Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost klubu výsadkových veteránů Brno v roce 2012:

Takový byl rok 2012 našeho klubu.

Tento rok byl pro náš klub nejvýznamějším rokem v celé historii našeho klubu. Počátkem roku jsme na naší žádost rodině potomků Jana Kubiše obdrželi souhlas, abychom jeho jméno mohli používat v názvu našeho klubu. Tento krok byl významným oceněním nejen našeho klubu za jeho dlouholetou podporu rodiště Jana Kubiše a záchranu jeho rodného domku, ale i pro celé veteránské hnutí výsadkových veteránů České a Slovenské republiky. Druhou významnou událostí bylo, že se nám podařila realizace klubové vlajky, kterou jsme mohli dát do výroby na základě návrhu kol. Fraňka s tím, že jsme na ní mohli nechat vyšít jméno Jana Kubiše. O konkrétní realizaci vlajky se velkou měrou zasloužil předseda klubu, který díky svým přátelským kontaktům jak u firmy Blažek a syn, která nám vlajku ušila a jejíž majitelé jsou velkými obdivovateli historie a tak nám vyšli vstříc, tak při zajištění žerdě a hlavice na ní, kterou vyrobily přátelé předsedy klubu za symbolickou odměnu. Tímto krokem jsme se zařadili mezi kluby, které mají svoji idenditu danou do vlajky.

V lednu letošního roku jsme se zúčastnili vzpomínkového aktu na brněnského rodáka pplk. Otiska velitele para skupiny Wolfram, která byla koncem roku 1944 vysazena na území Moravy a dočkala se jejího konce. Jméno pplk. Otiska bylo propujčeno rotě aktivních záloh v Ostravě a tohoto ceremoniálu jsme byli přítomni spolu se zástupci KVV J. Hradec.
Koncem měsíce dubna jsme oslovili 74.leh.mot.prapor v Bučovicích s požadavkem součinnosti našeho klubu s touto jednotkou AČR, která byla nově vybudovaná a má ve svě organizační struktůře dvě výsadkové roty. Předseda klubu Foršt spolu s kol. Morkusem byli po vzájemném dohovoru na návštěvě u tohoto útvaru, kdy při jednání s velitelem pplk. Svobodou a jeho zástupcem mjr. Zrubec došlo k vzájemné dohodě a prvním krokem bylo pozvání klubu na žehnání bojového praporu dne 14. května, jehož jsme se zůčastnili a tím byla zahájena vzájemná spolupráce, která bude pokračovat po příjezdu útvaru z bojové mise.
V sobotu 16. června jsme byli pozvaní do Dolních Vilémovic na oslavy 70.výročí operace Anthropoid a 99. výročí od narození Jana Kubiše. Při této příležitosti jsme poprve představili naší novou klubovou vlajku a při nástupu jsme na ni dostali od obce a rodiny Dusíkových stuhu, která nese nový název našeho klubu. Musíme poděkovat UO za vstřícnost, když jsme cestu do D.Vilémovic mohli vykonat autobusem univerzity spolu s vojáky – posluchači, kteří pomohli zabezpečit pietní akt. Za to děkujeme plk.gšt.Ing. Josefu Trojanovi, který podpořil tuto cestu. Rovněž patří dík Vám všem, kteří jste se tohoto aktu zúčastnili. Hned následě, v pondělí 18. června jsme se zúčastnili pietního aktu na ul.Resslové v Praze, k 70. výročí atentátu na Heidricha, který byl za účastí čelných představitelů České republiky a po jehož skončení jsme se setkali se známými, kamarády a přáteli z řad veteránů. Dopravu zabezpečil kol. Dvořáček firemním mikrobusem, za což mu patří hluboký dík.
Další významnou akci bylo setkání veteránů v Žilině ve dnech 11-13.7. kterého se zúčastnili kol. Foršt, Morkus, Sobotka, Jochman, Kozák, Kramář, které bylo na počest 65. výr. založení výsadkového vojska, 100 let od narození Gabčíka a v průběhu setkání proběhl memoriál výsadkových veteránů v kterém naše družstvo obsadilo celkově 7. místo. Při tomto setkání byly uděleny ceny americké nadace vynálezce padáku Štefana Baniče, z našeho klubu byli oceněni kol. František Antl zlatou medailí a kol. Kutín stříbrnou. Při tomto setkání byla na náš návrh udělena pamětní medaile 1. stupně MO SR plk.in.mem. Janu Kubišovi, kterou si osobně převzala starostka obce D.Vilémovice p. Jitka Boučková a která rovněž održela pamětní medaili Josefa Gabčíka pro obec a tyto medaile obdrželi rovněž kol.Foršt, Klust, Franěk a Dvořáček při příležitosti jejích životních jubileí v letošním roce. Předsedovi klubu kol. Forštovi byla udělena pamětní medaile 3.stupně ministra obrany SR. Toto setkání bylo velmi úspěšné a mělo přínos pro naše veteránské hnutí. Vrcholem oslav 65.výročí založení výsadkového vojska pokračovalo setkáním bývalých příslušníků pěšího praporu 71 českosl. parašutistů v Zákupech,resp. ve Starých Splavech, které tam zabezpečuji s nebývalou pohostinností a obětavostí manželé Plesarovi. Setkání v Zákupech se pravidelně zúčastňovali kol. Res a Hledík, letos je doplnil předseda klubu kol.Foršt, který s naší klubovou vlajkou tak reprezentoval brněnský klub. Velkou pozornost si při tomto setkání zasloužil zemřelý kol. Hledík, který svým vystoupením nejen vzbudil pozornost všech přítomných, ale svým přednesem zaujal všechny občany Zákup. Zde si neodpustím přečíst názor na toto setkání ze soukromé pošty Miloška Hledíka, kde se píše, cituji: „Milošku ,něco takového jsme ještě v Zákupech nezažili. Smekáme před tím,čeho jsme byli svědky. Myslím, že k tomu není třeba žádného komentáře. Dle mínění lidí, měl akt tři vrcholy. Vojenskou hudbu, čestnou stráž AČR a Tvoje „Óda na Zákupy“. Moje sousedka, paní Irena, mě řekla: dvakrát mi tekly slzy a to když hrála hudba úryvek z husitského chorálu a když přednášel svoji báseň ten „výsadkářský veterán“- konec citátu. K tomu není co dodat.
Koncem měsíce září jsme se zúčastnili slavnostního nástupu výsadkových jednotek AČR a výsadkových veteránů v Chrudimi na vyvrcholení oslav vzniku výsadkového vojska. Tento nástup zabezpečoval v první fázi chrudimský klub VV a druhou část příslušníci 43.vpr. Oslava se nesla ve svátečním duchu už tím,že se ji zúčastnil NGŠ AČR ge.por. Petr Pavel se svými zástupci a 93 letý brig. gen. Jaroslav Klimeš, poslední žijící českosl. parašutista, který byl vycvičen v Anglii a vysazen na území tehdejšího protektorátu. Celá chrudimská akce měla velmi důstojný průběh a je potřeba poděkovat Vám všem, kteří jste se tohoto setkání zúčastnili. V záři proběhlo již tradiční sportovní setkání výsadkových veteránů na letišti v Prostějově, které organizuje prostějovký klub VV. Z našeho klubu se zúčastnilo družstvo ve složení kol.Morkus, Jochman a Kozák. Zde, za krásného počasí, proběhly sportovní disciplíny, jejich vyvrcholením byl tandemový seskok, který uskutečnil kol. Kozák pro kterého to byla odměna za podporu našeho klubu a tím byl rovněž pokřtěn jako parašutista. Počasí zde přálo,nálada byla dobrá, podpořena kloktáním medicíny a celá akce měla velmi dobrou úroveň.

Není zde cílem popsat do podrobna všechny letošní akce, zúčastnili jsme se střeleb, slavnostních nástupů a oslav významných dnů vrámci Univerzity obrany, pochodů Vysočinou a v Dolních Vilémovicích. Další rok bude rokem, který vede k větší prezentaci našeho klubu. Byla nám předložena „smlouva“ s Univerzitou obrany o vzajemné podpoře a tím i určité legalizaci vztahů mezi univerzitou a společenskými organizacemi, včetně našeho občanského sdružení. Předsedovi klubu byla rovněž předložena smlouva ze strany krajské organizace ČSOL o výměně vzájemných informací o akcích a tím i vzájemné podpory v oblasti prezentace na veřejnosti, co se projevilo v okamžiku, když jsme obdrželi právo mít v našem názvu jméno Jana Kubiše, což legionáří s naším souhlasem okamžitě zveřejnili na svých facebookových stránkách a mělo to ohromnou odezvu, když je zhlédly během krátké doby velké počty zájemců.

Závěrem je potřeba poděkovat kol. Morkusovi, Dvořáčkovi, Sobotkovi, Jochmanovi, Kramářovi, Kozákovi, za velice aktivní přístup ke všem proběhnutým akcím a jejich účasti na nich, rovněž tak kol. Fraňkovi a kol.Resovi, který i přes své fyzické obtíže se nejen zúčasťnuje pravidelně naších schůzí, ale ještě sedne za volant a jede do Starých Splavů a zpět a hlavně za jeho přístup spolu s kol. Forštem pro zorganizování a uskutečnění pietní vzpomínky na zesnulého kol. Hledíka, které jsme se všichni zúčastnili.
Pánové - Díky vám všem za letošní rok. jaforPietní pochod v Dolních Vilémovicích

Je sobota 20. řijna, ráno kolem sedmé, hustá mlha, jedu pomalu do obce Dolní Vilémovice, těsně před ní začíná kolona osobních aut, nezvyklá na tuto ranní dobu a ještě v sobotu. Dojíždíme do obce, kde nás pořadatelé zaváději na parkoviště na návsi a před obecním úřadem se už tvoří fronta účastníků pochodu k registraci. Zástup zájemců o účast na pochodu se stále rozrůstá, počty se zvedají na stovky osob. Starostka obce p. Jitka Boučková neví kde ji „hlava stojí“ přicházejí další a další, k tomu pozvaní hosté, vaří se ranní guláš, čaj, káva, jsou k dispozici desítky pet lahví s pitím. Pořadatelem je obec Dolní Vilémovice, ČSOL jednota Vysočina, KVV Jíhlava a její rota aktivních záloh, Svaz válečných veteránů, Český svaz bojovníků za svobodu. A hlavní organizátor rtm.v.v. Radim Chrást, který je hlavním motorem celého projektu. Je půl deváté, přerušuje se registrace účastníků a velí se k nástupu na pietní akt před památníkem padlých za 2.sv., kde nastupuje na 570 účastníků pochodu, včetně výsadkových veteránů a prapory jejích klubů z Brna, J.Hradce, Chrudimi a Prahy, včetně praporu ČSOL. Slova se ujmul na uvítanou rtm.v.v. Chrást, po něm starostka obce p.Boučková a vojenský kaplan měl krátkou mši za padlé a popřál účastníkům pochodu hodně zdaru. Na závěr rodina Dusíkových, potomků Kubišových pokládá pietní věnec k pomníku a předseda KVV Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt spolu s brig.gen.v.v. Karlem Blahnou kladou za výsadkové veterány symbolickou kytku. Je rozchod a první se vydávají na 40 km pochod. Obec takové množství polních uniforem neviděla za celou svou existenci, minimálně od 2.sv. Z našeho klubu jdou zkrácenou trasu (asi 15 km) členové klubu kol.Sobotka, Dvořáček, Morkus, Kramář.
My starší, kteří se zúčastňujeme pouze symbolicky, později odjíždíme autobusem po trase pochodu, kde jsou kontrolní body (3) na pietních místech. U obce Kramolín, kde byla vysazena paradesantní skupina SPELTER (4 parašutisté), kdy jeden z nich rtn.Kotásek padl, když je oblíčilo na 400 německých vojáků a dalším členům skupiny, (štb.kpt. Chrastina, rtn.Novotný a čet.Vavrda) se podařilo probít z oblíčení. V obci Myslibořice jsou na rodných domech pamětní desky místních občanů, kteří podporovali skupinu SPELDER a byli popraveni v Mauthausenu.
Projíždíme městečkem Hrotovice, kde 8. května 1945 padlo na 114 místních občanů a 34 vojáků Rudé armády, omylem sovětského letce, který viděl pouze shluk lidí, vojáků a techniky a tak je bombardoval. Zde byl 2. kontrolní bod pochodu, tady bylo občerstvení, teplý čaj, voda, tatranka. Kronikář obce D. Vilémovice p.Maštera, který nás doprovázel a znal novodobou historii uvedených míst nás informoval o všech událostech té doby, což bylo pro nás milé. Na závěr jsme projeli přes třetí bod, který nebyl ještě obsazený a skončili jsme asi 2 km od výlovu rybníka nad D. Vilémovicemi, kam jsme se přesunuli pěšky a odměnou nám byla vynikajicí rybí polévka, uzený kapr a cigárka, točené pivko, sedělo se pod stromy, místní matky s dětmi byli na strání na dekách, počasí jak vystřižené, co více si přát. Bylo asi 16 hodin odpoledne, první hlídky a skupiny se vracejí do cíle pochodu, unavení, někteří toho měli „plné kecky“, ale došli. Pevná vůle a odhodlání je dotáhlo do cíle, kde obdrželi pamětní list a poštou obdrží každý účastník pamětní odznak, který je se stužkou. Co dodat? Byl to první ročník a už se ozývaly hlasy, aby byli další a byla tak založena tradice do dalších let. Díky všem účastníkům a organizátorům, nemělo to chybu. Jafor

1 1Pietní vzpomínka čtyřicátého výročí tragedie armádních parašutistů v Bulharsku

Vážení členové Klubů výsadkových veteránů, jak jsem Vás informoval ve svém posledním příspěvku, 21.9.2012 uplynulo čtyřicet roků od tragické nehody u bulharské obce Glbnik, která vzala životy jedenácti československým parašutistům z Prostějova. V den tohoto smutného výročí uctil na místě tragedie jejich památku NGŠ AČR genpor.Ing.Petr PAVEL, M.A. s delegací, kterou tvořili :
- plk.Mgr. Jana RUŽIČKOVÁ – vedoucí odd.komunikace s veřejností MO
- pplk.Ing. Jiří HERTL - SRDS-OS MO
- pplk.Mgr.Vratislav ODVÁRKO - ZŘ ASC DUKLA
- o.z.Ing.Jiří ŠAFANDA - vedoucí trenér ASO DUKLA
- mjr.Ing.Lukáš KOLÍBAL - pobočník NGŠ AČR
- nrtm. Josef POSPÍCHAL - VÚ 8280 Prostějov, syn zahynulého por.Josefa Pospíchala
- paní Viera MALÍKOVÁ - dcera zahynulého pplk.Stanislava Blažeje
- pplk.v.v.Ivan HOŠŠO – přímý účastník nehody
- plk.v.v.Ing Jiří KOUDELKA s manželkou – bývalý VLP AČR v BR

Přítomni byli také aktivní příslušníci AČR – trubač, bubeník, velitel čestné jednotky, strážní a nosiči věnců. Pietní vzpomínka za přítomnosti velvyslance České republiky v Bulharsku pana Ing.Pavla Vacka proběhla velmi důstojným způsobem, hymny České republiky, Slovenské republiky a Bulharské republiky zahrála hudba Bulharské armády, generál Petr PAVEL i jeho bulharský kolega generál Simeon SIMEONOV položili k pomníku se jmény zahynulých výsadkářů věnce a všichni přítomní za zvuku „ Večerky „ minutou ticha uctili jejich památku. NGŠ AČR generál Pavel ve svém vystoupení mimo jiného uvedl: „ Byla to tragedie nejen pro armádní oddíl v Prostějově, ale pro celou československou armádu. Jako výsadkář jsem považoval za svou povinnost tu dnes být „ . Poděkoval bývalému starostovi obce Glbnik panu Viktorovi Petrovovi za jeho vzornou péči o pomník a předal mu osobní dárek.

„ Památka těchto lidí žije a my se budeme snažit, aby žila i dál „ uvedl NGŠ Bulharské armády generál Simeonov a stejně jako jeho český kolega předal panu Petrovovi osobní dárek. V průběhu krátkého pohoštění, které proběhlo v Československém klubu v Sofii poděkoval panu Petrovovi i vedoucí trenér ASO DUKLA pan Ing.Jiří Šafanda. Závěrem bych chtěl zdůraznit svou radost nad faktem, že se podařilo popsanou akci zorganizovat, že tradice pietních vzpomínek na „ prostějovské kluky „ v dalekém Glbniku je udržována a poděkovat panu Petrovovi za to, že společně s manželkou upravili pomník a jeho okolí . Zvláštní poděkování samozřejmě patří NGŠ AČR panu generálovi PAVLOVI, pod jehož záštitou se letošní pietní vzpomínka uskutečnila.

1 1Veteráni sportovali

Ve dnech 2-4.10. proběhlo v Prostějově sportovní setkání výsadkových veteránů ze všech českých a slovenských klubů. Podmínkou bylo,že každý klub mohl na toto setkání vyslat jedno tříčlenné družstvo bez ohledu na věk. Klání se uskutečnilo na prostějovském letišti u paraklubu DROPZONE, který poskytl veškeré zázemí,včetně ubytování soutěžících a za podpory 102. průzk.praporu a 601 ssps a finanční dotace. Celkem bylo pozváno 18 družstev, zůčastnilo se jich 15. Za náš klub bylo družstvo ve složení kolega Jarda Morkus, Karel Jochman a Tomáš Kozák. Sportovní disciplíny byly: tandemový seskok padákem z výšky 4 tisíce metrů s hodem míčku ve výšce 300 metrů na kruh 50 metrů, střelba ze vzduchovky, lukostřelba, hod granátem na cíl, hod šipkami a veslování na trenažéru podle věkových kategorií. Stravování bylo zabezpečeno vojenskou kuchyní u 601.ssps, počasí bylo fantastické, teplo, slunečno, dohlednost nekonečná, ideální podmínky pro seskoky. Z našeho klubu provedl seskok kol.Kozák, pro kterého to byl křest v podobě seskoku z takové výšky, který si prožil se vší parádou. Discipliny byla plněny podle rozlosování družstev, vše proběhlo hladce, bez zádrhelů, výsledky byl průběžně zveřejňovány díky elektronické technice,kterou bravurně ovládal kol. Mucha. Z celkového počtu startujicích se kol. Kozák umístil na 15 místě a kol. Morkus a Jochman shodně na 29 místě a družstvo bylo celkově na 9 místě. Zde nešlo jen o výsledky, ale zůčastnit se, setkat se s přáteli a bývalými kolegy a hlavně pozvednout veteránského ducha bývalých výsadkářů. Jafor

1 1 1Chrudim – oslavy Dne výsadkových vojsk

Dne 28.9. proběhly na letišti v Chrudimi oslavy 65.výročí vzniku pěšího praporu československých parašutistů 71, který vznikl v roce 1947 výnosem č.4218 a byl dislokovaný v Zákupech, Stráži pod Ralskem a Hradčanech u Mimoně a který dal základy pro vznik našeho výsadkového vojska. Jeho základem byli českosl.vojáci, kteří prošli za 2.sv para výcvikem v Anglii, byli vysazování na naše území a vojáci z 2.paradezantní brigády vzniklé v bývalém Sovětském svazu. Tato oslava rovněž připoměla 25. výročí vzniku 43.výsadkového praporu v Chrudimi, jenž nese historický název právě 71. pěšího praporu. Na chrudimském letišti nás přivítali kolegové z klubu výsadkových veteránů, kteří zabezpečili ve svém klubu občerstvení, točilo se pivko, párky a hlavně přátelskou pohodu při setkání starých výsadkových přátel, bylo stále o čem hovořit. V přední části hangáru byla výstava s průřezem historie výsadkářů, uniformy, zbraně, padáky až po nejmodernější techniku a výzbroj. Na odstavné ploše před hangárem byla těžká soudobá technika, stany s prodejem airsoftu, výrobce padáků pro AČR a s občerstvením. Slavnostní nástup byl zahájen ve 13 hodin nástupem příslušníků 43. výsad. praporu a 102. průzku-mného praporu Prostějov, přinesením historícké zástavy 22. výsad. brigády a praporů obou útvarů za doprovodu čestné čety. Jako třetí součást nástupu bylo na 100 výsadkových veteránů po klubech se svými vlajkami. K tomu vyhrávalo 5 skotských dudáků. Byli přivítáni hosté v čele s náčelníkem GŠ AČR gen.por.Petrem Pavlem, jeho zástupce genmjr. Žižka, ředitel operačního centra MO gen. Opata a host nejvzácnější- brig.gen. Jaroslav Klemeš, rodák od Chrudimi a její čestný občan, poslední žijicí parašutista, který byl za 2.sv vysazen z Londýna na uzemí tehdejšího protektorátu Čech a Moravy. NGŠ gen. Pavel ve svém projevu vyzvedl úctu a hrdost nosit červený baret, který sám nosí a podtrhl skutečnost, že pouto vzniklé mezi výsadkáři je pevné, což se projevuje držet při sobě ve všech situacích jak dobrých, tak zlých, kdy se v nebezpečných situacích výsadkáři musí spoléhat jeden na druhého a snášet útrapy bez ohledu na funkci, hodnost. Slovo dostali další hosté, veterán gen. Klemeš pohovořil o svých pocitech z dob před vysazením na území protektorátu, starosta města vyjádřil svoji hrdost na to, že Chrudim má výsadkový útvar. Po slavnostných projevech a ukončení nástupu předvedli příslušníci 43.vpr seskoky z vrtulníku, ukázky ze svého výcviku, bojové umění MUSADO , bojové nasazení své techniky a další. Pro nás, výsadkové veterány to byly tři dny slávy, přátelství a setkání s přáteli. Po rozchodu mezi nás, veterány, přišel NGŠ gen. Pavel s kterým jsme se vyfotili, rovněž tak s velitelelm 601.ssps Prostějov plk. Řehkou. V 15 hodin odpoledne byla u hlavní brány letiště odhalena pamětní deska výsadkářům. Oběd nám zabezpečili voj. kuchaři gulášem, čepovalo se pivko, kdo měl chuť mohl klobásky, počasí bylo vynikajicí, slavnostní den se vydařil. Děkujeme za něj chrudimskému klubu výsadkových veteránů a příslušníkům AČR, kteří se podíleli na organizaci a hladkém průběhu. Díky. Jafor

1 2 3Oslava vzniku pěšího praporu československých parašutistů 71 v Zákupech

Dne 8.9. proběhla v Zákupech u České Lípy vzpomínková akce na vznik první poválečné výsadkové jednotky českosl. armády, pěšího praporu českosl. parašutistů 71, kterou organizoval liberecký KVV spolu s městem Zákupy. Slavnostního setkání se zúčastnili bývalí příslušníci tohoto praporu, z našeho klubu to byl kol. Miloš Hledík des.v.z. a Mojmír Res pplk.v.v. Za klub byl přítomen předseda klubu Jaroslav Foršt, který dovezl naší klubovou vlajku. Slavnostního aktu byl přítomen zást. NGŠ AČR genmjr.Opata, zást.velitele spol.sil br.gen.Kovanda, zástupci 601.skss, 102.průzk.praporu, 43.výsad.praporu, který nese název pěšího praporu 71, zástupci klubů výsadkových veteránů české a slovenské republiky. Celou akci doprovázela vojenská hudba a čestná jednotka pražské posádky, která přinesla českou a slovenskou státní vlajku. Na úvod byla hraná česká a slovenská hymna. Úvodní slovo přednesl předseda KVV Liberec kol. Chromek v pokračování starosta Zákup pan Lípa a byl vyhlášen rozkaz č. 1 z roku 1947, který přednesl kol. Starý. Náš kolega Hledík přednesl svoji zbásněnou ódu, v které vylíčil humorným slovem svoje zážitky ze své vojenské služby u tohoto pěšího praporu, jehož vystoupení mělo ohromný úspěch s vřelým potleskem celého zákupského náměstí. Poté byl bývalým příslušníkům pěšího praporu udělen pamětní odznak k 65. výročí vzniku výsadkového vojska, které jim předal gen. Opata. V závěrečné části výsadkoví veteráni zapěli svoji hymnu - paradesantní jednotky meče armády hrot, která se nesla zákupským náměstím a zanechala ve všech přítomných ohromný dojem. Závěr byl ukončen troubením večerky a seskokem parašutistů na zákupské náměstí z Para klubu Liberec. Jafor

1 2 3Účast na setkání klubů výsadkových veteránů v Žilině

Ve dnech 11. až 13. července 2012 se zástupci našeho klubu zúčastnili „Setkání veteránů výsadkového vojska Slovenské republiky a České republiky 2012“ v Žilině, které zorganizoval Klub vojenských výsadkářů SR. Setkání bylo pořádané u příležitosti 100. výročí narození velitele akce Anthropoid plukovníka in memoriam Jozefa Gabčíka, 70. výročí uskutečnění atentátu na říšského protektora pro Čechy a Moravu generála SS Reinharda Heydricha, 65. výročí založení výsadkového vojska a 55. výročí vzniku speciálních jednotek. Součástí třídenního programu byl ve čtvrtek 12. července 2012 slavnostní nástup veteránů výsadkového vojska na nádvoří 5. pluku speciálního určení v Žilině, na kterém byly uděleny Pamětní medaile ministra obrany SR III. stupně, kterou z ruky zást. NGŠ ozbrojených sil SR gen.por. Jaroslava Vývleka obdržel z našeho klubu předseda Jaroslav Foršt, komisař Nadace „Štefan Banič Parachute Foundation“ z USA pro střední Evropu generál ve výsl. Emil Vestenický předal stříbrnou medaili této nadace našemu kolegovi Ing.Ivanu Kutínovi plk.v.v. a zlatou medaili kol.Františkovi Antlovi, čet.v.v., které pro jmenované převzal předseda klubu Jaroslav Foršt, který rovněž obdržel spolu se starostkou obce Dolní Vilémovice p.Jitkou Boučkovou od prezidenta KVV SR plukovníka ve výsl. Antona Múdreho medaili Josefa Gabčíka, která byla udělena i dalším členům klubů VV České a Slovenské republiky. Pamětní medaile ministra obrany SR I. stupně byly uděleny in memoriam plukovníkům in memoriam Jozefu Gabčíkovi a Janu Kubišovi. Medaile převzaly praneteř Jozefa Gabčíka Katarína Tomčíková a starostka Dolních Vilémovic (rodiště Jana Kubiše) Jitka Boučková. Program setkání více jak tří set výsadkových veteránů pokračoval v kasárnách 5. pluku speciálního určení ukázkami výcviku příslušníků tohoto elitního pluku a prohlídkou současné výzbroje a speciálního vybavení pluku a nakonec návštěvou Síně cti a slávy pluku. Odpoledne se uskutečnila branně sportovní soutěž Memoriál Štefana Baniča. V této soutěži obsadilo družstvo našeho klubu 7. místo. Na závěr setkání dne 13.7.bylo slavnostní shromáždění výsadkových veteránů na kterém bylo provedeno vyhodnocení sportovní soutěže veteránů, předání cen v jednotlivých disciplinách a celkového pořadí a členové našeho klubu kol. Sobotka,Morkus,Kozák a Kramář obdrželi pamětní medaile výsadkových veteránů,které jim předal předseda KVV Prostějov kol. Jindřich Čtverák pplk.v.v. a předseda našeho klubu Jaroslav Foršt. P.P.

1 1 1 1 1 118.června na Resslové

V pondělí 18.června proběhl v Praze na ul.Resslové pietní akt k 70. výročí uctění památky československých parašutistů, kteří zde v pravoslavném chrámu, položili své životy po provedené likvidaci Reinharda Heydricha (27.7.1942) za přítomnosti čelných představitelů České republiky v čele s prezidentem Klausem. Z našeho klubu se zůčastnili kolegové Foršt, Hledík, Sobotka, Jochman, Morkus, Kramář a kol. Dvořáček, jehož laskavostí byla zabezpečena doprava do Prahy a zpět. Bohužel pro dopravní nehodu na Dl, jsme měli zdržení a přijeli jsme po zahájení aktu, ale to nám nevzalo náladu, kdy jsme se mohli po roce setkat z kolegy veterány z dalších klubů,včetně klubů ze Slovenska. Pro mnohé bylo zážitkem setkat se po skončení oficiálního programu s posledním žiíjícím parašutistou z Anglie Jaroslavem Klimešem brig.gen.v.v., který ve svém věku 91 let se těší velmi dobré paměti a tím i vzpomínkám na parašutisty, kteří zahynuli v pravoslavném chrámu. Zde jsme se setkali rovněž se starostkou Dolních Vilémovic, rodiště Jana Kubiše,p. Jitkou Boučkovou. V odpoledních hodinách jsme se vrátili zpět do Brna s mottem padlých parašutistů: Nevzdáme se. Nikdy. Jsme Češi. J.F.

1 1Jsme klub Jana Kubiše

V sobotu 16.června jsme se na pozvání obce Dolní Vilémovice (okr. Třebíč) zúčastnili pietní vzpomínky na 99. výročí narození jejich rodáka Jana Kubiše, jednoho z československých parašutistů, kteří 27. května 1942 provedli atentát na Heydricha a 70. výročí od tohoto aktu. Obec pozvala na oslavu náš klub výsadkových veteránů, historický klub 2.svv Erika, který zde představil dobové zbraně, uniformy a výcvik v Anglii, byli zde dívčí mažoretky, k hudbě hrál skotský dudák. Mezi hosty byl senátor Jonáš, poslanec Bublan, ředitel voj. historického ústavu Knižek, zástupce hejtmana kraje Vysočina, ředitel krajského voj.velitelství s četou aktivních záloh v uniformách a s bojovou vlajkou a další pozvaní hosté. Náš klub zde poprvé představil svojí novou vlajku a oficiální část byla zahájena pochodem k domku, kde žila rodina Kubišových, kde byl symbolicky položen věnec. Četa záloh vzdala poctu, skotský dudák zahrál a celý průvod se odebral na náves k pomníku padlých ze sv. válek, kde všichni představitelé a hosté položili věnce a květiny. Za nás výsadkové veterány, to provedl předseda našeho klubu Jaroslav Foršt spolu s předsedou jindřichohradeckého klubu kolegou Petrem Čejkou, jehož členové s vlajkou klubu, byli rovněž přítomní. Po tomto aktu se všichni odebrali před obecní úřad, kde jsme nastoupili spolu s četou aktivních záloh a s našimi vlajkami. Po jednotlivých projevech a zdravicích nám potomek rodiny Kubišových pan Jiří Dusík slavnostně zavěsil stuhu s názvem našeho klubu, kterou darovala obec, na žerď našeho praporu a tím nám symbolicky udělil právo používat v názvu klubu jméno Jan Kubiš, které máme vyšité na vlajce. Po tomto aktu předseda klubu poděkoval a předal starostce obce paní Jitce Boučkové pamětní medaili výsadkových klubů k 65. výročí založení výsadkového vojska, 60.výr. vzniku 22.výsadkové brigády a 50.výr.úmrtí brgen.Karla Palečka, zakladatele výsad. vojska, jako vděku a připomínku, že obec Dolní Vilémovice bude navždy spjata s historií československých parašutistů. Po skončení obřadu, jsme byli pozvaní na malé občestvení, které přišlo vhod, bylo nepříjemné horko a tak i pivko přišlo každému vhod. Díky vstřícnosti a pochopení UO jsme cestu vykonali autobusem UO, spolu s námi kol. Pavel Pazdera s UO a posluchači, kteří byli čestnou stráží u pomníku padlých občanů. Celá akce se vydařila a zanechala v nás příjemné zážitky. JaFor

1 1 1 1 1 1IV.ročník střeleckého trojboje.

Dne 15. června proběhla na střelnici policejní školy Holešov - Dobrotice střelecká soutěž ve střelbě ze samopalu vz. 58, pistole vz.75 a sportovní malorážky, kterou organizoval klub výsadkových veteránů Holešov v součinnosti se Střední policejní školou. Jednalo se o soutěž jednotlivů a tříčlenných družstev. Z našeho brněnského klubu se zůčastnili kolegové Jaroslav Morkus, Karel Jochman a Tomáš Kozák, kteří vytvořili družstvo a kol. Sobotka doplnil družstvo KVV Jindřichúv Hradec. Celkově se zůčastnilo na 23 družstev a přes 90 střelců. Počasí vyšlo, organizace byla tradičně velmi dobrá, občerstvení zabezpečeno a podstatou bylo neformální, přátelské setkání veteránů.Poděkování patří všem naším střelcům za reprezentaci našeho klubu, v družstvech byli na 16 místě, zvlášt pak kol. Kozákovi, který obsadil první místo ve střelbě ze sportovní malorážky. V družstvech bylo na prvním místě družstvo 102.pzpr. Poděkování rovněž patří naším kolegům z holešovského klubu za vynaložené úsilí a dobré nervy v přípravě soutěže kol Dušan Hric, Josef Tóth a dalším z KVV Holešov, rovněž i poděkování policejní škole za podporu vysadkových veteránů. JaFor

1 1Účast na žehnání bojového praporu:

Dne 14.05. se zúčastnili členové našeho klubu slavnostního žehnání bojového praporu 74. lehkého motorizovaného praporu v Bučovicích, který útvaru propůjčil prezident republiky dne 8.5.2012. Na pozvání velitele praporu pplk.Ing. Svobody, se tohoto aktu zúčastnil z našeho klubu předseda klubu Jaroslav Foršt, členové Jaroslav Morkus, Rostislav Sobotka, Vítězslav Kramář a předseda KVV z Jindř. Hradce kolega Petr Čejka. Akce se zúčastnili zástupci společenských organizací, hejtman jihomor. kraje, vojenští představitelé,zástupci města, pozvaní hosté a další. Nástup praporu byl před bučovickým zámkem, kde předali zástupci kraje, armády, města a dalších organizací stuhy na bojový prapor. Potom byl proveden slavnostní akt žehnání bojového praporu, který provedl vojenský kaplan npor.Petříček. Po skončení aktu proběhla další akce v místním kostele, kde byla pokřtěna kniha o plk.Bohuslavu Malečkovi, (jehož jméno nese právě 74.lmopr v Bučovicích), který byl první velitel bučovické posádky před 2.sv. Knize požehnal voj.kaplan mjr.Mgr.Kníhal. Potom proběhla mše svatá, kterou sloužil místní duchovní Vl. Filo. Po skončení těchto obřadů se všichni přítomní hosté přesunili do kasáren, kde bylo pohoštění a slavnostní otevření síně tradic bučovické posádky. K dobé náladě hrála cimbalovka a tím byl celý slavnostní den ukončen. FoJa

1 1 1Vzpomínkový akt na pplk. Josefa Otiska:

Dne 28.01.2012 proběhl na hřbitově v Brně - Líšni vzpomínkový akt na pplk. Josefa Otiska, ( nar.30.1.1911,zemř.10.1.1986) které organizovalo Krajské vojenské velitelství Ostrava spolu s jeho rotou aktivních záloh, které nese jméno pplk. Otiska. Pietní akt byl zahájen v 10 hod. nástupem roty AZ, hostů, mezi nimiž byl br.gen. Kovanda, PHDr.pplk.Stehlík, ředitel KVV Ostrava plk.Ing. Hrabec, syn Otisk s rodinou a jeho sestra Bluntajerová, zástupci Skauta, Junáka, výsadkoví veteráni našeho klubu a klubu z J.Hradce a další. Důstojnost aktu byla zahájena trubačem a státní hymnou, hrané vojenskými hudebníky. Proslovy o životě a činnosti plk. Otiska, zádušní mše za padlé, kterou provedl kaplan Společných sil mjr.Mgr. Kníchal, křest publikace o životě plk. Otiska provedl kaplan spolu s gen. Kovandou a por. Vaňourkem, poté předání těchto publikací rodině Otiskových, předání pamětních odznaků pěší roty AZ synovi a dceři pplk.Otiska, řediteli KVV Ostrava, gen.Kovandovi a dalším. Na závěr byla troubená večerka. Pplk. Otisk byl prvorepublikový profesionální voják, narozený v Brně–Líšni v roce 1939 odešel přes Maďarsko, Jugoslávii do Francie, kde bojoval proti okupantům a po pádu Francie se dostal do Anglie, kde prošel výcvikem Komando, výsadkovým výcvikem a byl vybrán pro zvláštní úkoly a jako velitel para skupiny WOLFRAM byl v 14.9.1944 vysazen do Beskyd, kde 6 členná skupina operovala až do konce války. Josef Otisk po 2.sv. válce pokračoval jako profesionální voják u tankové jednotky a v roce 1948 byl propuštěn z armády v hodnosti major. Zemřel v roce 1986 a je pochován v rodinné hrobce na hřbitově v Brně-Lišni. J.F.

1 3 4 2

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2024