Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost klubu výsadkových veteránů Brno v roce 2011:

Zahájeny oslavy operace Antropoid:

Před 70 lety v noci z 28.na 29.12.1941 seskočili u obce Nehvizdy v.od Prahy, českosl. parašutisté Jan Kubiš a Josef Gabčík a tak byla zahájena operace Antropoid s cílem odstranit řísského protektora Heidricha. Na počest jejich akce byla dne 28.prosince v obci Nehvizdy vzpomínková oslava, které se z našeho klubu zúčastnili kol. Jarda Morkus a Víťa Kramář. Oslava, která byla velmi dobře a perfektně zorganizovaná vedením obce, se zúčastnilo na desítky občanů, výsad. veteránů, vojáků AČR a jeden z přímých spolubojovníků Kubiše a Gabčíka gen.mjr.v.v. Klimeš. V obci byl vypraven slavnostní průvod z radnice k místnímu kostelu, kde byla sloužena mše za padlé parašutisty, kterou sloužil vojenský kaplan společně s místním knězem. 2 km za obcí Nehvizdy, kde je nový pomník Gabčíka a Kubiše, měl být proveden seskok padákem výsadkáři z 43. výs.praporu z Chrudimi, který se ovšem neuskutečnil pro nepříznivé počasí. Další program probíhal v místní sokolovně, kde byl promítnut film o výcviku výsadkářů v Anglii a kde byla výstava o výsadkářích a situaci v tehdejším protektorátu Čechy a Morava a voj. klub Bouda zde vystavoval dobovou výzbroj a výstroj. Tak byla zahájena celoroční vzpomínková akce na největší akci domácího odboje za 2 sv. války. J.F.

1 2Pohár předsedy ČsOL ve střelbě z velkorážní pistole:

Na pozvání českosl. obce legionářské se zúčasnilo naše 3 členné družstvo ve složení kol. Jarda Morkus, Tomáš Kozák a Vítězslav Kramář ostrých střeleb na střelnici Tvingger v Brně z pistole vz.75B na přesnost a obrannou střelbu. Jako „bonus“ byla pro každého účastníka střelba z velkorážní pistole Smith Wesson 500 a každý si vystřelil z nové M4 a karabiny vz. 24. Střelci se setkali s brig.gen.v.v. Alexandrem Beerem, který prošel boji od Buzuluku a pak přes východní frontu a Duklu do ČSR. Naše družstvo skončilo na 15. místě z 22 družstev a střelby vyhrálo družstvo legionářů z Jablonce n/N. Děkujeme naším kolegům za účast a reprezentaci našeho klubu. J.F.

1Výroční schůze 6. prosince:

Výroční schůze našeho klubu proběhla na klubu Univerzity obrany a na které jsme nejprve uctili památku naších nedávno zesnulých kolegů, kamarádů a přátel Jana Tomčíka, Milana Šedivého a Milana Terema minutou ticha. Hostem byl kol. Mucha z prostějovského KVV. Ve zprávě o činnosti, kterou přednesl předseda klubu Jarda Foršt, jsme zhodnotili činnost našeho klubu v roce 2011, která byla dostatečně bohatá na akce v rámci dalších klubů a čsl. obce legionářské. Pozitivním bylo to, že se nám podařilo dát do výroby odznak našeho klubu, jak klopový, tak na našití a máme zhotovený návrh klubové vlajky, jejíž konečnou podobu jsme odsouhlasili a kterou navrhl člen našeho klubu Čestmír Franěk. Nyní jen sehnat finanční částku na její výrobu. V další části jsme ocenili našeho člena Františka Antla k jeho 70tinám, který obdržel medaili KVV Prostějov za aktivní činnost při rozvoji českosl. a českého parašutismu, kdy byl trenér naších sportovců a za svoji 50tiletou aktivní činnost provedl více jak 2 tisíce seskoků padákem a jako aktivní pilot - vysazovač na letounu AN-2 nalétal víc jak 1500 letových hodin se sportovními parašutisty. V roce 2012 bude pro nás hlavní cílem zúčastnit se oslav 70 výročí úmrtí Jana Kubiše v obci Dolní Vilémovice, a memoriálu výsad. veteránů a memoriálu Štefana Baniče v Žilině, kde současně proběhnou oslavy 65. výr. vzniku výsadkového vojska, 70. výročí paraskupiny Antropoid. Rovněž tak 15. setkání „starých“veteránů ve Starých Splavech bude velmi významné. J.F.

1 1Oslavy dne veteránů:

Dne 11.11. se na pozvání rektora Univerzity obrany Brno zúčastnil předseda klubu Jaroslav Foršt a kol. Petr Dvořáček oslavy Dne veteránů. Zástupce rektora, velitel posádky plk. gšt. Josef Trojan přijal představitelé společenských organizací v síňi tradic univerzity k přátelskému, neformálnímu setkání, kdy při besedě a malém pohoštění se hovořilo o činnosti jednotlivých organizací a plk.gšt.Trojan seznámil přítomné s výukou na univerzitě. Potom se všichni účastníci přesunuli autobusem na ustřední hřbitov, kde byl pietní akt kladení věnců a kytic u pomníku válečných hrdinů za účasti dalších představitelů města a kraje. Na závěr byla hraná státní hymna.

13. sportovní setkání výsadkářů a parašutistů:

Ve dnech 10.-12.10. 2011 proběhlo na letišti v Prostějově - Dropzoně 3.sportovní setkání výsadkářů a parašutistů a jejich příznivců, které organizoval prostějovských klub výsadkových veteránů a kterého se zúčastnilo na 18 tříčlenných družstev z České a Slovenské republiky. Cílem bylo nejen sportovní klání v disciplínách jako je lukostřelba, střelba ze vzduchovky, šipky, hod granátem, veslování na trenažéru a tandemový seskok padákem, ale i setkání starých přátel, kamarádů a výměna zkušeností ze života jednotlivých klubů. Soutěž byla vyhlášena pro tříčlenná družstva, z každého klubu po jednom družstvu a z našeho klubu se zúčastnili kolegové Jarda Morkus, Petr Dvořáček a Milan Pavlík. Bonusem pro družstvo bylo,že jeden člen absolvoval tandemový seskok z výšky 3 tisíc metrů a ostatní členové družstva měli vyhlídkový let letounem L-410 nad Prostějovem. Z našeho družstva si skočil tandemový seskok Milan Pavlík. Ubytování a stravování účastníků soutěže bylo podpořeno sponzorsky, stravování zabezpečila 601.skup.sp.sil Prostějov, ubytování bylo v prostorách para klubu, počasí dobré a nálada vynikajicí. Poděkování patřilo jak pořadajicímu klubu VV tak para klubu a všem dalším, kteří se podíleli na vynikajicí organizaci a samozřejmě i našemu družstvu, které skončilo v celkovém hodnocení po abslovování všech sportovních disciplín na 11.místě z 18.družstev.

1Střelby z ručních zbraní:

Jihočeská československá obec legionářská pozvala členy našeho klubu na střelby z ručních zbraní - memoriál mjr.i.m. Bohumila Vávrů a ppor.i.m. Václava Martínka, které se pořádaly dne 8.10.2011 na střelnici Břeskáč v Dolním Skrýchově u Jindřichova Hradce. Za náš klub se zúčastnili kol. Bohuslav Sobotka a Jaroslav Morkus, kteří byli doplněni jedním členem obce legionářské jako tříčlenné družstvo na střelbu z pistole a samopalu. Střelba proběhla v přátelském ovzduší, střelci byli rozděleni podle kategorií, naši byli začleněni do kategorie ozbrojených sborů. Cílem účasti našeho družstva nebylo úmístění na předních místech, ale získat zkušenosti a propagovat náš klub výsadkových veteránů Brno. Celkově se umístili na 11 místě ze 14 družstev. Poděkování patří nejen jmenovaným střelcům, ale i obci legionářské za výbornou organizaci a hlavně za pozvání našeho klubu.

1Oslavy 50. výročí vzniku 7.výsadkového pluku zvláštního určení:

Dne 27. srpna proběhl v Holešově slavnostní nástup velkého počtu bývalých příslušníků VU 7374 – 7.výsadkového pluku ZU, který byl zahájen v 11,00 hodin uvítáním hostů, představitelů parlamentu, kraje, města, AČR a všech výsadkových veteránů z České a Slovenské republiky a na úvod byly zahrané hymny obou států, které hrála vojenská kapela posádky Olomouc. Slavnostnímu nástupu zavelel plk.v.v. Jaroslav Stross, který předal hlášení plk. v.v. Jiřímu Dufkovi a spolu provedli přehlídku nastoupených výsadkových veteránů. Po krátkých projevech vystoupil bývalý velitel 7. výsadkového pluku plk.v.v.Jiří Dufek, který ve své řeči pohovořil o historii pluku a hlavně jeho činnosti v srpnu 1968, kdy se celý pluk postavil proti okupačním vojskům tehdejší Varšavské smlouvy, které okupovali Československo. V krizových srpnových dnech, kdy byli představitelé státu násilně odvlečeni na cizí území se dokonce rozvíjela myšlenka vyslat jednu výsadkovou rotu v síle 100 osob s cílem vysvobodit Alexandra Dubčeka. Za tyto postoje byl v roce 1969 celý pluk zrušen, někteří jeho profesionální vojáci byly zařazeni na funkce k 22.výsadkové brigádě, část jich odešla do zálohy a o 7.pluku se prakticky přestalo hovořit.
Po projevech byla přinesena původní vojenská zástava, která byla předaná do trvalé péče klubu výsadkových veteránů Holešov. Po slavnostním nástupu byl „rozchod“ a probíhala další neformální setkání bývalých spolubojovníků a přátel z řad výsadkových veteránů. Další program probíhal v odpoledních hodinách v zámeckých zahradách, kde byly ukázky výstroje a výzbroje příslušníků 601.ssps, příslušníků policie ČR a posezením u dobrého pivka a grilovaných klobás. Z našeho klubu se akce zúčastnili kolegové Foršt, Antl, Dvořáček, Sobotka, Morkus, Jochman, Kramář. Akce se díky výtečné organizaci a dlouhodobé přípravě vydařila a tak dík patří všem organizátorům v Holešově. Jak bylo řečeno, kdo tam nebyl, neuvěří.

1 1 1III. Ročník střeleckého trojboje:

Klub výsadkových veteránů Holešov uspořádal dne 15.7. soutěž ve střelbě ze SA-58, Pi-75 a sportovní malorážky, která proběhla na střelníci SPŠ MV Holešov - Dobrotice. Střílelo se z výše uvedených zbraní 3+5 ran na čas 3+5 min ze samopalu na vzdálenost 100m na terč NLF s kruhy, na stejný terč z pistole vz.75 na vzdálenost 25 m a z malorážky na vzdálenost 50 m na malorážkový terč. Z našeho klubu se střeleb zůčastnilo družstvo ve složení:
Karel Jochman, Jaroslav Morkus, Vítězslav Kramář a Rostislav Sobotka, který střílel ve smíšeném družstvu.
Naše družstvo se celkově umístilo na 11. místě z 20 družstev a smíšené družstvo ve kterém startoval kol. Sobotka bylo celkově na 17. místě. Poděkování patří organizátorům střeleb za vynikajicí organizaci, ochotu, pohodu a vstřícnost při samotné střelbě.

1 1Anthropoid:

Tak jako každý rok i letos 18.června v chrámu Cyrila a Metoděje v Resslově ulici byla uctěna památka a připomenuto hrdinství parašutistů, kteří zde zahynuli v beznadějném boji proti přesile. Protože prostory chrámu a krypty jsou pro širší veřejnost omezené, pietní akt pokračuje pouze za účasti oficiálních účastníků zkrácenou verzí pravoslavné bohoslužby a vrcholí každoročním čtením slov, která pro tuto příležitost napsal osobně generál Krzák. A trval na tom, aby byla provždy, neměnně v den výročí přečtena generálem v baretu výsadkáře. Po něm převzal tento úkol, bohužel jen na krátké dva roky generál Kuba. V současné době tlumočí poselství generála Krzáka předseda KVVV Praha generál Gavlas. I letos četl:
Vážené dámy a pánové, vážení přítomní. Je to 69 let od 27.května 1942, kdy čs.parašutisté vyslaní čs.zahraniční armádou z Velké Británie provedli vojenskou akci – atentát – proti zastupujícímu říšskému protektorovi generálovi SS a policie Reinhardu Heydrichovi a tak vážně jej zranili, že 4.června 1942 zemřel. Byla to historická událost, která vešla do světových dějin. Operace Anthropoid, jak byla nazvána, byla legitimní válečnou akcí proti vysoce postavenému vojenskému funkcionáři nacistického Německa, proti iniciátorovi vyhlazování Židů a slovanských národů. Přišel do naší země zdecimovat odbojný český národ a vytvořit podmínky pro jeho pozdější likvidaci. Tento záměr vyjádřil slovy, cituji : Po vítězné válce nemá v tomto prostoru český „ksindl“co pohledávat. Útok na Heydricha byl projevem sebeobrany a trestem za zločiny, kterých se na českém národě dopustil. Po atentátu rozpoutali nacisté teror masových poprav nemající v českých dějinách obdoby, včetně vyhlazen obcí Lidice a Ležáky. V této kryptě nalezlo pod ochranou statečné pravoslavné církve úkryt sedm parašutistů pod velením npor. Adolfa Opálky, účastníků akce Anthropoid, a jen zradou Jidáše z vlastních řad byl úkryt prozrazen. Před úsvitem 18.června 1942, před 69 lety, byl tento kapitulní chrám obklíčen několika stovkami vojáků německé armády, jednotek SS a policie. Po dobu šesti hodin se výsadkáři bránili a odmítli se vzdát. V chrámové lodi a v této kryptě bojovali do posledního muže a náboje. Nikdy se nevzdáme, byla jejich poslední slova. Poslední náboj si nechali pro sebe. Jejich statečný čin se zapsal do dějin evropského hnutí odporu, oblétl celý svět, otřásl sebevědomím celé říšské hierarchie i samotného Hitlera a předznamenal Norimberský soud. Posílil mezinárodní postavení naší československé vlády v zahraničí a zapsal se do československých vojenských dějin. Npor. Opálka a jeho 6 mužů, kteří svůj nelehký úkol přijali dobrovolně a s vědomím malé naděje na přežití, vytyčilo zářný vzor kázně, statečnosti a vlastenectví české mládeži i vojákům AČR. Čest a sláva statečným hrdinům!

Pietní akt na Resslové ul – Praha 2011:

Dne 18.června 2011 v 10,00 hodin proběhl v Praze na Resslově ulici pietní akt k uctění památky padlých československých parašutistů, kteří zde položili své životy v pravoslavném chrámu a kteří provedli likvidaci říšského protektora Reinharda Heydricha. Z našeho klubu se tohoto aktu zúčastnili předseda klubu kol. Foršt, kol. Hledík s družkou a kol. Dvořáček. Celá akce je pro nás veterány pojata rovněž jako společenské setkání, kde se jednou ročně setkáme z bývalými kolegy – výsadkáři, přáteli a kamarády. Pietního aktu se zúčastnili představitelé vlády, parlamentu a senátu ČR a všech významných společenských organizací a sdružení položením věnců u krypty pravoslavného kostela. Cesta do Prahy a zpět byla provedena díky vstřícnosti a sponzorství kol. Dvořáčka, který zabezpečil vozidlo a cesta proběhla v dobré náladě i přes místy deštivé počasí, které se naštěstí ustálilo v Praze a místy vysvitlo i sluníčko, což přispělo k dobré náladě v průběhu cestování.

1Pozvání na slavnostní akt do rodiště Jana Kubiše - 24.06.2011:

Náš klub obdržel pozvánku ke slavnostnímu aktu do rodiště čsl. parašutisty plk. Jana Kubiše i.m. v Dolních Vilémovicích. Cesta byla vykonaná díky vstřícnosti a sponzorství našeho kol. Petra Dvořáčka, který zabezpečil 8 místný mikrobus a návštěvy se zúčastnil předseda klubu Foršt, kol. Hledík s družkou, kol. Dvořáček, kol. Sobotka, kol. Morkus a kol. Kramář. Cesta proběhla v dobré náladě a zábavě. V obci nás přivítala starostka obce p. Jitka Boučková a cinbálová hudba vojenského souboru Ondráš. V 15,00 hodin byl zahájen slavnostní ceremoniál nástupem pěší roty aktivních záloh při krajském voj. velitelství Jíhlava v počtu 80 vojáků v záloze v čele se zástavou tohoto velitelství, která nastoupila u rodného domku Jana Kubiše, kde byl symbolicky položen věnec příslušníky této jednotky, která se potom vydala slavnostním pochodem k památníku padlých občanů na návsi obce, kde byly položeny další věnce a kytice pozvanými hosty jako poslanec parlamentu ČR Bublan, zástupce hejtmana kr. Vysočina, starosta Velké Bíteše, ředitel krajského voj. velitelství Jihlava plk.gšt.ing.Solík, zástupce letecké základny v Náměšti a ten nejhlavnější - čestný předseda československé obce legionářské arm. gen.Tomáš Sedláček. Po položení věnců u pomníku padlých občanů za 2.sv. války se všichni hosté a rota záloh přesunula před obecní úřad obce, kde byl proveden slavnostní akt předání čestného názvu „rota aktivních záloh plk. Jana Kubiše i.m.“ při KVV Jíhlava, který provedl arm.gen.Sedláček, jenž přijal jmenovací stuhu na zástavu KVV Jíhlava, poté pogratuloval nastoupené rotě záloh, následně provedl stejný akt starosta Velké Bíteše, který rovněž připnul na zástavu stuhu své obce a jako třetí připnula stuhu starostka obce Dolní Vilémovice. Na závěr byla hraná státní hymna a byl proveden slavnostní pochod roty aktivních záloh. Po skončení slavnostního ceremoniálu vystoupila dětská skupina mažoretek, hrála cimbálovka Ondráš, byla zde výstavka historické voj. techniky a zbraní historického klubu včetně střeleckého trenažéru. Po skončení aktu jsme byli všichni hosté, tedy i my z brněnského klubu pozvaní na raut, kde jsme se nejen občerstvili vynikajícím gulášem, řízečky, kávou se zákuskem, ale někteří i točeným pivem, které přišlo vhod, díky teplému počasí. Po 17 hodině jsme spokojené odjeli do Brna s tím, že jsme měli všichni velice dobrou náladu z pěkného zážitku a vynikající organizace.

1 1 1Střelecká soutěž:

Prostějovský KVV zorganizoval za podpory 102. průzkumného praporu střelby z pistole vz. 82 pro zájemce z řad klubů VV ČR dne 18.května na střelnici policie ČR ve Vrahovicích - Prostějov. Střílelo se z pistole vz.82, 3 rány nástřelné a 10 ran soutěžních. Bylo to dost málo ran na poznání pistole a podmínek střelecké úlohy. Za náš klub se střeleb zůčastnili: kol. Jaroslav Foršt, kol. Rostislav Sobotka, kol. Jaroslav Morkus, kol. Karel Jochman, kol. Vítězslav Kramář.
Podstatné bylo na tom, že jsme se setkali s bývalými kolegy a kamarády, takže se účast na střelbě (39 střelců) stala společenskou událostí pro všechny účastníky.

1

Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©