Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2020.

A stále se něco děje:

Soutěž plk. Kutína ve virtuální střelbě.

V pátek 28.2. proběhl v Komunitním centru pro vál.veterány (KCVV) l. ročník soutěže plk.Kutína v laserové střelbě, která byla uspořádaná Klubem výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno za podpory KCVV k připomenutí nejstaršího výsadkového veterána plk.v.v.Ing.Ivana Kutína, který počátkem února l.r. oslavil 97 narozeniny a je stále čilý, jak sám hovoří je to o genech. Nejen to, plk.Kutín byl už v roce 1948 vojákem u 71.pěšího praporu československých parašutistů v Zákupech u Č.Lípy, v roce 1951 organizoval 22.výsadkovou brigádu v Sabinově ve funkci náč. štábu brigády, kterou přestěhoval v roce 1961 do Prostějova. Od roku 1962 učil na Vojenské akademii v Brně velitele výsad. vojska, za své postoje v roce 1968 byl propuštěn do zálohy, rehabilitovaný byl až v roce 1991. Do l. ročníku střelby se přihlásilo 9 tříčlenných družstev, celkem se sešlo 28 střelců a střelkyň z řad výsadkových veteránů, vojáků a vojákyň AČR. Za materiální podpory a prostorů KCVV celá soutěž proběhla v duchu společenského setkání a i přes technické problémy s počítačem, byl použitý záložní program,díky kol.Ratajskému, který půjčil a obsluhoval nový herní systém.
Celkově se na 1. místě umístilo družstvo součástí UO. Na 2. místě bylo družstvo školního pluku UO a 3. místo obsadilo družstvo 74. lmpr Bučovice. V jednotlivcích obsadil 2. místo kolega Milan Vašek- KVV Prostějov.
Všem vítězným střelcům předal ceny a diplomy osobně plk.v.v.Ing.Ivan Kutín. V průběhu střelby byl promítnut film o Kosovu, brněnští výsadkoví veteráni uspořádali ukázku dnes již historických novodobých zbraní např. britský samopal STEN II, českosl.samopal vz.26, SA-61,SA-58, ruský AK-47, pistole vz.52 a chladné zbraně, což bylo zpestřením celé akce, mimo to je oslovila nová výstavu o osvobození Brna, vojenské odznaky a celkové celé Centrum … zanechalo ve všech účastnících ohromný dojem, všichni chválili nejen samotnou střelbu, ale milé prostředí, občerstvení a od všech zněla jen slova díků. Nešlo jen o střelby, ale o setkání a poznání nových lidí, přátel a kamarádů. A o tom to bylo. Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt

1 2 3Devadesátsedm - žádný věk.

Jak tedy pro koho, ale určitě pro našeho kolegu plk.v.v.Ing.Ivana Kutína, který je oslavil po 4.února, kdy jsme měli plánovanou členskou schůzi a termín nám vyšel přesně na den jeho narozenin. Sešli jsme se už tradičně na klubu Univerzity obrany, která nám pro naši schůzovou činnost poskytuje salonek podle potřeb našeho klubu. Všichni jsme mu popřáli dobrého zdraví do dalších let, při sklence vynikajicího moravského vínka, přišla mu popřát zástupkyně Krajského voj. velitelství, popřáli mu písemně i další, včetně velitele 601.ssps. Co dodat? Ivane, ať jsi takový jaký jsi, zdravý a svěží a buď co nejdéle mezi námi. Máme tě všichni rádi. Předseda Klubu výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt

1 2 3Wolfram.

Tímto příspěvkem doplňuji informace ve zpravodaji č.81, kde se zmínil o pietním aktu kol. Ota Hájek. Náš brněnský klub od roku 2012 podporuje pietní vzpomínku na velitele para skupiny Wolfram pplk.Josefa Otiska (30.1.1911-10.1.1986) rodáka z Brna-Lišně, který je pohřbený na hřbitově ve staré Lišni. Podle pozvánky KVV Ostrava, jehož rota aktivních záloh (AZ) nese tradici pplk. Josefa Otiska každoročně informujeme další kluby vv o termínu této vzpomínky podle požadavků KVV Ostravy, které zve k řádnému cvičení vojáky AZ a v průběhu této akce přijíždějí do Brna k pietní vzpomínce na svého patrona. V letošním roce jsme se sešli už v sobotu 11.ledna za řízení nového ředitele KVV Ostrava plk.gšt.Ing.Jaroslava Medka, který je nástupcem na funkci ředitele KVV plk.Ing.Jaroslava Hrabce, který odešel na jinou funkci a který byl iniciátorem tohoto lišeňského aktu. Mimo našeho brněnského klubu se zúčastnili kolegové z Prostějova Ota Hájek a Jarda Kovář, z holešovského klubu se zúčastnil předseda klubu Dušan Hric s kolegy, z Jindřichova Hradce přijeli kolegové s předsedou Petrem Čejkou, za 74.lmpr Bučovice byl vrchní praporčík a asistentka velitele, z Vojenské akademie Vyškov je tradičně přítomný prap.Losenický a letos i s vrchním praporčíkem a kaplanem, samozřejmě rodina Josefa Otiska syn a dcera a vnuk, pozvaní zástupci obce Lišeň, hudebníci vojenské hudby Olomouc a část roty AZ z Ostravy. Po projevu ředitele KVV plk.gšt.Medka, byly jednotlivými zástupci položené kytice a věnce k hrobu Otiska za zvuku hudby, kaplan přednesl modlitbu a na závěr zazněla večerka a tím skončila oficiální část piety, kdy po rozchodu došlo k neformálním setkáním hostů. Tady poukážu na jeden historický fakt. Proč rota AZ z Ostravy nese tradici Otiska, je to trochu paradox, když před lety došlo k nařízení MO, že útvary ponesou tradice našich předků, veteránů a padlých za 2.sv.a došlo k tzv „přidělování“ historie v rámci AČR, tak MO, VHÚ,odbor vál.veteránů nedomysleli skutečnost že rota AZ je ve městě Ostrava, které samo osobě má tradici z ostravské operace v roce 1945 a je zde z tohoto období dost osobností, které mají svoji hrdinnou historii. Tady to vojenští historici a úředníci nedomysleli. Přitom v Brně je rovněž rota AZ, je zde Univerzita obrany, kde mohli mít svého Otiska. Ale je to dané, úředníci rozhodli a tak Ostraváci jezdí do Brna. předseda KVV Jana Kubiše Brno Jaroslav Foršt

1 2 3Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©