku.Po projevech, proběhlo odhalení pamětní desky a rozkazem MO byl čet. Peltán povýšen do hodnosti kapitán in memoriam, proběhlo kladení věnců, byly slavnostní salvy a po skončení této části byla v Husových sadech historickou skupinou provedena ukázka zadržení čet. Peltána při konspirační schůzce. Poté byla ve spol.domě Střelnice otevřena vernisáž o životě kpt. in memoriam Peltána. Počasí nám vyšlo, bylo sice chladno, nepršelo, trochu zahřála slivovice z vlastních zdrojů, celá akce se vydařila. JaFor

1 2Nástup v Bučovicích.

Dne 7.března se zástupci našeho klubu kol. Jaroslav Foršt a Petr Dvořáček zúčastnili slavnostního nástupu 10. jednotky provinčního rekonstrukčního týmu (PRT), která se vrátila ze zahraniční mise v Afganistanu a její základ tvořili příslušníci 74. lehkého motorizovaného praporu a další příslušníci z 25 voj. útvarů AČR. Slavnostní nástup se uskutečnil na bučovickém zámku, jehož se zúčastnil ministr obrany v zastoupení premiérem Nečasem, první náměstek MO Vlastimil Picek, zástupce NGŠ genmjr. Aleš Opata, hejtman jihomoravského kraje Hašek a mnoho dalších pozvaných hostů, z voj. útvarů, společenských organizací, rodinní příslušníci vojáků a vojákyň, občané města. Slavnostní nástup byl zahájen příchodem státní vlajky, bojových praporů za doprovodu čestné stráže pražské posádky a vojenské hudby. Premiér Nečas ve svém úvodním vystoupení poděkoval za vzorné splnění úkolů mise všem přítomným příslušníkům AČR a zhodnotil misi v Logaru jako velmi úspěšnou. V dalších projevech gen.v.v.Picka, gen. Opaty a velitele 10.RPT plk. Josefa Kopeckého zazněla jen slova chvály a vzorné reprezentace české armády v zahraničí. V hlavní části došlo k samotnému předání medaili za zahraniční misi všem nastoupeným vojákům a vojákyňím, zásl. křížů a medaili MO těm nejlepším, které provedl premiér Nečas, gen.v.v.Picek a gen. Opata a 1.náměstek MZV Jiřím Schneider. Po předání medailí a odchodu vlajek a čestné jednotky, byli všichni po rozchodu pozvaní na nádvoří zámku, kde byl uvařený vojenský guláš, sklenka vina, v sále švédský stůl podle vlastního výběru a neformální setkání s představiteli státu a armády. Nástup se vydařil, počasí bylo moudré a dojem z celé akce byl vynikajicí. Vojáci AČR děkujeme Vám. JaFor

1 2Vážený kolega Ing. Ivan KUTÍN plk.v.v.

Dovol, abych Ti jménem všech kolegů našeho klubu popřál k Tvým 90tinám hodně moc zdraví, ať Ti vše, co žádáš od života vyjde, ať najdeš v životě co ještě potřebuješ ke svému štěstí, ať máš stále rozum co Ti v nouzi poradí, lásku svých bližních, kteří Tě doufám nikdy nezradí. My, všichni výsadkoví veteráni České a Slovenské republiky, jsme nesmírně hrdí, že jsi se dožil tohoto krásného věku a že jsi stále mezi námi, bývalými výsadkáři, mezi kterými jsi strávil svá krásná léta, která jsi věnoval nám všem při budování výsadkového vojska jako bývalý příslušník pěšího praporu 71 československých parašutistů v Zákupech v roce 1948 a později jako první náčelník štábu jsi zahájil výstavbu a budování 22. výsadkové brigády v Prešově, Sabinově a dal jsi tak základ výsadkovým jednotkám, které nesou tradice československých parašutistů z 2. světové války, kteří byli vysazeni do tehdejšího protektorátu Čechy a Morava a kteří obětovali své životy za to, abychom my mohli žít a nadále tak rozvíjet tradice výsadkového vojska.

Ať máš každý den modré nebe nad hlavou, čistou hlavu, zdravého ducha a ať jsi mezi námi co nejdéle. Jsme na Tebe hrdí.

4.února 2013, Brno
Předseda klubu: Jaroslav Foršt

1Vzpomínkový akt na pplk. Josefa Otiska:

V sobotu 12. ledna 2013 proběhla na hřbitově v Brně - Líšni pietní vzpomínka k 102. výročí narození a 27. výročí od úmrtí velitele paraskupiny Wolfram pplk. Josefa Otiska, která byla v září 1944 vysazena do prostoru Beskyd, kde operovala do konce 2.světové války. Vzpomínku organizovalo Krajské vojenské velitelství Ostrava a jeho pěší rota aktivních záloh, která nese historický název, rota pplk.Josefa Otiska. Ceremoriálu se zúčastnila pěší rota AZ, rodina pplk. Otiska (syn s rodinou), zástupci spol.organizací včele se starostou Líšně, zást. Klubů výsadkových veteránů z Prostějova, Holešova, J.Hradce a Brna, obce legionářské a další pozvaní hosté. Náš klub rozhodl o udělení pamětního odznaku k 65. výročí vzniku výsadkového vojska pěší rotě aktivních záloh při KVV Ostrava.
Zdůvodnění přednesené předsedou našeho klubu:
Vážení přítomní.
Rok 2012 byl významným rokem v novodobých dějiných výsadkářů AČR a nás výsadkových veteránů, když jsme slavili 65. výročí vzniku výsadkového vojska, jehož základem byl pěší prapor 71 československých výsadkářů, který vznikl v roce 1947 v Zákupech u České Lípy, Mimoňi a Stráži pod Ralskem a jehož velitelský základ tvořili právě českoslovenští vojáci pod vedením gen.Palečka, který v průběhu 2. světové války stál v čele Zvláštní skupiny D v Londýně, která připravovala československé vojáky k vysazení do protektorátu Čech a Moravy a kteří prošli náročným výcvikem v Anglii jako jejich předchůdci Kubiš, Gabčík, Bublík, Hrubý, Opálka, Švarc a Valčík, kteří padli 18.června 1942 v kostele Cyrila a Metoděje v Praze, tak i dalších 80 parašutistů vyslaných do vlasti ve speciálních operačních skupinách, jako byly právě Anthropoid, Silver A, Silver B, Antimony, Barium, Bioscop, Bauxite, Colcium ,Carbon, a pro Vás významný Wolfram, jehož velitelem byl pplk. Josef Otisk, které plnili zpravodajské, organizátorské, diverzní a další úkoly v týlu okupační německé armády. Jejich vlastenectví, osobní odvaha, láska k vlasti, pevná vůle, odhodlání jít do připravované akce s vědomím, že minimálně na 90% příjde o život, to jsou vlastnosti, které je nutné připomínat i v dnešní době všem vojákům AČR a i Vám aktivním zálohám.
Dovolím si citovat prohlášení, které podepisovali českoslovenští vojáci, před vysazením na území protektorátu a které svědčí o jejich odhodlání k boji: Můj úkol tví v zásadě v tom, že společně s jiným příslušníkem československé armády budu odeslán do vlasti, abych v čase, na místě a v situaci, která se podle našeho zjištění na místě a za daných okolností bude zdát nejvýhodnější, provedl nějakou sabotážní, nebo teroristickou akci, tak účinnou, aby měla ohlas jak doma, tak za hranicemi Československé republiky. Učiním podle svého nejlepšího vědomí a svědomí vše, abych tento úkol k jehož provedení jsem se dobrovolně přihlásil, úspěšně splnil.
V Londýně : datum - podpisy

K tomu lze pouze říct, že i Vy, pěší rota aktivních záloh nesete jméno československého parašutisty a je potřebné dál nést jeho odkaz ve Vaší činnosti a úkolech, které průběžně plníte v duchu slov a které jsem přednesl v prohlášení československých parašutistů před jejich úkolem.

Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno se rozhodl udělit Vám, pěší rotě AZ pplk. Josefa Otiska Pamětní odznak k 65.výročí založení výsadkového vojska, 60 .výročí vzniku 22. výsadkové brigády a 50. výročí od úmrtí zakladatelele výsadkového vojska generála Karla Palečka , jménem klubů výsadkových veteránů České republiky. Žádám velitele pěší roty pana nrtm. Jaroslava Holíka, aby zavelel k převzetí odznaku, který bude připnut na prapor pěší roty AZ KVV Ostrava.

V Brně dne 12.ledna 2013 předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt

1 2 3

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2023