Klub výsadkových veteránů Brno

Činnost spolku - Klub výsadkových veteránů Jana Kubiše Brno v roce 2019.

A stále se něco děje:

96.

Trochu netradiční název dvou číslic, které jsou stejné a vždy symbolizují nějaké pořadí, zde krásný životní jubileum, které počátkem února oslavil čestný předseda našeho klubu plk.v.v.Ing.Ivan Kutín. V úterý 5.2. jsme měli plánovanou členskou schůzi, kterou jsme věnovali pouze oslavě s kolegou Kutínem pro kterého jsme připravili dort s 96, jeho milovaný likér z mnoha bylinek a hlavně dobrou náladu, něco červeného na přípitek a chlapské pochutiny na zakousnutí. Pro kolegu Kutína trochu překvapení, asi neočekával, že se něco bude „dít“, ale dělo se, popřáli jsme mu hodně hodně zdraví a aby tady byl s námi ještě mnoho dalších let. Já vždy říkám, chtěl bych se dožít nejen těchto let, ale hlavně to zdraví a svěžest a duševní pohodu, kterou má kolega Kutín. jafor

1 2 3Wolfram.

V sobotu 12. ledna proběhla na hřbitově ve Staré Lišni-Brno pietní vzpomínka na velitele para skupiny Wolfram, lišeňského rodáka pplk. Josefa Otiska, jenž je zde pochovaný a kterou již po osmé organizovalo krajské voj.velitelství Ostrava a jeho ředitel plk.Ing. Jaroslav Hrabec, jehož rota aktivních záloh nese tradici Josefa Otiska. Skupina Wolfram byla ve složení rtn.Vladimír Řezníček, rtn.Josef Bielský, rtn.Josef Černota, čet.Robert Matula, radista rtn.Karel Svoboda a velitel Josef Otisk, který jako jeden z prvních čechoslováků prošel v Anglii kurzem Commander Codrse (spec. výcvik britských jednotek). Wolfram byla vysazena 13.září 1944 na moravsko slovenské pomezí, kde prováděla partyzánskou činnost až do konce 2.sv. K pietní vzpomínce byl pozvaný náš klub, místní samospráva, obec legionářská, rodina Otiska syn a dcera spolu s vnukem a rodinami, z Holešova se zúčastnil předseda klubu vv Dušan Hric spolu s kolegou Václavem Ryšavým, zástupce spolku Ludvíka Svobody a další. Z našeho brněnského klubu vv předseda Jaroslav Foršt, kol.Ing. Jiří Bendák, Josef Gall, Josef Kunce a Jaroslav Morkus, který nesl náš klubový prapor. Z Ostravy přijela část roty aktivních záloh s bojovým praporem a šestičlenná skupina vojenských hudebníků z Olomouce. Po nástupu, tradičně v 10 hodin se ujal slova plk.Ing.Hrabec, který promluvil o odkazu této paraskupiny, jak pro současné dění, tak pro budoucnost. Poté došlo ke kladení věnců a kytic za zvuků pietní hudby a na závěr byla troubená večerka. Po skončení této části, došlo na neformální setkání a besedy mezi přítomnými hosty, rodinou Otiska a vojáky AČR. jafor

1 2 3Doporučujeme: UTON Copyright by UTON.cz ©2019